Krajowa Izba Gospodarki Morskiej popiera projekt budowy w poprzek Mierzei Wiślanej kanału dla statków – bezpośredniego połączenia Zalewu Wiślanego z Bałtykiem

Kanał przez Mierzeję – ratunkiem dla najbiedniejszego w Polsce regionu.

Z morza lepiej widać potrzeby tych, co mieszkają w głębi kraju? Zwiększa się szansa na otwarcie Zalewu Wiślanego dla państw członkowskich Unii Europejskiej.

To rzecz niespotykana w świecie, by państwo utrudniało rozwój jakiejś części swego terytorium. A tak się dzieje. Nie gdzieś w Afryce, w kraju rządzonym przez kacyków, ale w Europie. Konkretnie: w naszym państwie. Od ćwierci wieku ciągle jeszcze nie jesteśmy w pełni przekonani, czy otworzyć nowe możliwości czerpania większych pożytków z Zalewu Wiślanego, z portu morskiego w Elblągu, czy dać większe szanse rozwoju województwu warmińsko – mazurskiemu, jednemu z najbiedniejszych regionów w Polsce. Oczywiście, chodzi o zbudowanie kanału żeglugowego w poprzek Mierzei Wiślanej – bezpośredniego, polskiego połączenia żeglugowego Zalewu Wiślanego z Bałtykiem. Ciągle jesteśmy na łasce Rosji, władającej Cieśnina Pilawską.

UMor.Gdy.Mierzeja przekopy_map

Na ilustracji: Rozpatrywane miejsca budowy kanału w poprzek Mierzei Wiślanej. Źródło: Urząd Morski w Gdyni.

Oczywiście, budując kanał na przykład w Skowronach, musimy pamiętać o interesach ludzi mieszkających między tym kanałem i granicą z rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim na Mierzei Wiślanej. Liczą się między innymi opinie obywateli Krynicy Morskiej – jednej z najbogatszych gmin miejskich. Będziemy musieli też zadośćuczynić przyrodzie.

Na szczęście, podejmowane są coraz bardziej zdecydowane kroki ku urzeczywistnieniu planów zbudowania kanału (długości około 2 km) przez Mierzeję, a na Zalewie Wiślanym – toru wodnego dla morskich statków, by mogły dopływać do portu w Elblągu. Te dążenia uzyskują coraz większe poparcie.

Czas najwyższy. Bo inne państwa w Europie są gotowe kopać kanały długości nawet kilkuset kilometrów, żeby tylko mieć jakąkolwiek wodną łączność transportową z morzami. Państwa śródlądowe niemal cuda wyprawiają, by mieć dostęp do morza. Czesi na przykład, chcą wybudować w tym celu kanał Odra – Dunaj. Da to im dostęp do mórz Czarnego i Bałtyckiego.

IMG_7797 1

Na zdjęciu: Symbol konieczności wykonania kanału w Mierzei i drogi dla morskich statków przez Zalew Wiślany do Elbląga. Pomnik ten postawiono w Kątach Rybackich. Fot. Kazimierz Netka.

Polska jakby od tego morza była odcinana. A przynajmniej znaczna część naszego terytorium bywa odcinana. Ta najmniej uprzemysłowiona, czyli Warmia i Mazury. Morskość jest dużą szansą rozwoju dla tego regionu. Cóż z tego, jeśli morski port tego województwa – w Elblągu – nie ma dogodnego połączenia z Bałtykiem.

Przez lata niezbyt wyraźnie tę potrzebę dostrzegano w Warszawie. Lepiej widzą nasze lądowe potrzeby ci, co są na morzach i oceanach. A dowodem tego jest stanowisko Oddziału Pomorskiego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Wielkie dzięki za to poparcie. Kanał przez Mierzeję Wiślaną może stać się ożywczym oknem na świat dla najuboższego w kraju województwa: warmińsko – mazurskiego. Tam panuje skrajna bieda.

IMG_7556Na zdjęciu: Obrady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Elblągu. Fot. Joanna Urbaniak.

Jednym z najważniejszych ostatnio wydarzeń związanych z poparciem budowy kanału przez Mierzeję, było wyjazdowe posiedzenie w Elblągu Rady Oddziału Pomorskiego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej (KIGM), mającej siedzibę w Gdyni.

– Rada Oddziału Pomorskiego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej popiera budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną oraz powstanie w elbląskim porcie punktu odpraw fitosanitarnych – poinformowała nas Joanna Urbaniak – rzecznik prasowy prezydenta Elbląga, zaraz po zakończeniu obrad KIGM. – W spotkaniu oprócz członków Rady uczestniczyli wicewojewoda warmińsko – mazurski Sławomir Sadowski oraz prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej jest samorządową organizacją podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w ramach szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Funkcjonuje od 1999 roku i skupia około 130 członków. Jednym z nich jest Port Morski w Elblągu – informuje dalej Joanna Urbaniak – rzecznik prasowy Prezydenta Elbląga. Relacjonuje też wypowiedzi uczestników tego spotkania:

– Oddział Pomorski Krajowej Izby Gospodarki Morskiej interesuje się przede wszystkim obrotem kontenerowym w Polsce, próbami reaktywowania Wisły jako drogi wodnej oraz kwestią portu elbląskiego, jako portu wspierającego terminale trójmiejskie – podkreślali członkowie Rady.

IMG_7574Na zdjęciu: Obrady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Elblągu. Przemawia Krzysztof Michnal – przewodniczący Rady Oddziału KIGM. Fot. Joanna Urbaniak.

Determinantem rozwoju elbląskiego portu – zdaniem uczestników posiedzenia – jest budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną oraz uruchomienie w elbląskim porcie punktu odpraw fitosanitarnych. W związku z powyższym Oddział Pomorski Krajowej Izby Gospodarki Morskiej jednogłośnie przyjął stanowiska popierające oba te przedsięwzięcia.

Tolkmicko portNa zdjęciu: Port w Tolkmicku. Po wybudowani kanału w polskiej części Mierzei, takie miasta i gminy położone na Wysoczyźnie Elbląskiej uzyskają nowy impuls do rozwoju. Fot. Kazimierz Netka.

W dokumencie w sprawie projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską“ podkreślono, że „determinuje ona nie tylko właściwe wykorzystanie nowo wybudowanego terminalu przeładunkowego w porcie elbląskim, ale także rozwój gmin usytuowanych po zachodniej i południowej stronie Zalewu Wiślanego. Da też możliwość uzupełnienia sieci połączeń śródlądowych wspierających porty i terminale morskie Gdańska i Gdyni. Kanał ten pozwoli też na otwarcie Zalewu Wiślanego dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Wdrożenie tego projektu stanowić będzie realizację nadrzędnego interesu publicznego, w skali ponadregionalnej i międzynarodowej“.

W stanowisku dotyczącym utworzenia w Porcie Morskim Elbląg kontroli fitosanitarnych  członkowie Izby podkreślają natomiast, że „dla dalszego jego rozwoju konieczne jest tworzenie dogodnych warunków funkcjonowania, w tym poszerzenie zakresu wymiany handlowej o produkty rolno – spożywcze, pochodzące z jego najbliższego zaplecza. Morski Port Elbląg Sp. z o.o.  dysponuje dobrą infrastrukturą przeładunkową i dużym potencjałem międzynarodowej wymiany handlowej z portami Obwodu Kaliningradzkiego. Rozszerzenie zakresu usług o  kontrole fitosanitarne  jest w pełni uzasadnione. Przyczyni się do aktywizacji gospodarczej miasta, nawiązania głębszej współpracy z portami Gdańska i Gdyni, wpłynie na wzrost dochodów z tytułu opłat celnych, portowych, przeładunkowych i podatków,  generując wzrost zatrudnienia”.

IMG_7568Na zdjęciu: Obrady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Elblągu. Przemawia Witold Wróblewski – prezydent Elbląga. Fot. Joanna Urbaniak.

– Chciałbym serdecznie podziękować Państwu za przyjazd do naszego miasta i za wsparcie naszych starań poprzez podjęte stanowiska. Obie te kwestie są dla nas bardzo istotne. Sprawa budowy kanału żeglugowego podnoszona jest od wielu lat i nie jest to szansa rozwoju jedynie dla Elbląga i portów nadzalewowych, ale również dla całego kraju. Aktualnie jest dobry klimat dla realizacji tej inwestycji. Jestem po spotkaniu z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem, który zapewnił mnie, że jest to jeden z priorytetów rządu. Mam więc nadzieję, że inwestycja ta dojdzie do skutku – powiedział prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Swoje wsparcie zarówno dla budowy kanału, jak i dla powstania punktu odpraw fitosanitarnych zadeklarował również wicewojewoda warmińsko – mazurski, Sławomir Sadowski.

– Trzeba przeanalizować ten temat, poszukać środków. Z naszej strony jest dobra wola. Deklaruję swoją pomoc w tym zakresie – zapewniał wicewojewoda Sławomir Sadowski.

Posiedzenie Rady Oddziału Pomorskiego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej odbyło się w Elblągu po raz pierwszy. Termin spotkania zbiegł się z  rocznicą śmierci prof. Tadeusza Jednorała. Ten ceniony hydrolog, wieloletni dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz autor koncepcji budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną zmarł 27 stycznia 2011 roku – przypomina Joanna Urbaniak – rzecznik prasowy Prezydenta Elbląga.

Uczestnicy wyjazdowego posiedzenia Rady Oddziału Pomorskiego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej przyjęli dwa dokumenty: Stanowisko Pomorskiego Oddziału Regionalnego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w sprawie projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską“ oraz Stanowisko Pomorskiego Oddziału Regionalnego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w sprawie utworzenia w Porcie Morskim Elbląg stanowiska kontroli fitosanitarnych.

IMG_7582Na zdjęciu: Obrady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Elblągu. Podpisywanie dokumentów prze Krzysztofa Michnala – przewodniczącego Rady Oddziału KIGM. Fot. Joanna Urbaniak.

Jak dowiedzieliśmy się od Rafała Machowiaka – dyrektora Biura KIGM w Gdyni, dokumenty podpisały ze strony Rady KIGM Oddział Pomorski następujące osoby: Krzysztof Michnal – przewodniczący Rady Oddziału; Władysław Jaszowski – członek Rady Oddziału; Arkadiusz Zgliński  – członek Rady Oddziału; Julian Skelnik  – członek Rady Oddziału; Michał Pastuszko  – w imieniu Andrzeja Szczerby członka Rady Oddziału. Stanowisko ma zostać przekazane panu ministrowi osobiście przy najbliższym spotkaniu – informuje dyrektor Rafał Machowiak.

Wspomniane dokumenty podpisali także Sławomir Sadowski – wicewojewoda warmińsko – mazurski oraz Witold Wróblewski – prezydent Elbląga. „Stanowiska” Rady KIGM zamieszczamy poniżej.

W najbliższym czasie, sprawa budowy kanału w poprzek Mierzei Wiślanej będzie poruszana podczas różnych spotkań. W przyszły poniedziałek, 22 lutego – w trakcie wyjazdowego posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które odbędzie się w Urzędzie Morskim w Gdyni. Warto wiedzieć, że Urząd Morski w Gdyni jest głównym koordynatorem prac związanych z przygotowaniami do stworzenia bezpośredniego, polskiego połączenia żeglugowego Zalewu Wiślanego i Elbląga z Bałtykiem.

O konieczności budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną będzie mowa także podczas międzynarodowej konferencji „Transport Week. Ta tematyka jest w programie seminarium pt. „Rozwój Żeglugi Śródlądowej w Polsce”, które, w ramach Transport Week, odbędzie się 9 marca, w Sopocie, w Uniwersytecie Gdańskim.

Kazimierz Netka

„Przekop” mierzeja Kąty

Na zdjęciu: Mierzeja Wiślana – rejon, w którym może powstać kanał dla morskich statków. Fot. Kazimierz Netka.

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ

POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE

Pomorski Oddział Regionalny

Elbląg 27 stycznia 2016

Stanowisko Pomorskiego Oddziału Regionalnego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

w sprawie projektu Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską“

Pomorski Oddział Regionalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej wyraża pełne poparcie dla realizacji projektu Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, który zwiększy możliwości rozwoju regionów wschodniej i północno-wschodniej części Polski zapewniając im korzyści wynikające z otwarcia w granicach państwa polskiego Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie, tym samym dając podstawy do dynamizacji, wymiany handlowej i turystyki z regionem bałtyckim.

IMG_6652Na zdjęciu: Morski Port Handlowy w Elblągu. Fot. Kazimierz Netka.

Porty w Elblągu i na Zalewie Wiślanym mają naturalne możliwości tworzenia sprawnego morsko – rzecznego systemu transportowego z zapleczem lądowym Polski i krajów ościennych. Połączone są bowiem systemem wodnych dróg śródlądowych: Wisłą, Kanałem Bydgoskim, Notecią, Wartą i Odrą z liczącym łącznie ok. 27 tys. km europejskim międzynarodowym systemem dróg wodnych, spajającym wszystkie ważniejsze regiony i ośrodki handlowe oraz przemysłowe. Zalew Wiślany jest częścią tego systemu (MDW E 70) i w Polsce łączy się z jeszcze dwoma szlakami międzynarodowymi (MDW E 30 i MDW E 40). Brakującym ogniwem jest połączenie z Morzem Bałtyckim i z kolejnym międzynarodowym szlakiem (MDW E 60), biegnącym wzdłuż południowych wybrzeży Morza Bałtyckiego, Północnego, aż do Atlantyku.

IMG_6617Na zdjęciu: Port Żeglarski w Elblągu. Wybudowano go w ramach realizacji unijnego projektu: „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”. Fot. Kazimierz Netka.

Obecnie Zalew Wiślany ma tylko jedno bezpośrednie połączenie z Morzem Bałtyckim, przez znajdującą się po stronie rosyjskiej Cieśninę Pilawską. W latach 2006 – 2009 Rosja zdecydowanie ograniczyła ruch statków po swojej stronie Zalewu, co natychmiast negatywnie wpłynęło na sytuacje portów polskich, szczególnie Portu Morskiego w Elblągu. Ta sytuacja pokazała, że status morskich wód wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej nie gwarantuje swobody żeglugi po tym akwenie.

Brak połączenia między Zalewem Wiślanym a Morzem Bałtyckim w polskiej części Zalewu powoduje, iż Polska w tym kontekście uzależniona jest od Federacji Rosyjskiej, ze wszystkim konsekwencjami tej sytuacji. Aby Polska mogła w pełni wykorzystać istniejący potencjał gospodarczy i turystyczny regionu północno – wschodniego, polska część Zalewu Wiślanego powinna posiadać swobodny, niezależny dostęp do Bałtyku.

Mimo przeciwwskazań, głównie wynikających z potrzeby chronienia wartości przyrodniczych, za budową kanału żeglugowego przemawiają względy gospodarczo – społeczne.

IMG_6683 Na zdjęciu: Most podnoszony nad rzeką Elbląg. Tędy będą do Elbląga dopływać morskie statki. Fot. Kazimierz Netka.

Budowa kanału, stanowiącego element drogi wodnej na trasie port morski w Elblągu – Zalew Wiślany – Zatoka Gdańska, determinuje nie tylko właściwe wykorzystanie nowowybudowanego terminalu przeładunkowego w porcie elbląskim, ale także rozwój gmin usytuowanych po zachodniej i południowej stronie Zalewu Wiślanego. Da też możliwość uzupełnienia sieci połączeń śródlądowych wspierających porty i terminale morskie Gdańska i Gdyni. Kanał ten pozwoli też na otwarcie Zalewu Wiślanego dla państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wdrożenie tego projektu stanowić będzie realizację nadrzędnego interesu publicznego, w skali ponadregionalnej i międzynarodowej.

Wobec powyższego Rada Pomorskiego Oddziału Regionalnego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej zdecydowanie popiera projekt „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską“.

IMG_6688

Na zdjęciu: Przystań – nabrzeże pasażerska w centrum Elbląga. Stąd odpływają statki także na Kanał Elbląski, który jest światowym unikatem. Powstanie przesmyku w poprzek Mierzei, czyli otwarcie Zalewu Wiślanego i Elbląga na Bałtyk sprawi, że biznes turystyczny zacznie się rozwijać o wiele intensywniej. Fot. Kazimierz Netka.

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ

POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE

Pomorski Oddział Regionalny

Elbląg, 27 stycznia 2016

Stanowisko Pomorskiego Oddziału Regionalnego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

w sprawie utworzenia w Porcie Morskim Elbląg stanowiska kontroli fitosanitarnych.

Pomorski Oddział Regionalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej wyraża pełne poparcie dla jak najszybszego utworzenia stanowiska kontroli fitosanitarnych w Porcie Morskim Elbląg

Port Morski Elbląg reaktywował działalność portową w 2010 roku. Od tego czasu przeładunki w nim rosną, obejmując nowe grupy ładunków. Dla dalszego jego rozwoju konieczne jest tworzenie dogodnych warunków funkcjonowania, w tym poszerzenie zakresu wymiany handlowej o produkty rolno – spożywcze, pochodzące z jego najbliższego zaplecza.

IMG_6653Na zdjęciu: Morski Port Handlowy w Elblągu. Fot. Kazimierz Netka.

Morski Port Elbląg Sp. z o.o. dysponuje dobrą infrastrukturą przeładunkową i dużym potencjałem międzynarodowej wymiany handlowej z portami Obwodu Kaliningradzkiego. Rozszerzenie zakresu usług o kontrole fitosanitarne jest w pełni uzasadnione. Przyczyni się do aktywizacji gospodarczej miasta, nawiązania głębszej współpracy z portami Gdańska i Gdyni, wpłynie na wzrost dochodów z tytułu opłat celnych, portowych, przeładunkowych i podatków, generując wzrost zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *