Miasta wygodniejsze, ale pod kontrolą

W Gdańsku będą automatycznie identyfikowane pojazdy na ulicach, a przed samochodami policji otworzą się samoczynnie szlabany broniące wjazdu na różnego rodzaju chronione tereny

ACCUS – pierwszy w Europie taki system, najpierw wdrożony zostanie w stolicy województwa pomorskiego

ACCUS IMG_4111

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości podpisania memorandum w sprawie ACCUS – w Politechnice Gdańskiej

Tristar – system sterowania ruchem w Trójmieście – to zaledwie cząstka udogodnień, które za dwa lata mają zaistnieć w najpierw w Gdańsku, potem w innych miastach. Powstaną one po wdrożeniu systemu ACCUS (ang. Adaptive Cooperative Control of Urban Subsystems), czyli integracji współpracy wielu podsystemów monitorowania wydarzeń w mieście). W piątek, 31 października, w Politechnice Gdańskiej podpisano „Memorandum o współpracy w ramach realizacji projektu ACCUS”. Dokument dotyczy zasad współdziałania między samorządem a partnerami projektu oraz wyraża intencje przekazania wytworzonych komponentów projektu nieodpłatnie na potrzeby gdańskiego samorządu.

Memorandum w Sali Senatu (Gmach Główny PG) podpisali: Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska, Henryk Krawczyk – rektor Politechniki Gdańskiej, Jarosław Pawłowski – prezes zarządu spółki InnoBaltica, Joanna Oberbek – wiceprezes zarządu spółki InnoBaltica, Przemysław Szleter –prezes zarządu Fundacji Interizon, Tomasz Woźniak – członek zarządu Fundacji Interizon.

ACCUS to projekt międzynarodowy, wspierany finansowo przez Unię Europejską – poinformowali sygnatariusze memorandum. Realizowany jest przez konsorcjum 28 instytucji naukowych i firm z ośmiu państw UE. Polskę, w tym Pomorze, reprezentują: Politechnika Gdańska, Pomorski Klaster ICT Interizon (skupiający obecnie ponad 150 podmiotów gospodarczych) oraz Innobaltica (spółka łącząca interesy Gdańska, regionu i uczelni Pomorza). Koszt realizacji wynosi około 13 milionów euro, a najwięcej tych pieniędzy zostanie wykorzystanych w Gdańsku, gdzie system ACCUS będzie wdrażany.

– Pilotażowa wersja systemu będzie testowana w Gdańsku od stycznia 2015 roku – poinformował dr inż. Łukasz Kulas z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, , koordynator wdrożenia pilotażowego projektu ACCUS . Celem tych działań jest stworzenie innowacyjnej platformy typu Smart City (inteligentne, czyli wygodne dla ludzi miasto), która pozwoli zarządzać miastem lub regionem. W ramach jednego systemu operacyjnego zintegrowane zostaną ze sobą różnorodne zastosowania (w tym Tristar), pozwalające na efektywne kierowanie szeroko pojętym życiem miasta. 10 zintegrowanych w ACCUS aplikacji pozwoli m. in. na: sterowanie oświetleniem miejskim, monitorowanie ruchu na ulicach i warunków na drogach, numeryczne prognozowanie pogody, automatyczną identyfikację pojazdów (przed pojazdami policji otworzą się szlabany broniące wjazdu na różnego rodzaju chronione tereny), czy też zarządzanie energią w budynkach. Aplikacja „Citizen sensor” przeznaczona będzie dla mieszkańców Gdańska.  Wykorzysta dane pochodzące z innych aplikacji by przekazywać informacje praktyczne, np. dotyczące korków, nadchodzącej ulewy lub nagłego wyłączenia prądu w dzielnicy.

Projekt zakończy się w maju 2016 roku. Wówczas stworzony przez naukowców system, wart 60 mln zł, stanie się własnością gdańskiego samorządu. Miasto otrzyma więc za darmo narzędzie, które będzie mogło dowolnie wykorzystywać i rozbudowywać. Szczegółowe zasady użytkowania systemu po zakończeniu projektu zostaną wypracowane w trakcie obowiązywania memorandum.

Projekt ACCUS finansowany jest w ramach mechanizmu ARTEMIS w ramach 7. Programu Ramowego UE, poświęconego wdrożeniom innowacyjnych rozwiązań do firm europejskich. Projekt jest realizowany w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym finansowanie zapewniają części zainteresowane firmy, oraz fundusze unijne dostępne w 7. Programie Ramowym UE. W realizacji projektu uczestniczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w Warszawie.

Jak zapewnił Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, system ACCUS, po przetestowaniu i wdrożeniu go w Gdańsku, będzie przekazywani wraz z doświadczeniami do innych miast Gdańskiego Obszaru metropolitalnego, województwa pomorskiego, Polski oraz Unii Europejskiej.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *