LOTOS z ORLENEM już są razem, od kilkunastu godzin. W skład tej rodziny wchodzi też Energa, a niebawem połączy się z nimi również PGNiG. Koncern będzie coraz większym kołem zamachowym dla całej naszej gospodarki. Będzie budował jej siłę poprzez procesy inwestycji oraz akwizycji – powiedział Daniel Obajtek – prezes PKN ORLEN

Fot. Kazimierz Netka.

W Gdańsku, 1 sierpnia 2022 roku, doszło do niezwykle ważnego dla polskiej i europejskiej gospodarki, wydarzenia: poinformowano oficjalnie o połączeniu PKN ORLEN z Grupą LOTOS

Fot. Kazimierz Netka.

To będzie jeden z najsilniejszych koncernów energetycznych nie tylko w Polsce. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszemu krajowi, ale również sporej części Europy. Rozwijana będzie petrochemia, by móc uniezależnić się od przemysłu rafineryjnego, przerabiającego surowce kopalne na paliwa, a powoli tracącego na znaczeniu. Powstaje bardzo silny koncern Orlen – Lotos – Energa, składający się na razie z trzech firm. Połączenie Orlenu i Lotosu uroczyście ogłoszono 1 sierpnia 2022 roku, w Gdańsku, w siedzibie Grupy LOTOS, przy ul. Elbląskiej. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tym ważnym dla Polski oraz Unii Europejskiej, wydarzeniu.

1 sierpnia to dzień niezwykły również z innego względu: w bieżącym roku przypada 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Podczas konferencji w Grupie LOTOS chwilą ciszy zgromadzeni uczcili Powstańców Warszawskich.

Fot. Kazimierz Netka.

W trakcie oficjalnej części spotkania, powitani zostali m.in.: Daniel Obajtek – prezes zarządu PKN Orlen, członkowie zarządu PKN ORLEN: Patrycja Klarecka – ds. sprzedaży detalicznej, Adam Burak – ds. komunikacji i marketingu, Janusz Szewczak – ds. finansowych, Piotr Sabat – ds. rozwoju, Józef Węgrecki – ds. operacyjnych, Armen Artwich – ds. korporacyjnych; zarząd Lotosu: Zofia Paryła – prezes zarządu Grupy LOTOS, Krzysztof Nowicki – wiceprezes ds. fuzji i przejęć, Piotr Walczak – wiceprezes ds. produkcji i handlu, Jarosław Wittstock – wiceprezes ds. korporacyjnych, Jarosław Wróbel – wiceprezes ds. inwestycji i innowacji. Powitani zostali także: Robert Śleszyński – dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych PKN ORLEN oraz wszyscy zaangażowani w proces połączenia Grupy PKN Orlen z Grupą LOTOS, a także przedstawiciele Grupy Kapitałowej ORLEN i LOTOS, przedstawiciele Związków Zawodowych obu spółek, pracownicy, reprezentanci mediów, obserwatorzy w mediach społecznościowych oraz zaproszeni goście.

O tym, jak przebiegał proces jednoczenia LOTOSu i PKN ORLEN, mówili m.in. prezes Daniel Obajtek oraz Robert Śleszyński – dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych PKN ORLEN.

– Serdecznie witam również parlamentarzystów – powiedział prezes Daniel Obajtek. Bardzo miło, ze jesteście: szanowni parlamentarzyści, szanowni członkowie zarządu, szanowni dyrektorzy połączonych już firm, szanowni pracownicy, szanowne związki zawodowe; wszyscy, którzy reprezentujecie już dziś wspólną grupę: Grupę ORLEN.

Fot. Kazimierz Netka.

Proces rejestracji zamyka proces fuzji. Dziś fuzja staje się faktem, dziś jesteśmy połączonym koncernem. Koncernem, o bardzo dużym znaczeniu. To wielki dzień w polskiej gospodarce, to wielki dzień dla rozwoju firm. Patrzymy w przyszłość. Połączona firma będzie coraz większym kołem zamachowym dla całej naszej gospodarki. Będzie wzmacniała polską gospodarkę. Oczywiście, będzie budowała jej siłę poprzez rozliczne procesy inwestycji, ale również planowane procesy akwizycji. Jesteśmy konsekwentni w działaniu, w zakresie strategii, realizujemy swoją strategię poprzez inwestycje i akwizycje. W tym jesteśmy bardzo konsekwentni.

Pomysł połączenia tych dwóch firm był od 30 lat, ale brakło determinacji, siły woli, siły charakteru, brakło wizji tak naprawdę; niejednokrotnie cierpimy w naszym kraju na brak podejmowania decyzji, ale tę decyzję trzeba było kiedyś podjąć dla dobra całej gospodarki. Przy tych pracach były zaangażowane firmy międzynarodowe, firmy o dużym znaczeniu, firmy doradcze, ale nie tylko firmy międzynarodowe, które prowadziły takie procesy, ale również zaangażowani byli pracownicy Orlenu i pracownicy Lotosu o bardzo wielkim doświadczeniu 10 – 30-letnim – powiedział prezes Daniel Obajtek.

Połączenie LOTOSu i ORLENu upamiętnia specjalna tablica, odsłonięta podczas konferencji:

Fot. Kazimierz Netka.

O szczegółach dotyczących konsolidacji wspomnianych firm poinformowało nas również Biuro Prasowe PKN ORLRN. Oto komunikat:

Fuzja ORLEN – LOTOS sfinalizowana

Grupa ORLEN sfinalizowała połączenie z Grupą LOTOS, umacniając tym samym wiodącą rolę w branży paliwowo-energetycznej w Europie Środkowo – Wschodniej. Ostatnim krokiem, który udało się z sukcesem zrealizować, była rejestracja połączenia przez Sąd Rejonowy w Łodzi. Połączenie otwiera drogę do uwolnienia synergii wynikających z wykorzystania potencjału dwóch firm.

Bezpośrednim efektem fuzji PKN ORLEN i Grupy LOTOS będzie zwiększenie nakładów na inwestycje, przyspieszenie w realizacji najbardziej dochodowych projektów, większa niezależność energetyczna Polski i stabilne dostawy paliw dla wszystkich klientów.

– Tworzymy historię. Dzisiaj połączyliśmy PKN ORLEN i Grupę LOTOS. To finał transakcji, o której wielu myślało i mówiło, nikt nie rozpoczął, a nam udało się ją skutecznie przeprowadzić. Nie spoczywamy na laurach. Już działamy, aby zidentyfikowane synergie przełożyć jak najszybciej na konkretne korzyści dla firm, ich Akcjonariuszy i Klientów. Od początku to był nasz priorytet, co wyraźnie podkreślaliśmy. Od czterech lat mocno inwestujemy i dalej będziemy wzmacniać obszary, które będą przynosić zyski w przyszłości. To wokół najbardziej wartościowych segmentów zorganizujemy działalność nowego, silnego biznesowo koncernu wykorzystując kompetencje i zasoby PKN ORLEN, Grupy LOTOS, a w niedalekiej przyszłości również PGNiG. W efekcie znacząco zwiększymy odporność nowego koncernu w trudnym i wyjątkowo zmiennym otoczeniu. A to umożliwi zapewnienie Polsce i Polakom stabilnych i niezawodnych źródeł energii – zarówno w transporcie, jak i w przemyśle – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Inwestycje w dynamiczny rozwój spółek w ramach Grupy ORLEN to priorytet w działalności biznesowej Koncernu i to podejście nie zmieni się w odniesieniu do aktywów przejętej Grupy LOTOS. Przynosi ono bowiem wymierne korzyści zarówno dla lokalnych społeczności poprzez zwiększenie miejsc pracy w regionie, jak i dla całego Koncernu pod postacią wyższych zysków. Czołowy producent olejów w Polsce – ORLEN Oil – jeszcze w 2013 r. generował kilkunastomilionowe straty. Od czterech lat spółka dynamicznie się rozwija, przynosi zyski, które w 2021 r. wyniosły już kilkadziesiąt milionów złotych. W tym czasie PKN ORLEN wzmacniał też spółki technologiczne, które przed 2015 r. nie były rozwijane. Na przykład ORLEN Projekt od 2018 r. osiąga kilkusetmilionowe przychody i z sukcesem uczestniczy w dużych przetargach nie tylko w ramach Grupy ORLEN, ale też podmiotów zewnętrznych. Z kolei ORLEN Południe w 2021 r. zakończyło inwestycję o wartości ok. 400 mln zł, która przyczyni się do wzrostu zysku operacyjnego EBITDA firmy o ponad 50 mln zł rocznie.

Fot. Kazimierz Netka.

Fuzja oznacza także korzyści dla pracowników Grupy LOTOS, którzy zyskają nowe możliwości rozwoju zawodowego w silnym koncernie o międzynarodowej pozycji. Ponadto w ramach porozumienia podpisanego w lipcu br. pomiędzy PKN ORLEN, Grupą LOTOS i Związkami Zawodowymi obu firm pracownikom Grupy LOTOS zapewniono m.in. 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia oraz 24-miesięczny okres utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy, w tym w szczególności miejsca świadczenia pracy.

Koncern, po połączeniu z Grupą LOTOS, a docelowo także z PGNiG, wzmocni pozycję lidera transformacji systemu energetycznego, opierając inwestycje na nisko- i zeroemisyjnych źródłach wytwarzania energii. Realizując inwestycje m.in. w zieloną energetyką, w tym morskie i lądowe farmy wiatrowe oraz fotowoltaikę, a także w paliwa alternatywne, małą energetykę jądrową i biomateriały, nowa Grupa ORLEN istotnie przyczyni się do zmniejszenia uzależnienia polskiej gospodarki od paliw kopalnych.

W wyniku połączenia firm wzrośnie skala nakładów inwestycyjnych na rozwój poszczególnych segmentów biznesowych, które będzie tworzyć koncern multienergetyczny. Tylko w 2021 r. Grupa ORLEN przeznaczyła na inwestycje rekordowe 9,9 mld zł, natomiast nakłady inwestycyjne na ten rok wyniosą aż 15,2 mld zł, najwięcej w historii firmy. To z kolei przełoży się na wzrost wpływów odprowadzanych przez koncern do budżetu państwa. W 2021 r. PKN ORLEN wpłacił do budżetu z tytułu różnych opłat i podatków prawie 35,5 mld zł. Łącznie od 2018 r. do 2021 r. było to ok. 143 mld zł.

Proces połączenia PKN ORLEN i Grupy LOTOS był trudny i wymagający. W fuzję zaangażowano łącznie ponad 100 ekspertów z obu firm, specjalistów branżowych ds. fuzji i przejęć czy doradców zewnętrznych z renomowanych firm i kancelarii. Tylko w trakcie prac nad wnioskiem o koncentrację do Komisji Europejskiej, PKN ORLEN i Grupa LOTOS otrzymały setki pytań, na które sukcesywnie odpowiadały. Sam dokument, na podstawie którego organ antymonopolowy rozpoczął proces, a następnie wydał zgodę na transakcję, obejmował kilka tysięcy stron analiz, uzasadnień i wyliczeń.

Proces przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez PKN ORLEN został zainicjowany już w lutym 2018 r., podpisaniem Listu Intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19% głosów na walnym zgromadzeniu. Od tego czasu trwały intensywne prace, aby proces skutecznie przeprowadzić. Dobra współpraca wszystkich stron pozwoliła opracować ostateczny kształt wniosku o koncentrację, który trafił do Komisji na początku lipca 2019 r. Dodatkowo pod koniec sierpnia 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN ORLEN, a Skarbem Państwa i Grupą LOTOS określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki. PKN ORLEN złożył formalną propozycję środków zaradczych pod koniec kwietnia br., na początku maja rozpoczął się market test, natomiast 14 lipca 2020 r. PKN ORLEN otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS. W sierpniu 2020 r. PKN ORLEN podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa i Grupą LOTOS dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji gdańskiej grupy, a w konsekwencji przejęcia nad nią kontroli kapitałowej. Struktura transakcji została potwierdzona w maju 2021 r. w porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych, a PKN ORLEN, Grupą LOTOS oraz PGNiG. W styczniu 2022 r. w toku negocjacji PKN ORLEN przedstawił propozycję środków zaradczych i partnerów do ich zrealizowania, których w pełni zaakceptowała Komisja Europejska wydając finalną zgodę w czerwcu 2022 r. Połączenie z Grupą LOTOS w lipcu 2022 r. zaakceptowali Akcjonariusze PKN ORLEN zdecydowaną większością 98,3% głosów. Wcześniej korzystną decyzję w tej sprawie podjęło prawie 99% Akcjonariuszy Grupy LOTOS. PKN ORLEN zakończył przejęcie Grupy LOTOS 1 sierpnia 2022 r. poprzez rejestrację połączenia przez Sąd Rejonowy w Łodzi – poinformowało Biuro Prasowe PKN ORLEN.

Robert Śleszyński – dyrektor wykonawczy do spraw inwestycji kapitałowych PKN ORLEN, mówił także o warunkach w jakich dokonywano konsolidacji:

Fot. Kazimierz Netka.

Nie dość, że pandemia to i wojna to i transformacja energetyczna i te wszystkie czynniki wpływały bardzo na to jak negocjacje wyglądały ale też będą wpływać na to, jak będziemy w przyszłości budować strategię połączonego koncernu.

Fot. Kazimierz Netka.

– Nie był to łatwy proces – powiedział również prezes Daniel Obajtek, podczas swego wystąpienia w Gdańsku. – W momencie, kiedy go zaczynałem, wszyscy nie dawali mi tak naprawdę wiary, że ten proces się uda. Uśmiechali się, twierdząc, że kolejny list intencyjny w Polsce bez efektów. Ale niestety, przeliczyli się. Ja i mój zespół jesteśmy bardzo konsekwentni w realizacji. Niejednokrotnie za to obrywam, ale mam jedną zasadę: nigdy się nie poddaję, jeżeli uważam, że coś jest dobre, idę do końca, i mój zespół idzie do końca. … Czeka nas nowa przyszłość, nowa przyszłość, zintegrowanego koncernu. Nie jesteśmy Orlenem, nie jesteśmy Lotosem, jesteśmy zintegrowanym koncernem narodowym, który ma zapewniać bezpieczeństwo Polaków i biznes w tym regionie. Wszystkim serdecznie dziękuję. Do zobaczenia!

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.