Polska jest niemal ostatnia pod względem skuteczności sięgania po unijne dotacje z zasobów programu LIFE. Żeby tę sytuację poprawić, NFOŚiGW organizuje zdalne szkolenia, poświęcone przygotowaniu wniosków. 29 kwietnia, odbyło się webinarium poświęcone prawidłowemu formułowaniu wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z zakresu: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

Źródła ilustracji: Prezentacje pokazane podczas webinarium.

Składamy mało wniosków o dotacje, a jakość treści tych dokumentów pozostawia wiele do życzenia

Organizowanie konferencji ze zdalnym w nich uczestniczeniem, na stałe weszło do praktyk NFOŚiGW – narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od razu te webinaria wywołały duże zainteresowanie i przyciągnęły wieku słuchaczy. W ten sposób bowiem przekazywana jest wiedza, jak zdobywać unijne pieniądze. W bieżącym roku wspierane będą także projekty dotyczące walki z koronawirusem. Także my zostaliśmy zaproszeni (po uprzednim zgłoszeniu się) na owo zdalne spotkanie. Oto jak przedstawiał się program:

Dokonując wprowadzenia do Programu LIFE, Andrzej Muter – Kierownik Wydziału LIFE w NFOŚiGW, przypomniał historię utworzenia tego programu. W trakcie webinarium nawiązywał również do skuteczności starań beneficjentów z Polski o pieniądze z tej puli:

Jak widać, jesteśmy bardzo mało skuteczni. Dlatego, organizowane są szkolenia osób, zaangażowany w zdobywanie unijnego wsparcia. Epidemia koronawirusa pokrzyżowała możliwość bezpośredniego uczestniczenia w tego typu seminariach, Dlatego, organizowane są webinaria, z udziałem różnych ekspertów, również reprezentujących Komisję Europejską.

Podczas webinarium 29 kwietnia 2020 roku, reprezentantka Komisji Europejskiej: Małgorzata Piecha – KE/EASME, mówiła wiele o mankamentach we wnioskach o wsparcie z programu LIFE. Tytuł wystąpienia Małgorzaty Piechy brzmiał: „Projekty LIFE – oczekiwania Komisji Europejskiej”:

Ubolewamy, że Polska w programie ,środowiskowym jeśli chodzi o zdobywanie unijnych pieniędzy nie radzi sobie za dobrze – zwracała uwagę Małgorzata Piecha. Składamy mało wniosków o dotacje, a ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Z pomocą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej staramy się pomóc wnioskodawcom. Nam, Polakom, należą się te pieniądze. Możemy śmiało konkurować z innymi krajami. W związku z tym, pojawił się pomysł. byśmy jako członkowie KE/EASME pomogli w przygotowaniu wniosków, dając wskazówki.

Warto się zaangażować, bowiem wprowadzono wiele ułatwień – zachęcała Małgorzata Piecha. Oto niektóre slajdy z prezentacji pani ekspertki:

 

Radosław Domagała z Wydziału LIFE w NFOŚiGW wygłosił wykład pt. „ Metodyka przygotowania projektu LIFE na etapie fiszki projektowej”:

Zbigniew Karaczun z NEEMO przedstawił w swym wykładzie „Doświadczenia z realizacji projektów – problemy, które mogą być rozwiązane na etapie przygotowywania wniosku”:


„Doświadczenia beneficjenta Programu LIFE – przykładowy projekt LIFE” przedstawił Grzegorz Nieradka ze spółki FLUKAR:

O tym, jaka jest „Rola NFOŚiGW we wdrażaniu LIFE w Polsce” mówił Andrzej Muter – Kierownik Wydziału LIFE w NFOŚiGW:


Jak bardzo wiedza jest potrzebna wnioskodawcom, może świadczyć fakt, że wątpliwości było bardzo wiele. Dowodzą tego pytania, zadawane podczas spotkania Oto niektóre:

Jaki jest maksymalny okres życia projektu? Czy jest limit pieniędzy na zakup środków trwałych?

Jak dużo w skali roku polskich wniosków uzyskuje dofinansowanie z programu Life?

Czy dodatkowe dofinansowanie z NFOŚiGW może otrzymać polska instytucja która jest partnerem zagranicznym w projekcie Life realizowanym w innym kraju, czy współfinansowanie dotyczy tylko projektów realizowanych na terenie Polski?

Gdzie można znaleźć tematy dla zakresu efektywnej gospodarki zasobami i gospodarki obiegu zamkniętego?

Czyli projekty środowiskowe w chwili obecnej nie mogą wliczać wkładu nfośigw do wkładu własnego tak jak było w przypadku projektów, o których rozmawialiśmy wczoraj? Kiedy KE podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie?

Czy w przypadku projektów składanych w międzynarodowym partnerstwie/konsorcjum jest określona minimalna i maksymalna liczba podmiotów w projekcie?

Czy jest możliwa współpraca w projekcie z podmiotami spoza UE (np. Norwegii)? Czy efektem takiej współpracy mogą być działania realizowane na terenie krajów spoza UE, czy wszystkie działania projektowe muszą być realizowane tylko i wyłącznie na obszarze UE?

Czy można dobierać na partnerów kraje pozaeuropejskie?

Czy instalacje fotowoltaiczne kwalifikowałyby się do programu?

Czy duplikowanie projektów odbywa się na zasadach komercyjnych czy otwartego zasobu wiedzy?

Czy budowa oczyszczalni ścieków kwalifikowałaby się do programu?

Gdzie można znaleźć formularz fiszki?

Czy NFOŚiGW prowadzi usługi oceny wniosków, które chcemy złożyć do KE?

Jaki jest poziom dofinansowania z KE zadań realizowanych przez public body? czy to 55% czy 100%?

Czy istnieje wzór umowy NDA dla LIFE? Gdzie można go znaleźć?

Czy w przypadku nie spełnienia 100% założonych efektów będzie konieczność zwrotu części środków z dofinansowania?

Kiedy pojawi się możliwość zapisów na szkolenie on-line Podprogram działań na rzecz klimatu?

Odpowiedzi na te i pozostałe pytania zadane podczas webinarium, znaleźć będzie można na stronie internetowej NFOŚiGW.

Do końca zdalnego seminarium dotrwało około 80 osób.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *