Lotos umacnia się w Norwegii; może mieć 28 licencji na poszukiwanie i wydobywanie ropy oraz gazu.

Fot. Ăyvind Hagen. 

LOTOS ma 2 nowe licencje w Norwegii.

16 stycznia br. spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS (dalej LOTOS Norge) otrzymała od władz norweskich, w ramach rozstrzygnięcia rundy koncesyjnej APA 2017 (Awards in Predefined Areas, dalej: APA), ofertę 2 nowych licencji poszukiwawczo-wydobywczych.

Ostatnim etapem procesu przyznawania licencji w LOTOS Norge jest ich akceptacja przez władze spółki. Po przyjęciu nowych licencji, ich liczba w portfelu spółki w Norwegii wzrośnie do 28 – informuje Biuro Komunikacji Grupy LOTOS, cytując w swej informacji wypowiedź:

– Po raz kolejny LOTOS udowadnia, że jest w stanie sprostać oczekiwaniom norweskiego Ministerstwa Ropy Naftowej i Energii. Nowe licencje wpisują się w naszą strategię rozwoju działalności w Norwegii – mówi Piotr Statkiewicz, dyrektor zarządzający spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS.

LOTOS  na obszarach objętych nowymi licencjami będzie współpracował m.in z firmą Statoil.

Nowe licencje mają potwierdzone zasoby węglowodorów i są położone w bliskiej odległości od obszarów, na których spółka prowadzi działalność poszukiwawczo – wydobywczą. Na terenach tych wciąż pozostają zasoby ropy i gazu, których wydobycie jest możliwe m.in. dzięki istniejącej lub budowanej infrastrukturze technicznej.

Warto przypomnieć, że spółki planujące rozwój wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym miały czas na złożenie wniosków licencyjnych do 1 września 2017. Od tego momentu, aż do ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego (APA) władze norweskie analizowały złożone projekty i na podstawie tego 16 stycznia br. zaproponowały 75 nowych licencji, 34 firmom, spośród 39 aplikujących. Nigdy wcześniej Ministerstwo nie otrzymało tak wielu aplikacji.

APA 2017

Podczas APA 2017 norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii przyznało LOTOS Norge dwie licencje:

1. PL918S, blok 24/6, Partner: LOTOS Norge: 25%; Operator: Statoil Petroleum ASA: 75%

2. PL 910, blok 9/2,3, Partner: LOTOS Norge: 22,222% i OKEA: 16,667% Operator: Repsol Norge AS: 61,111%

W ubiegłorocznej rundzie APA 2016 norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii przyznało LOTOS Norge pięć licencji.

Strategia na lata 2017 – 2022

LOTOS planuje dalszą rozbudowę segmentu wydobywczego w oparciu o posiadane już koncesje oraz potencjalne uzupełnianie portfela aktywów. Priorytetem rozwoju segmentu wydobywczego pozostaje Morze Bałtyckie i Morze Północne. Spółka podkreśla, że podstawowym elementem rozwoju i realizacji nowych projektów w segmencie wydobycia będzie ekonomiczne uzasadnienie każdej decyzji inwestycyjnej. Zgodnie ze strategią, do 2022 r., LOTOS zakłada wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego na poziomie od 30 tys. boe/d do 50 tys. boe/d.

LOTOS Norge powstało w 2007 roku (siedziba spółki mieści się w Stavanger) w celu rozwoju segmentu wydobywczego Grupy LOTOS na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W 2008 roku spółka została zakwalifikowany jako operator koncesji poszukiwawczo-wydobywczych przez władze norweskie. LOTOS Norge dąży do dalszego rozwoju między innymi poprzez czynne uczestnictwo w  rundach APA. Pierwszy otwór poszukiwawczy został wywiercony przez spółkę jako operatora w 2012 roku. W 2013 roku spółka nabyła udziały w obszarze Heimdal, a w 2015 roku w obszarze Sleipner. Obecnie trwają prace nad zagospodarowaniem złóż: Utgard, Yme, Frigg Gamma Delta oraz Trell i Trine. Wydobycie węglowodorów z Heimdal i Sleipner oraz nowe projekty w trakcie zagospodarowania będą podstawą do zbudowania silnej pozycji LOTOS w obszarze działalności poszukiwawczo-wydobywczej.

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic. LOTOS to także sieć ponad 480 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej – informuje Biuro Komunikacji Grupy LOTOS.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *