Mazowieckie, Dolnośląskie i Pomorskie uzyskują najwyższe dochody z podatków w przeliczeniu na mieszkańca.

Najbardziej i najmniej dochodowe samorządy w 2016 r. Z gmin – pierwszy Kleszczów, na końcu Przytuły.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Polskie gminy się bogacą. Szacunki resortu finansów odnoszące się do dochodów z podatków są w tym roku średnio o 11,4 proc. wyższe niż dwa lata wcześniej. Zmniejszyła się ponadto przepaść pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi samorządami.

Ministerstwo Finansów co roku prognozuje dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych gminach, powiatach i województwach. W odniesieniu do 2016 r. podstawę tych wyliczeń stanowią dane o dochodach podatkowych za 2014 r., według stanu na połowę zeszłego roku.
html

Średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju, tzw. wskaźnik gminny Gg, na ten rok oszacowano na 1 514,27 zł. To o ponad 155 zł więcej (11,4 proc.) niż kalkulacje dotyczące 2014 r., oparte o dane za rok 2012.
Najbliżej średniej krajowej znalazła się wielkopolska gmina Opalenica, w której wpływy z podatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca mają wynieść 1 514,06 zł.
Resort finansów przewiduje, że dochody powyżej średniej uzyska w tym roku 449 gmin na 2479 jednostek ujętych w zestawieniu. (Jako że punkt wyjścia  stanowią dane z 2014 r. jednostek jest więcej niż obecnie, w związku z połączeniem Zielonej Góry od 1 stycznia 2015 r. w Polsce funkcjonuje 2478 gmin).
Niektóre z gmin, podobnie jak dwa lata temu, znacznie odbiegają od wskaźnika Gg. Najwyższe wpływy z podatków per capita tradycyjnie osiąga gmina wiejska Kleszczów (woj. łódzkie), która co roku prowadzi w rankingach zamożności samorządów. Na jednego mieszkańca w tym roku ma przypaść tam 35 179,45 zł dochodu z podatków.
To blisko 23-krotnie więcej niż średnia krajowa i niemal 91-krotnie więcej niż najniższy odnotowany wynik, który należy do gminy wiejskiej Przytuły (woj. podlaskie), gdzie podatki mają przynieść 387,47 zł na głowę mieszkańca. Dwa lata temu różnica między najzamożniejszym Kleszczowem a najbiedniejszą Łukowicą sięgała 98-krotności budżetu tej ostatniej.
Na drugim miejscu wśród najzamożniejszych gmin uplasowała się w tym roku gmina wiejska Rząśnia (woj. łódzkie). Wpływy z podatków mają dać jednostce 7 209,59 zł per capita. W pierwszej trójce znalazła się ponadto gmina miejsko-wiejska Polkowice (woj. dolnośląskie) z dochodem sięgającym 6 691,49 na jednego mieszkańca.
Jeszcze dwa lata temu wśród najbogatszych była gmina miejska Krynica Morska (woj. pomorskie). Wpływy z podatków miały przynieść jednostce 21 301,10 zł per capita, obecnie jest to 3 393,53 zł (26 miejsce). Zajmująca trzecie miejsce w zestawieniu sprzed dwóch lat gmina miejsko-wiejska Nowe Warpno (woj. zachodniopomorskie) z dochodem sięgającym 12 672,57 zł na jednego mieszkańca, obecnie spadła na 160. pozycję, z prognozowanymi wpływami w wysokości 2 028,93 zł.
Ostatnie, 2479. miejsce wśród wszystkich samorządów zajęła w tym roku gmina wiejska Przytuły, której budżet ma zasilić 387,47 zł per capita. Wśród gmin o najniższych dochodach z podatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca znalazły się ponadto dwie małopolskie jednostki: Radgoszcz (394,69 zł) oraz Czarny Dunajec (411,99 zł).
Dzieląc sumę dochodów podatkowych w danej gminie przez liczbę mieszkańców otrzymuje się wskaźnik G, który stanowi podstawę do obliczenia subwencji wyrównawczej i kwoty wpłat do budżetu państwa. W przypadku gmin przy obliczaniu wskaźnika uwzględniane są dochody z podatków lokalnych oraz wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.

Źródło danych:

Sprawozdanie o dochodach podatkowych gmin za 2014 r. wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

kic/

Źródło: www.kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *