Pomorze coraz bardziej zbliża się do Rosji. UE sypnęła forsą na przygraniczne regiony Polski oraz na Obwód Kaliningradzki. Ponad 62 miliony euro zostaną tam wydane na realizację międzynarodowych projektów.

Na zdjęciu: Inauguracja „Regionalnego seminarium informacyjnego programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej/Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014 – 2020”. Fot. Kazimierz Netka.

Nowe otwarcie pomiędzy Pomorzem, Warmią, Mazurami, Podlasiem a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

Mały ruch graniczny (MRG) między Polską i Obwodem Kaliningradzkim jeszcze nie został przywrócony, ale współpraca trwa. Wspiera ją Unia Europejska, przeznaczając na tę kooperację dużo pieniędzy.

Jakie są możliwości unijnego dofinansowania projektów polsko – rosyjskich – mówiono podczas „Regionalnego seminarium informacyjnego programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej/Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014 – 2020”.
W zeszłym roku w Gdańsku, 8 grudnia podano następująca wiadomość: Komisja Europejska zatwierdziła Program Polska-Rosja 2014 -2 020. Pierwszy nabór w programie planowany jest na drugi kwartał 2017 r. Zasięg terytorialny wsparcia: po stronie polskiej (podregiony – NUTS 3): Gdański, Trójmiejski, Starogardzki, Elbląski, Olsztyński, Ełcki i Suwalski; po stronie rosyjskiej: Obwód Kaliningradzki.
W Polsce podregiony: Słupski i Białostocki, jako obszary przyległe (na obszarze przyległym może zostać wydatkowane do 10% alokacji UE). Obecnie uwzględniany jest też rejon Chojnic.

Fot. Kazimierz Netka

Alokacja finansowa programu: 62,3 mln euro dofinansowania (41,6 mln euro ze środków Unii Europejskiej i 20,7 mln euro z budżetu Federacji Rosyjskiej). Poziom dofinansowania – do 90% (dla polskich i rosyjskich partnerów). Planowany nabór na projekty – II kwartał 2017 r.
We wtorek, 14 marca 2017 roku, podczas „Regionalnego seminarium informacyjne programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej/Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014 – 2020”, podano bardziej szczegółowe wiadomości dotyczące tej współpracy. Mówili o tym m.in.: Monika Cholewczyńska-Dmitruk – kierownik Referatu Instrumentów Współpracy Terytorialnej Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP) oraz Marta Bocianowska i Paweł Zawadzki – inspektorzy w Referacie Instrumentów Współpracy Terytorialnej Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP.
Oto podział pieniędzy: P1. Dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i kulturowe 20,6 mln euro; P2. Ochrona Środowiska – 17,3 mln euro; P3. Transport i komunikacja – 13,4 mln euro; P4. Bezpieczeństwo na granicy – 5,7 mln euro.

Fot. Kazimierz Netka

Budżet projektu może sięgać do 2,5 mln euro. Czas wykonania: 24 miesiące. Istnieje możliwość realizacji projektów symetrycznych. Musi być minimum 2 partnerów: 1 z Polski i 1 z Rosji. Dofinansowanie maksimum 90 procent kosztów kwalifikowanych. Będą przydzielane zaliczki. Wnioski o wsparcie będą przyjmowane w okresie 30 czerwca – 30 września 2017 roku. Wspólny Sekretariat Techniczny znajduje się w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 14. Oddział sekretariatu jest w Kaliningradzie.
Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Polska – Rosja 2014 – 20202 odbędzie się na terenie Obwodu Kaliningradzkiego w miejscowości Jantarnyj, 23 marca 2017 roku. Spotkanie informacyjne zaplanowano na 12 kwietnia br, w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Forum Partnerów ma być zorganizowane w WST w Olsztynie, w kwietniu 2017 roku.
Podczas spotkania 14 marca 2017 roku omówiono możliwości dofinansowania działań nie tylko w programie Polska – Rosja. Przedstawiono, jakie są możliwości uzyskiwania wsparcia z innych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej/ Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014 – 2020.

Fot. Kazimierz Netka

Uczestnicy seminarium dowiedzieli się, jak wygląda procedura drugich i trzecich tur naborów w programach Interreg 2014 – 2020 (Południowy Bałtyk, Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa oraz Europa), które dobiegają końca. Następne tury naborów planowane są na połowę 2017 r. Spotkanie zorganizowano w związku z dużym zainteresowaniem powyższymi programami.
O programie Interreg Południowy Bałtyk mówiła Marta Bocianowska.

Fot. Kazimierz Netka

Marta Chełkowska – dyrektor Departamentu Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, prezes zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Łukasz Magrian – zastępca dyrektora Biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej mówili o realizowanym teraz przedsięwzięciu pt. „Biking South Baltic” (BSB) – promocja i rozwój nadbałtyckiej trasy rowerowej R 10 w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce oraz Szwecji. Finansowanie pochodzi z programu Interreg Południowy Bałtyk.
Przedstawiono podczas tego seminarium osie tematyczne oraz  możliwości finansowania zadań w ramach innych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014 – 2020, m.in. URBACT III finansującego działania związane z rozwojem miast oraz ESPON 2020 dotyczącego planowania przestrzennego.

Fot. Kazimierz Netka

Jednym z liderów w programie URBACT jest miasto Gdańsk. Mówiła o tym Magdalena Skiba – kierownik Referatu Współpracy Lokalnej  i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
W seminarium uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, środowisk społeczno – gospodarczych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, oraz przedsiębiorców.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *