Laury dla pomorskich przedsiębiorstw, instytucji oraz osób za doskonałość produktów i usług. Rozstrzygnięto XXI edycję Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości.

Na zdjęciu: Laureaci Konkursu i organizatorzy konferencji. Fot. Kazimierz Netka.

Solidni wytwórcy mają największe szanse w zdobywaniu rynków zbytu nie tylko w kraju, ale też za granicą.

Co jest jednym z najważniejszych czynników w konkurencji na rynkach? Doskonałość usług lub produktów.

Dlatego, niezawodności w procesach wytwórczych i w pracy trzeba poświęcać wiele uwagi i dążyć do jej podwyższania. Niełatwo jest kontrolować samego siebie, bo nie wszystkie błędy się widzi. Są jednak firmy i osoby, poddające swe działania niezależnej ocenie. Uzyskują certyfikaty ISO. Biorą udział w różnych rywalizacjach. Jedną z nich jest Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości, którego głównym organizatorem jest Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT w Gdańsku we współpracy z Polskim Rejestrem Statków SA.

 

Fot. Kazimierz Netka

Co roku w tym konkursie uczestniczy wiele firm, organizacji, instytucji, a niektóre odnoszą w tych zmaganiach sukcesy nawet kilka razy. To świadczy, ze Pomorzanie duże znaczenie przywiązują do solidności w produkcji, dostaw, dotrzymywania terminów; doskonalą się systematycznie. Najwybitniejsze firmy i osoby, są nagradzane w konkursach „O Pomorska Nagrodę Jakości”. W piątek, 02 marca 2018 roku, rozstrzygnięto już XXI edycję tego konkursu – w obecności m.in. Bogdana Borusewicza – wicemarszałka Senatu RP oraz Ryszarda Zarudzkiego – wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 

Fot. Kazimierz Netka

To była niezwykła rywalizacja. W tym roku po raz pierwszy postanowiono przyznać Indywidualną Pomorską Nagrodę Jakości im. Prof. Romualda Kolmana – mówiła prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko – prezes zarządu Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku witająxc gości. – Nagroda ta jest przyznawana osobie, która wyróżniła się działalnością na rzecz upowszechniania koncepcji zarządzania projakościowego w województwie pomorskim. Przyznano też po raz pierwszy Nagrodę im. Eugeniusza Murczkiewicza – dla instytucji, za wykazanie się aktywnymi działania i na rzecz jakości.

 

Fot. Kazimierz Netka

Galę Jubileuszową XXI Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości poprzedziła konferencja pt. „Jakość i Innowacje w rozwoju Pomorza – 2018”. Podczas tej konferencji wybitni specjaliści zajmujący się naukowo zarządzaniem jakością oraz przedstawiciele praktyki, podzielili się swym doświadczeniem we wdrażaniu zasad zarządzania jakością w swoich organizacjach. Małgorzata Kozłowska z Polskiego Rejestru Statków S.A. wygłosiła wykład pt. „Nowa struktura normatywnych systemów zarządzania”. Piotr Gajos z RiskCE mówił o zarządzaniu ryzykiem. Prof. Piotr Przybyłowski z Akademii Morskiej w Gdyni oraz prof. Piotr Grudowski z Politechniki Gdańskiej omówili znaczenie nauk o jakości. Hanna Zych-Cisoń – wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego przedstawiła jakość w opiece zdrowotnej. Prof. Małgorzata Wiśniewska z Uniwersytetu Gdańskiego, przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości przedstawiła wykład pt. „Nowe projekty – nowe możliwości, czyli rozwijamy się”.

Oto Laureaci XXI edycji konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości.

W KATEGORII MIKRO ORGANIZACJE:

Srebrny Laur Jakości – PB Signum Development Sp. z o.o.

Wyróżnienie – Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku

 

W KATEGORII MAŁE ORGANIZACJE:

 

Fot. Kazimierz Netka

Złoty Laur Jakości – Vivadental Sp. z o.o.

Srebrny Laur Jakości – Zakład Hydrauliki Siłowej HYDROMECH S.A.

Wyróżnienie – COMEL Tomasz Hinz

 

Fot. Kazimierz Netka

Wyróżnienie – Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.Rënk

W KATEGORII ŚREDNIE ORGANIZACJE:

Złoty Laur Jakości – Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz Ginter

Srebrny Laur Jakości – Euro-Went Sp. z o.o.

Wyróżnienie – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Polipac Sp. j.

Wyróżnienie – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyróżnienie – Baukrace Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k.

W KATEGORII DUŻE ORGANIZACJE:

Srebrny Laur Jakości – Lacroix Elektronics Sp. z o.o.

W KATEGORII ORGANIZACJE PUBLICZNE:

Złoty Laur Jakości – COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Srebrny Laur Jakości – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie

Wyróżnienie – Urząd Gminy Kolbudy

Wyróżnienie – Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Indywidualna Pomorska Nagroda Jakości im. Prof. Romualda Kolmana – Hanna Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Nagrodę im. Eugeniusza Murczkiewicza przyznano spółce Temis Spawmet.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pomorska Nagroda Jakości wywodzi się z idei Konkursu Gdańskiej Nagrody Jakości, który został powołany przez Pomorska Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku. Współorganizatorem Konkursu oraz jednostką oceniającą kandydatów do Nagrody jest Polski Rejestr Statków S.A. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 1997 roku i miała na celu popularyzację kompleksowego zarządzania firmą przez jakość (Total Quality Management). Już podczas finału czwartej edycji ówczesny Wojewoda Pomorski, patronujący nagrodzie, podkreślił rolę Konkursu, który cały czas służy wyrównywaniu szans lokalnych przedsiębiorstw wobec Unii Europejskiej stwierdzając: „Trzeba wreszcie powiedzieć, że polskie jest też dobre, a pomorskie nawet bardzo dobre”.

Fot. Kazimierz Netka

Misją Konkursu jest angażowanie liderów pomorskich przedsiębiorstw do ciągłego doskonalenia procesów zarządczych, poprzez m.in. sprzyjanie kreatywności i innowacyjności pracowników oraz tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju organizacji, przy zastosowaniu „Modelu Doskonałości Pomorskiej Nagrody Jakości”. Jest on narzędziem, które może być wykorzystywane w procesie samodoskonalenia. Pozwala zwiększyć świadomość znaczenia procesów jakościowych, poznać silne i słabe strony organizacji oraz wprowadzić działania na rzecz poprawy jakości i zwiększenia jej wpływu na wydajność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa – napisano na stronie internetowej gdansk.enot.pl .

Fot. Kazimierz Netka

Mimo tak dużego znaczenia jakości dla prestiżu polskiej gospodarki w świecie, nauki o jakości nie ma w formalnym wykazie dyscyplin naukowych w naszym kraju – mówili uczestnicy konferencji „Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza”.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *