„Oddycham z energią” – nowy program na rzecz czystości powietrza Grupy Energa. Jest też pierwsza oferta dla gospodarstw domowych oparta o tzw. taryfę antysmogową: „Noc pełna energii”.

Na ilustracji: Elektrownia słoneczna Grupy Energa, niedaleko Gdańska. Fot. Kazimierz Netka.

Wolni od smogu dzięki wsparciu Grupy Energa.

Troska o czyste środowisko jest jednym z fundamentów działań Grupy Energa. Od lat włączamy się w inicjatywy organizacji i instytucji propagujących działania na rzecz poprawy jakości powietrza. „Oddycham z energią” to nowy program naszej Grupy. Energa wdraża też pierwszą ofertę dla gospodarstw domowych opartą o tzw. taryfę antysmogową „Noc pełna energii” – wynika z informacji, które przekazał nam Adam Kasprzyk – rzecznik prasowy Grupy Energa.

Smog od lat budzi ogromne emocje i stanowi poważny problem w naszym kraju. Nowa oferta zakłada obniżkę ceny energii elektrycznej i opłaty dystrybucyjnej między godziną 22 a 6, dla energii dodatkowo zużytej w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Oznacza to, że klient, który zdecyduje się przykładowo na wymianę starego, wysokoemisyjnego pieca na nowoczesny, ekologiczny piec akumulacyjny, i w związku z tym jego zużycie prądu w strefie nocnej wzrośnie, to za zużytą dodatkową energię w nocy zapłaci 64 % mniej niż w taryfie podstawowej. Klient posiadający taryfę G11 płaci obecnie w każdej godzinie doby 0,5787 PLN/kWh (brutto). Jest to opłata łączna za energię i za usługi dystrybucyjne. W nowej ofercie w taryfie G12AS w godzinach nocnych klient zapłaci 0,208 PLN/kWh. W pozostałych godzinach doby będą obowiązywały stawki jak w dotychczasowej taryfie G11.

Obniżka kosztów nocnego ogrzewania mieszkań energią elektryczną w porównaniu do cen w dotychczasowej taryfie G11 jest efektem synergii pomiędzy antysmogowymi działaniami podejmowanymi przez rząd a ofertami przygotowanymi przez ekspertów Energi. Wszystkie proponowane produkty budowane w oparciu o nową taryfę G12AS mają zachęcić klientów do aktywnego włączania się w akcję przeciwdziałania zanieczyszczaniu środowiska w Polsce przynosząc im jednocześnie wymierne korzyści – informuje Adam Kasprzyk – rzecznik prasowy Grupy Energa, w swym komunikacie podając też następującą wypowiedź:

– To kolejny, bardzo ważny krok w kierunku ograniczenia problemu smogu. Wysoka świadomość naszych klientów i znacząco niższe koszty elektrycznego ogrzewania nowoczesnymi systemami grzewczymi, które proponujemy w pakiecie z taryfą antysmogową, z pewnością zachęcą wielu z nich do skorzystania z najnowszych propozycji Energi. Nasza oferta pomoże obniżyć emisję szkodliwych substancji uwalnianych przez wciąż popularne w polskich gospodarstwach domowych piece węglowe, często bardzo już stare i o małej sprawności. Walka o czyste środowisko od lat jest jednym z naszych priorytetów, a nowe produkty wpisują się w dotychczasową strategię działalności Grupy. Jesteśmy zwolennikami teorii, że współpraca potęguje korzyści, dlatego w programie „Oddycham z energią” przewidujemy nie tylko działania edukacyjne, nowe produkty czy rozwiązania rozwijające elektromobilność, ale także ścisłą współpracę z samorządami w poszukiwaniu finansowania proekologicznych systemów ogrzewania – powiedział Jarosław Dybowski, prezes zarządu Energi Obrotu.

Wszyscy zainteresowani ofertą mogą pozostawić dane kontaktowe na specjalnie przygotowanej stronie, do której odnośnik znajduje sie na stronie www.energa.pl. Pracownicy Energi Obrotu skontaktują się z klientami w ciągu kliku dni.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju – informuje Adam Kasprzyk – rzecznik prasowy Grupy Energa.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *