Ministerstwo Rozwoju zwiększyło dotacje na drogowe projekty w miastach. Dzięki temu, zmodernizowany zostanie jeden z najważniejszych wjazdów z centrum Polski do Gdańska.

Na zdjęciu: Konferencja prasowa u wojewody pomorskiego w sprawie modernizacji szlaków komunikacyjnych w miastach. Fot. Kazimierz Netka.

Przebudowa wiadukt Biskupia Górka na Trakcie Św Wojciecha w stolicy województwa pomorskiego.

Na początku bieżącego roku, po rozstrzygnięciu konkursu na dotacje unijne do poprawy szlaków komunikacyjnych, okazało się, że 10, inwestycji uzyskały wymagane minimum punktowe podczas oceny wniosków (co najmniej 60 proc. punktów), ale nie wystarczyło już dla nich środków. Na szczęście Ministerstwo Rozwoju znalazło sposób na wsparcie i tych projektów. Kolejne miasta dostaną więc środki unijne na inwestycje drogowe. Oto owi szczęśliwcy: Bielsko-Biała, Gdańsk, Katowice (na 2 inwestycje), Konin, Piotrków Trybunalski, Poznań, Szczecin, Toruń, Wrocław.
W Gdańsku, z tego względu zapanowała wielka radość. O uzyskaniu wsparcia dla bardzo ważnej inwestycji: przebudowy wiaduktu Biskupia Górka, poinformowali w czwartek, 16 marca 2017 roku, w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim Dariusz Drelich – wojewoda pomorski oraz Małgorzata Cymerys  – dyrektor Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wiadukt drogowy Biskupia Górka, znajdujący się nad międzynarodową trasą kolejową E65 Gdynia – Warszawa, to niezmiernie ważny obiekt komunikacyjny. W razie awarii na zachodniej obwodnicy Trójmiasta, przez ten most odbywałaby się większość ruchu samochodowego do i z Trójmiasta.
Fot. Kazimierz Netka

– Koszt przebudowy i modernizacji szacowany jest na około 138,5 milionów złotych – powiedział Dariusz Drelich – wojewoda pomorski. – Dofinansowanie wyniesie około 117,7 mln złotych, czyli 85 procent kosztów kwalifikowanych. Stało się to możliwe, dzięki Ministerstwu Rozwoju, które zadecydowało o zwiększeniu o 1,2 mld zł puli funduszy na konkurs w Programie Infrastruktura i Środowisko.
Przebudowa ma się zacząć w lipcu 2017 roku i potrwa około 2 lata – poinformowała Małgorzata Cymerys  – dyrektor Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Decyzja już jest wydana; ma rygor natychmiastowej wykonalności.
Fot. Kazimierz Netka

– Celem zadania „Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku” jest poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska – poinformował Michał Piotrowski – inspektor w Biurze Prasowym Kancelarii Prezydenta Gdańska. – W zakres rzeczowy przedsięwzięcia wchodzi przebudowa wiaduktu Biskupia Górka (rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowych wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha) wraz z budową i przebudową układu drogowego do obsługi komunikacyjnej rejonu od ul. 3 Maja do ul. Augustyńskiego. W zakresie przedsięwzięcia znajduje się również budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Okopowej, obsługującego znajdujące się tam urzędy administracji państwowej i samorządowej. Jednostką realizującą projekt jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Planowany termin realizacji 2017 – 2019. Miasto Gdańsk jest w posiadaniu dokumentacji projektowej pn. „Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku”. Dokumentacja została sporządzona dla wiaduktu i parkingu wielopoziomowego.
O szczegółach wsparcia podobnych inwestycji w całym kraju, powiadomiło nas Biuro Prasowe Ministerstwa Rozwoju, przytaczając też wypowiedzi:
– Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Miasta zawnioskowały o zdecydowanie większą kwotę niż ta, którą pierwotnie dla nich przeznaczyliśmy. Dlatego przesunęliśmy środki w programie, dzięki czemu 9 miast dostanie dodatkowo łącznie 1,2 mld zł unijnego wsparcia na inwestycje – poinformował wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.
– Po zwiększeniu alokacji łączna pula środków unijnych w konkursie na wsparcie inwestycji drogowych w miastach na prawach powiatu wzrosła z 2,15 mld zł do ok. 3,35 mld zł – poinformował wiceminister rozwoju Witold Słowik, który nadzoruje wdrażanie Programu Infrastruktura i Środowisko. Minister Witold Słowik dodał, że w najbliższym czasie możliwe będzie podpisanie umów o dofinansowanie inwestycji z powyższymi miastami. Wsparcie unijne dla wszystkich projektów w konkursie wyniesie 85 procent kosztów kwalifikowalnych (takich, które zgodnie z prawem podlegają refundacji z UE).
Dotychczas umowy o dofinansowanie z zakończonego w ubiegłym roku konkursu podpisały następujące miasta: Tarnów, Leszno, Tychy, Zamość, Rybnik, Bydgoszcz, Częstochowa, Łomża, Kraków, Gliwice, Nowy Sącz, Toruń, Sosnowiec, Gorzów Wielkopolski.
Oto podstawowe dane dotyczące dofinansowania kolejnych inwestycji:
Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/Ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej
Wartość całkowita: 151,3 mln zł
Dofinansowanie UE: 126,1 mln zł
Lata realizacji: 2009-2019
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu
Wartość całkowita: 241,8 mln zł
Dofinansowanie UE: 121,7 mln zł
Lata realizacji: 2015-2019
Rozbudowa drogi krajowej nr 81 w Katowicach od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – Etap I
Wartość całkowita: 400 mln zł
Dofinansowanie UE: 338,3 mln zł
Lata realizacji: 2017-2019
Rozbudowa drogi krajowej nr 81 w Katowicach od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej, etap IV – Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej
Wartość całkowita: 132,8 mln zł
Dofinansowanie UE: 111,4 mln zł
Lata realizacji: 2016-2017
Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku
Wartość całkowita: 138,5 mln zł
Dofinansowanie UE: 117,7 mln zł
Lata realizacji: 2017-2019
Przebudowa układu drogowego na pl. Bpa Chrapka w Toruniu
Wartość całkowita: 26,3 mln zł
Dofinansowanie UE: 22,2 mln zł
Lata realizacji: 2010-2018
Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie
Wartość całkowita: 56,4 mln zł
Dofinansowanie UE: 47,8 mln zł
Lata realizacji: 2014-2018
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK nr 31 w Szczecinie – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6
Wartość całkowita: 85,6 mln zł
Dofinansowanie UE: 72,8 mln zł
Lata realizacji: 2017-2019
Rozbudowa Ronda Sulejowskiego w Piotrkowie Trybunalskim z przebudową przyległych ulic
Wartość całkowita: 4,7 mln zł
Dofinansowanie UE: 3,7 mln zł
Lata realizacji: 2016-2017
Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94
Wartość całkowita: 296,6 mln zł
Dofinansowanie UE: 233,4 mln zł
Lata realizacji: 2015-2018
Program Infrastruktura i Środowisko to największy program operacyjny w historii Unii Europejskiej. To prawie 27,5 mld euro środków unijnych na transport, energetykę, ochronę środowiska, kulturę i ochronę zdrowia w Polsce.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *