Koronawirus. Wieści z Parlamentu Europejskiego. Odpowiedzialni za komunikowanie wiceprzewodniczący Parlamentu  Europejskiego wezwali państwa członkowskie do aktywnego informowania opinii publicznej o działaniach UE w walce z COVID-19

Na zdjęciu: Gmach Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Fot. Kazimierz Netka.

COVID-19: Władze krajowe powinny aktywnie informować o działaniach UE

Władze krajowe powinny podnosić świadomość na temat działań UE w walce z COVID-19 oraz ograniczających jego wpływ na zdrowie publiczne i gospodarkę

Informacja i komunikacja jest kluczowym narzędziem w walce z koronawirusem- napisano w komunikacie, który przekazali nam z Brukseli Jaume DUCH GUILLOT – EP Spokesperson and Director General for Communication oraz Neil CORLETT – Head of the Press Unit. Oto ciąg dalszy:

„Informacja i komunikacja mają kluczowe znaczenie w walce z obecnym kryzysem zdrowotnym i gospodarczym spowodowanym pandemią wywołaną koronawirusem”, stwierdzili dziś wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Othmar Karas (AT, EPP) i Katarina Barley (DE, S&D) podsumowując dwa miesiące wspólnych wysiłków UE w walce z koronawirusem.

„Najważniejsze jest, aby wszystkie władze krajowe przekazywały społeczeństwu jasne i spójne komunikaty na temat środków niezbędnych do powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, zwłaszcza w przypadku rozważania zakończenia okresu izolacji, oraz aby odbywało się to w sposób skoordynowany w całej UE, stwierdził wiceprzewodniczący Othmar Karas.

„W celu utrzymania jedności i solidarności w UE konieczne jest również, aby władze krajowe aktywnie informowały o wspólnych działaniach na szczeblu UE mających na celu pomoc państwom członkowskim w przetrwaniu tego kryzysu, zwalczając dezinformację. Dlatego też konferencje prasowe i wideokonferencje Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, szczególnie te, odbywające się w Parlamencie Europejskim, powinny być szeroko transmitowane w państwach członkowskich. Informacja tworzy świadomość”, dodał Othmar Karas.

Wiceprzewodnicząca Katarina Barley powiedziała: „Przecież inicjatywy podejmowane na szczeblu UE są zatwierdzane nie tylko przez posłów do Parlamentu Europejskiego ze wszystkich państw członkowskich, ale także przez ministrów wszystkich rządów krajowych. Wszyscy odgrywamy rolę w procesie decyzyjnym i wszyscy mamy udział w jego wynikach”.

„Jest to ważne ze względu na odpowiedzialność, przejrzystość, demokrację i zaufanie do naszych struktur zarządzania. Wiele aspektów obecnego kryzysu wymaga wspólnego podejścia i połączenia zasobów; uzgodnienia zasad utrzymania otwartych granic dla przepływu niezbędnych artykułów medycznych i żywnościowych, wsparcia dla przedsiębiorstw, miejsc pracy lub konsumentów, funduszy na promowanie badań nad opłacalnymi szczepionkami, wspólnych zasad dla przemysłu lotniczego, środków wsparcia dla rolnictwa i sektora turystycznego oraz pomocy dla naszych bezpośrednich sąsiadów i partnerów z państw trzecich”, dodała Katarina Barley.

 „UE i EBC wspólnie zmobilizowały setki miliardów euro w celu wsparcia finansów państwa i gospodarki, co jest możliwe tylko dzięki zdolności kredytowej Unii Europejskiej i dźwigni finansowej na dużą skalę, którą posiada, gdy działamy wspólnie”, wyjaśnił Othmar Karas.

Ponadto, wiceprzewodnicząca Barley podkreśliła, że: „o wielu z powyższych działań nie ma wystarczających informacji lub, co gorsza, kampanie dezinformacyjne zyskują na atrakcyjności przekazując społeczeństwu fałszywe wiadomości, które odwracają uwagę od prawdziwych wysiłków na rzecz wzajemnego wsparcia, którego udzielamy sobie w tych bardzo trudnych i niepewnych czasach”.

Podsumowanie działań UE przeciwko koronawirusowi:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200424STO77802/coronavirus-a-timeline-of-eu-action

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_en

– napisano w komunikacie, który przekazali nam Jaume DUCH GUILLOT – EP Spokesperson and Director General for Communication oraz Neil CORLETT – Head of the Press Unit.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *