Mistrzowie Techniki w Pomorskiem

Pomorscy naukowcy i biznesmeni są liczącymi się w skali świata innowatorami. Swymi dokonaniami mogą  zadziwić świat

Wynalezione, wdrożone, nagrodzone

Niektóre z wynalazków to bardzo proste urządzenia, ale trzeba na tę prostotę „wpaść” i ją zastosować dla dobra ludzkości. Inne pomysły pozwalają rozwiązywać problemy bardzo przyziemne, bo dotyczące na przykład gospodarowania odpadami, nawet w skali świata. Są też takie, co „przenoszą” nas nawet w Kosmos, bez konieczności wsiadania do rakiety. Wszystkie one ułatwiają nam życie, czynią region pomorski bardziej konkurencyjnym w Europie, na świecie. Najlepsze tego rodzaju dokonania, naukowe i przemysłowe są nagradzane, w konkursach. Jeden z takich konkursów: „Mistrz Techniki Pomorza”, organizowany przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT NOT) w Gdańsku, rozstrzygnięto w piątek, 12 czerwca 2015 roku.

IMG_2811

Na zdjęciu: Trofea w konkursie „Mistrz Techniki Pomorza”

Kto wygrał? Za najlepsze uznano rozwiązanie jednego z problemów oczyszczania odcieków z wysypisk śmieci. Ta innowacja jest efektem badań naukowców z Politechniki Gdańskiej. Pomysł ów, naukowo zbadany i przetestowany praktycznie, może mieć światowe zastosowanie. Dlaczego ma duże znaczenie? Odpowiedź zawierają słowa reprezentantki zwycięskiego zespołu:

Składowanie jest najczęstszym sposobem utylizacji odpadów, a ich ilość rośnie szybciej niż zwiększa się liczba ludności świata. Składowiska śmieci niosą różne zagrożenia; powstają w nich gazy, odory; są źródłami zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza; z hałd wydostają się pyły, metale ciężkie, odcieki.

IMG_2855

Na zdjęciu: Statuetkę i gratulacje przyjmuje zwycięski zespół: panie z Politechniki Gdańskiej.

Oto szczegóły werdyktu, przekazane nam przez inż. Paulinę Orłowską z Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, sekretarz Komisji Konkursowej:

Tytuł Mistrza Techniki Pomorza otrzymuje praca pt. „Metoda usuwania siarczków i siarkowodoru z permeatu powstającego podczas oczyszczania odcieków składowiskowych w procesie odwróconej osmozy”. Zwycięzcy to zespół autorski z Politechniki Gdańskiej, w składzie: mgr inż. Sylwia Fudala-Książek, mgr inż. Eliza Kulbat oraz mgr inż. Aneta Łuczkiewicz.

Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i półtechnicznych autorki innowacji opracowały rozwiązanie techniczne umożliwiające redukcję stężenia siarczków w permeacie do poziomu poniżej 1 mg na decymetr sześcienny, czyli do wartości umożliwiającej odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji komunalnej – zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia ministra budownictwa z 14 lipca 2006 roku w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

IMG_2848

Na zdjęciu: Wyróżnienie dla innowatorów jednego z zakładów usługowych w branży zaopatrzenia w gaz.

Trzy wyróżnienia, równorzędne, Komisja Konkursowa przyznała za prace:

1. „Linia do oczyszczania i malowania butli wraz z urządzeniem odpylającym”, zgłoszona przez zespół autorski z Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „TEMIS” Tadeusz Skajewski. W skład tej innowacyjnej linii wchodzą m.in.: mechanizmy do wkręcania i wykręcania zaworów; przeprowadzania prób ciśnieniowych. Prace przy tym są bezpieczniejsze, wygodniejsze.

2. „Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej” – praca zgłoszona przez zespół autorski z Politechniki Gdańskiej w składzie: dr inż. Jacek Lebiedź, dr inż. Jacek Łubiński, dr inż. Adam Mazikowski.

IMG_2824

Na zdjęciu: Gratulacje i wyróżnienie dla reprezentantów twórców laboratorium, pozwalającego przenieść się w przeszłość lub w wieki następne, a nawet poczuć się jak w Kosmosie…

rzeczywistości – laboratorium wizualizacji Laboratorium owo może być wirtualnym, bezpiecznym poligonem wojskowym. Nadaje się do szkolenia inspektorów przemysłowych. Pozwala tworzyć wizualizacje architektoniczne, instalacje artystyczne. Nadaje się do leczenia zaburzeń lękowych, uniezależniania ludzi od nałogów.

3. „Budowa pierwszego polskiego samochodu sportowego z napędem elektrycznym SMOK” – praca zgłoszona przez zespół autorski z Akademii Morskiej w Gdyni w składzie: mgr inż. Andrzej Łebkowski, Wojciech Koznowski, Daniel Ciesielski, Jarosław Miłosz, Kamil Sołtysiuk, Adam Szydłowski oraz Krzysztof Szymański.

IMG_2813

Na zdjęciu: Laury dla twórców pojazdów na prąd. Auta z elektrycznym napędem będą produkowane na Pomorzu.

Samochód elektryczny to przede wszystkim niższe koszty eksploatacji – zapewniali twórcy. – Nawet o 80 procent. Taki pojazd ma prosta konstrukcję; posiada mniej części ruchomych niż ma ich auto tradycyjne. Nie emituje gazów cieplarnianych. SMOK może być produkowany w Gdyni.

Do konkursu „Mistrz Techniki Pomorza” przyjmowano prace w dwóch obszarach tematycznych: innowacyjne rozwiązania techniczne oraz innowacyjne rozwiązania organizacyjne. W tegorocznej edycji konkursu napłynęły propozycje dotyczące tylko pierwszej kategorii, a tych zgłoszeń było 7 – poinformowali prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk – prorektor ds. rozwoju i jakości Politechniki Gdańskiej, przewodniczący Komisji Konkursowej oraz mgr inż. Henryk Paszkowski – wiceprezes zarządu Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku. Podczas oceny bardzo liczyło się to, czy prace już są wdrożone, czy przyniosą innowacyjną wartość dodaną, czy pozwalają rozwiązywać różne problemy, na przykład środowiskowe. Nie ma bowiem nic ważniejszego dla rozwoju regionu jak gospodarka, technika, innowacyjność. Dzięki temu bowiem możemy konkurować, a nasze społeczeństwo się rozwijać – mówili reprezentanci Komisji Konkursowej.

IMG_2862

Na zdjęciu: O sposobach zmniejszania dokuczliwości wysypisk odpadów opowiada reprezentantka zwycięskiego zespołu.

Tematyka rywalizacji o tytuł: Mistrz Techniki Pomorza obejmowała innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach, dotyczące m.in.: konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów; procesów technologicznych i metod wytwarzania; systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów i energii; ochrony środowiska; ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Za osiągnięcia uważa się rozwiązania nowatorskie, a w szczególności chronione prawnie przez Urząd Patentowy (wynalazki, wzory użytkowe lub wzory przemysłowe itp.) – napisano w regulaminie. Konkurs ma na celu promowanie rozwoju innowacyjnej gospodarki regionu Pomorza poprzez: 1. inspirowanie zespołów lub osób do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć, 2. wyróżnianie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych, 3. promocję i utrwalanie dorobku twórców techniki.

To były eliminacje do etapu ogólnopolskiego konkursu MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT. Do ogólnokrajowej rywalizacji zostaną skierowane najlepsze rozwiązania nagrodzone w Konkursie Mistrza Techniki Pomorza – na wniosek twórców (firm zgłaszających rozwiązanie).  Organizatorem rywalizacji krajowej jest Zarząd Główny FSNT NOT w Warszawie. Finałowe rozstrzygnięcie nastąpi podczas XXV Kongresu Techników Polskich.

Kazimierz Netka

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *