Międzynarodowe Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni. Zagraniczni goście honorowi byli spoza Unii Europejskiej. Agresja Rosji może znacząco zakłócić rozwój państw Europy północnej, w tym Polski. Nad Adriatykiem też jest państwo należące do NATO, a wojny w Jugosławii nie udało się uniknąć. Podobnie może być nad Bałtykiem

Fot. Kazimierz Netka.

Śliska droga przed nami

Fot. Kazimierz Netka.

Warto tu być – tak można ocenić liczbę uczestników XXII Forum Gospodarki Morskiej, które w piątek, 13 października odbyło się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Na duże zainteresowanie tym spotkaniem zwróciła uwagę Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydent Gdyni, witając przybyłych oraz inaugurując obrady. Pani prezydent wyraziła nadzieję, że Forum zaowocuje bogatą dyskusją bowiem to jest bardzo dobrze źródło wiedzy oraz informacji. Gości powitali również Sławomir Kalicki – lider Forum Gospodarki Morskiej i prezes zarządu Grupy Firm Inter Marine oraz Andrzej Popadiuk – Stakeholder Manager Equinor w Polsce

Fot. Kazimierz Netka.

O tym, że Forum będzie bardzo przydatne i przyniesie obecnym na sali duże korzyści i nowy zasób wiedzy, jego uczestnicy już wkrótce się przekonali. Sprawne prowadzenie Forum przez Andrzeja Popadiuka – Stakeholder Managera w Equinor w Polsce właśnie zaowocowało rzeczowymi konkretnymi wypowiedziami, prezentacjami, publicznymi wymianami poglądów. Nie zabrakło jednak wypowiedzi oraz opinii, dość znacznie różniących się między sobą.

Zachęcam do aktywnego udziału – powiedział Andrzej Popadiuk. Panu prowadzącemu chodziło o to, żeby sesje były interaktywne. Punktem kulminacyjnym XXII Forum Gospodarki Morskiej 2023 były panele i sesje tematyczne, co pozwoliło na włączenie słuchaczy w rozmowy na najbardziej interesujące ich zagadnienia dotyczące gospodarki morskiej.

Fot. Cezary Spigarski.

Forum Gospodarki Morskiej 2023 choć w oficjalnej nazwie nie miało słowa: międzynarodowe, to jednak takim było. Z ekranu przemówiła do zgromadzonych w PPNT gość honorowy Forum, pani ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce – Jej Ekscelencja Anna Clunes.

Fot. Kazimierz Netka.

Wielka Brytania jest krajem o długoletnich tradycjach morskich – powiedziała pani ambasador. Cieszę się, że uczestniczę wraz z z przedstawicielami instytucji brytyjskich; instytucji rządowych i przemysłu w tym spotkaniu – dodała pani ambasador Anna Clunes. nawiązując do aktualnej sytuacji na świecie, gospodarczej i politycznej, gwałtownie się zmieniającej. Atak Rosji na Ukrainę jest atakiem na demokratyczny kraj.

Gość honorowy, Jego ekscelencja Øystein Bø – ambasador Królestwa Norwegii w Polsce:

Fot. Kazimierz Netka.

podkreślił, ze Norwegia i Polska stale współpracują w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Zainteresowane są zmniejszaniem problematyki siarkowej w żegludze i aktywnie współdziałają w tym zakresie. Pan ambasador Øystein Bø zwrócił też uwagę na kwestie bezpieczeństwa na świecie Zwrócił uwagę na to co dzieje się na Morzu Czarnym oraz na ostanie wydarzenia w Estonii, gdzie doszło do uszkodzenia podmorskiego rurociągu. Norwegia i Polska aktywnie współpracują na morzach i oceanach – podkreślił pan ambasador.

Gość honorowy, admirał Rex Cox – dyrektor generalny Krajowego Biura Budowy Okrętów w Wielkiej Brytanii:

Fot. Kazimierz Netka.

przedstawił zakres działalności brytyjskiej gospodarki morskiej, zwłaszcza stoczni oraz portów. Podkreślił, że wyzwaniami są np. zapewnienie nauczycieli zawodów, a także wprowadzenie robotyzacji. Innowacje i technologie są bowiem bardzo istotne w przemyśle okrętowym. Stocznie w Wielkiej Brytanii przynosić pożytek całemu krajowi. Istotne są przy tym eksport oraz odpowiednie finansowanie. Proces rozwoju branży morskiej został zakłócony przez pandemię – przypomniał dyrektor Rex Cox. Wskazał na trzy główne priorytety narodowego przemysłu stoczniowego w Wielkiej Brytanii.

A czym Polska może się pochwalić przed światem? Tez ma godną uwagi gospodarkę morską. A jej rozwój jest imponujący. Przykładem może być port w Gdyni. O tym mówił Jacek Sadaj – przeze zarządu Morskiego Portu Gdynia:

Fot. Kazimierz Netka.

Na powierzchni 300 hektarów przeładowuje się w tym porcie około 30 milionów ton ładunków rocznie. Port Gdynia pozostaje największym hubem zbożowym na Bałtyku. Powstanie magazyn na 65 000 ton zboża, co jeszcze umocni Gdynię w obsłudze tego rodzaju towarów, przewożonych statkami. Zawarte zostało porozumienie z PERN, dotyczące rozbudowy stanowisk przeładunkowych paliw płynnych.

Niezwykłą inwestycją będzie Port Zewnętrzny. Pirs, wychodzący na 3 km od falochronu w morze, będzie miał powierzchnię ponad 150 hektarów.

Fot. Cezary Spigarski.

Istotna dla Morskiego Portu Gdynia jest też obronność. To port podwójnego przeznaczenia. Przeładowywane są tu ogromne ilości sprzętu wojskowego.

Jaka jest sytuacja w świecie, w jakich warunkach przyjdzie nam działać – o tym mówiła dr Małgorzata Bonikowska – prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych:

Fot. Kazimierz Netka.

Pani prezes naświetliła między innymi sytuację w naszym regionie po rozszerzeniu NATO.

Neutralność jest bezprzedmiotowa – zwróciła uwagę pani prezes. Finlandia i Szwecja chciały być neutralne, lecz współpracowały w NATO. Po napaści Rosji na Ukrainę Finlandia już wstąpiła do NATO, a Szwecja niebawem ma zostać przyjęta do tego Paktu Północnoatlantyckiego. Zyskujemy ogromnie ważnych partnerów na północy. Jednak, czasy są niepewne. Estonia, Łotwa i Litwa były częścią Związku Sowieckiego i Rosja o tym pamięta. Utrata tych trzech (republik w rozumieniu Rosji) państw, jest dla Rosji niepowetowana stratą. Lepiej więc przygotować się na głębsze turbulencje – radziła pani prezes Małgorzata Bonikowska.

Niepewna sytuacja militarna na świecie ma przełożenie na budżet, na inflacje. Jaka jest nasza sytuacja pieniężna, budżetowa, inflacyjna, deficytowa – mówił Piotr Czarnecki – praktyk biznesu, lider w bankowości, telekomunikacji i biznesie cyfrowym, podczas prezentacji zatytułowanej: „Sytuacja ekonomiczna na świecie i w Polsce”:

Fot. Kazimierz Netka.

Pan ekspert oparł się przy tym m.in. na raporcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Uporczywość inflacji będzie miała wpływ na wzrost. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaleca restrykcyjną politykę pieniężną – usłyszeli zgromadzeni na sali obrad plenarnych Forum Gospodarki Morskiej 2023 w Gdyni.

Wskaźniki liczbowe, przewidywania ekspertów, nie napawają optymizmem. Wzrost powinien być wspierany stymulacją czyli ułatwieniami w eksporcie i w inwestycjach. Tymczasem, przyszłość można określić następującym angielskim powiedzeniem: slippery road ahead – wskazał ekspert Piotr Czarnecki.

Inne spojrzenie na zagrożenia i możliwości

– Jesteśmy na Forum Gospodarki Morskiej i wykłady wstępne wprowadziły nas w ogólną sytuację ale niepełną, bo zarówno w wypowiedziach pani doktor Moniki Bonikowskiej jak i pana Piotra Czarneckiego, nie ma całej prawdy – stwierdził prof. Marek Grzybowski – prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego:

Fot. Kazimierz Netka.

– Pani doktor Bonikowska zachwycała się, że wchodzą do NATO kraje takie jak Finlandia i Szwecja, ale to wcale nie poprawia bezpieczeństwa w obszarze Morza Bałtyckiego, bo jak wiemy z doświadczenia wojny na Morzu Czarnym, a wcześniej, pamiętajmy, że była wojna w Jugosławii, więc też w regionie gdzie mamy duże, silne państwo, czyli Włochy w NATO wraz z otoczeniem, to nic nie zmieniło. Były ogólne porażki, wojna była przedłużana (rozpad Jugosławii). Adriatyk to kolejne wewnętrzne morze, w którym nie utrzymało NATO bezpieczeństwa i praktycznie można powiedzieć, że NATO to są Stany Zjednoczone i tylko Stany Zjednoczone stabilizują sytuację. Ani nowe państwa, które wchodzą do NATO, ani my nie jesteśmy w stanie utrzymać tutaj stabilizacji. Pamiętajmy o tym, że co prawda pani doktor Bonikowska pokazywała mapy i że kraje nadbałtyckie wyszły z Rosji, ale czy Rosja wyszła z tych krajów nadbałtyckich, to jest już kolejne pytanie. Tutaj trzeba by to ustalić, jak widać, zdanie politologa jest bardzo powierzchowne; oglądanie granic i pokazywanie granic jest mało konstruktywne, moim zdaniem.

Jeśli chodzi o wystąpienie pana Czarneckiego, no to po prostu pokazał nam wykresy z przeszłości, nie zna przyszłości i jak każdy bankowiec po prostu funkcjonuje w oparciu o to co się dzieje i na koszt klientów, bo rzeczywistość jest taka, że zawsze każda gospodarka ma deficyt, rozwija się w oparciu o deficyt, bo wydatki gospodarki są większe, bo potrzeby są społeczeństw większe niż przychody. Przychody zależą od aktywności i stabilizacji gospodarczej, a tego rządy nie zapewniają zarówno państw rozwiniętych jak i nierozwiniętych. Stąd są sytuacje, które mogą nam zagrozić, ponieważ rządy nie kontrolują gospodarki światowej. Kontrolują ją główne mocarstwa gospodarcze czyli korporacje międzynarodowe – powiedział prof. Marek Grzybowski – prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego.

Na zakończenie części plenarnej odbyła się interaktywna debata z udziałem dyplomatów i ekspertów. Moderował ją Andrzej Popadiuk – prowadzący Forum, Stakeholder Manager w Equinor w Polsce.

Fot. Kazimierz Netka.

Uczestnicy: Admirał Rex Cox – Dyrektor Generalny Krajowego Biura Budowy Okrętów w Wielkiej Brytanii; Małgorzata Bonikowska – Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych; Øystein Bø – Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce; Piotr Czarnecki – Praktyk biznesu, lider w bankowości, telekomunikacji i biznesie cyfrowym.

Oto co program XXII Forum Gospodarki Morskiej 2023 przewidywał w ramach  paneli tematycznych oraz seminarium:

PRZEMYSŁ OKRĘTOWY. Lider: kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek – dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni:

Fot. Kazimierz Netka.

Oto tematyka: Realizacja programu rozwoju polskiej Marynarki Wojennej; Perspektywy i determinanty rozwoju polskiej Marynarki Wojennej; Szanse i zagrożenia inwestycji w świetle wojny na Ukrainie; Ocena stanu aktualnego i warianty rozwoju Marynarki Wojennej; program „Miecznik” jako najważniejsze przedsięwzięcie modernizacyjne dla Marynarki Wojennej RP.

Fot. Kazimierz Netka.

Paneliści: Admirał Rex Cox – Dyrektor Generalny Krajowego Biura Budowy Okrętów w Wielkiej Brytanii; Phil Craig – Dyrektor Zarządzający Międzynarodowy Przemysł Stoczniowy, Babcock; kmdr Artur Kołaczyński – Szef Sztabu COM-DKM; kmdr por. Dawid Domański – Agencja Uzbrojenia – Szefostwo Techniki Morskiej; Marcin Ratajczyk – Naval Services Manager, Thales Poland; Andrzej Wojtkiewicz – Przedstawiciel PGZ SW, Dyrekto Handlowy, Zastępca Dyrektora programu „Miecznik”

PORTY MORSKIE. Lider: Piotr Pawłowski – prezes Zarządu w Bałtyckim Terminalu Zbożowym sp. z o.o. Tematyka: Rozwój polskich portów w świetle nowych regulacji prawnych. Jak porty poradziły sobie z nową sytuacją geopolityczną oraz zmianą łańcucha dostaw?; Dalsze kierunki rozwoju i wyzwania w świetle przedłużenia sankcji na produkty i dostawy z Rosji.; Co zapewni konkurencyjność portów i czy należy stawiać na współpracę?; Gdzie szukać pewnych źródeł przychodów?

Paneliści: Jacek Sadaj – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia; Krzysztof Urbaś – Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; Łukasz Malinowski – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk; Rafał Czyżyk – Prawnik, Kancelaria CMW Legal, specjalista w zakresie prawa związanego z gospodarką morską; Marek Klabacha – Prezes Zarządu Rhenus Polska; Jan Jarmakowski – Prezes Zarządu Gdynia Container Terminal.

Fot. Kazimierz Netka.

LOGISTYKA MORSKA. Lider: Marek Tarczyński – przewodniczący Rady Izby Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISIL), Prezes Zarządu w firmie Terramar sp. z o.o. Moderator: prof. Andrzej Grzelakowski. Tematyka: Logistyka morska wobec nowych wyzwań globalnych i regionalnych obecnej dekady XXI w.; Ocena aktualnego stanu rozwoju i kondycji globalnego i europejskiego sektora TSL; Nowe wyzwania rynkowe i regulacyjne dla europejskiego sektora TSL oraz ocena ich potencjalnego wpływu na segment logistyki morskiej; Polski sektor logistyki morskiej wobec wyzwań globalnych i regionalnych.

Paneliści: Marta Waldmann – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny; Maciej Bąk – Wiceprezes Zarządu, Morski Port Gdynia S.A.; Krzysztof Laskowski – Wiceprezes Zarządu, Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o.; Małgorzata Musińska-Kubis – Manager Kategorii Transport I Logistyka, Ciech S.A.; Alina Angielczyk – Członek Zarządu Hapag-Lloyd Polska, Dyrektor Sprzedaży Area North Hapag-Lloyd AG; Adam Żołnowski – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, Baltic Hub Container Terminal Sp. z o. o.; Bohdan Kozaczuk – Zastępca Dyrektora Zarządu COSCO Shipping Lines (Poland) Sp. z o. o.

Fot. Kazimierz Netka.

ENERGIA ODNAWIALNA. Lider: Andrzej Popadiuk – Stakeholder Manager w Equinor Polska. Tematyka: Perspektywy i wyzwania morskiej energetyki wiatrowej; Polska przed szansą stania się liderem morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku oraz znaczącym europejskim producentem zielonej energii; Perspektywy i wyzwania zapewnienia niezależności energetycznej kraju, w tym: tańszej energii elektrycznej, wzrostu gospodarczego, rozwoju regionów, nowych miejsc pracy oraz poprawy klimatu; Analiza szans i wyzwań stojących przed sektorem MEW i polskim sektorem energetycznym.

Paneliści: Jakub Budzyński – Wiceprezes PTMEW; Grzegorz Chodkowski, Vice President Offshore Development Poland, RWE Renewables; Dr Tomasz Kalinowski – Profesor Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych; Kacper Kostrzewa – Dyrektor Projektu BC-Wind; Paweł Mawduk – Offshore Wind – Supply Chain Project Manager, Polenergia; Agata Staniewska-Bolesta – Dyrektorka Zarządzająca Offshore Polska, Ørsted Polska; Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit – Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni; Marcin Wiśniewski – Dyrektor ds. Regulacji i Zezwoleń Equinor w Polsce.

BIZNES W ŻEGLARSTWIE. Lider: Tomasz Chamera – Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, wiceprezydent Światowej Federacji Żeglarskiej World Sailing. Tematyka: Rozwój technologiczny a strategie zrównoważonego rozwoju w biznesie wodniackim – wyzwania ekonomiczne i geopolityczne; Przykłady nowoczesnych użytkowych rozwiązań technologicznych w branży; Znaczenie stosowanych rozwiązań dla środowiska naturalnego – wizje a rzeczywistość; Wyzwania ekonomiczne i geopolityczne – rozwój czy „wymuszona” stagnacja?; Perspektywy krótko i długookresowe.

Paneliści: Łukasz Szyca – Wiceprezes POLBOAT, Dyrektor Sprzedaży MARINEWORKS; Artur Połoczański – Dyrektor ds. Public Relations SUNREEF YACHTS; Monika Bakkal – Dyrektor Marketingu Galeon Yachts; Bogusław Witkowski – Wiceperezes Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego; Jakub Płażyński – Dyrektor Biura ds. Współpracy z Akcjonariuszami Bank Pekao S.A.

Fot. Kazimierz Netka.

SEMINARIUM „Cyberbezpieczeństwo w branży morskiej – wyzwania i zagrożenia w 2023 roku”. Lider: : Rafał Cichocki – kierownik Centrum Cyberbezpieczeństwa Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Tematyka: Global Threat Landscape 2023 – Krajobraz zagrożeń cyberbezpieczeństwa w gospodarce morskiej; Wyzwania dla cyberbezpieczeństwa branży morskiej w świetle wydarzeń związanych z atakiem na Ukrainę, czy polska infrastruktura morska jest przygotowana na odparcie ataków płynących z przestępczości zorganizowanej, jak również służb niektórych z państw?; Jak odpowiedzieć na wyzwania współczesnego pola walki cybernetycznej. W jaki sposób prowadzić audyty cyberbezpieczeństwa w firmach branży morskiej. W jaki sposób budować systemy bezpieczeństwa w tego typu przedsiębiorstwach. W jaki sposób budować bezpieczeństwo łańcucha dostaw.

Paneliści: Adam Danieluk – prezes ISSA Polska , specjalista z zakresu CyberSecurity, menadżer, ekspert bezpieczeństwa informacji; Krzysztof Binkowski – ekspert informatyki śledczej, autoryzowany trener firmy Microsoft, EC-COUNCIL, wykładowca akademicki; Piotr Chmielewski – specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk; Piotr Tretyn – kierownik działu informatyki i telekomunikacji w Zarządzie Portu Morskiego Gdynia; Dariusz Dąbrowski – Head of Department, Digital Solutions DNV; Izabella Łapko – Audytor Wiodący w NASK SA., posiadająca Certyfikaty Audytora Wiodących Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2017 oraz Systemów Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301:2019, pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z Normami PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06,PN-EN ISO 22301:2020-04.

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *