Młodzi chcą ram kwalifikacji – zamiast politykowania

Finał Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Gdańsku

Czekamy na otwarcie furtki do rynku pracy. Potrzebna jest ustawa o zintegrowanym systemie kwalifikacji

Europa ma stawać się rajem – dzięki „projektowi” o nazwie: Unia Europejska. Tymczasem, ów projekt przynosi niezbyt obiecujące efekty. Nawet unii energetycznej nie udało się nam stworzyć, mimo że zaczęliśmy ją budować już ponad 60 lat temu. Może trzeba dać więcej władzy młodym Europejczykom?

IMG_1101

Na zdjęciu: Uczestnicy debaty „jEsTeM aktywny”

Z inicjatywy Komisji Europejskiej, w 33 krajach naszego kontynentu trwa organizowany już po raz siódmy, Europejski Tydzień Młodzieży (ETM). Zakończy się on 10 maja, w niedzielę. W Gdańsku, we wtorek, 5 maja, odbył się finał polskiego ETM. Jego zwieńczeniem stało się Ogólnopolskie Forum Młodzieży, pt. „jEsTeM aktywny” – z udziałem zagranicznych gości. Kilkuset młodych ludzi dyskutowało z politykami, ekspertami z zakresu rynku pracy, osobami mającymi doświadczenie w dziedzinie realizacji projektów społecznych oraz przedstawicielami świata biznesu. Temat dysput dotyczył rozwijania potencjału młodych osób i wzmacniania ich pozycji na rynku pracy. Poparty była konkretnymi przykładami sukcesów, także za granica.

Wieczorem, 5 maja 2015 roku – kolejna dyskusja, tym razem polityków – w związku z wyborami prezydenckimi. Młodzież już pokazała – przynajmniej pomorska – że może i umie swój region w Europie wyróżnić. Niech teraz politycy pokażą, że tak samo potrafią cały kraj wywindować. Niestety, politykom się nie śpieszy. Także z otwarciem furtki dla młodzieży do rynku pracy. Ułatwieniem może być stworzenie podstaw prawnych do uznawania umiejętności – także tych zdobytych poza oficjalnym systemem kształcenia – także w innych krajach UE. Potrzebna jest ustawa o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Na jej uchwalenie musimy jeszcze długo czekać.

IMG_1065

W inauguracji debaty, którą otworzył Mirosław Marczewski – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ , uczestniczyli m.in.: Katarzyna Hall – posłanka, była minister edukacji narodowej; Rafał Rudnicki – reprezentant Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce; Hanna Zych-Cisoń – wicemarszałek województwa pomorskiego; Elżbieta Wasilenko – pomorski kurator oświaty; Piotr Kowalczuk – zastępca prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej; Tomasz Bratek – zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektor Programu Erasmus+ ; Mateusz Jeżowski – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Adam Niemkiewicz – prezes zarządu Stowarzyszenia Morena. Gospodarzem debaty było miasto Gdańsk.

Ogólnopolskie Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny – zawodowo i społecznie” stało się głównym wydarzeniem ETM w naszym kraju. Zorganizowali je reprezentanci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Stowarzyszenie Morena w Gdańsku. Debata była okazją do prezentacji poglądów na temat polityki młodzieżowej na szczeblu krajowym, a także do aktywnego promowania uczestnictwa młodzieży w życiu zawodowym i społecznym.

Ogólnopolskie Forum składało się z trzech części: Spotkania informacyjne nt. programu Erasmus+ ; Targi dobrych praktyk; Debata. Były to trzy równolegle prowadzone spotkania na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w programie Erasmus+ oraz oferty programów i sieci wspierających.

Spotkania informacyjne dotyczyły: programu Erasmus+ Młodzież oraz sieci informacyjnej Eurodesk; programu Erasmus+ Edukacja szkolna oraz programu eTwinning; programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe; inicjatywy Europass.

IMG_1071

Na zdjęciu: O „LABoratorium pomysłów” mówili, od lewej: posłanka Katarzyna Hall, Piotr Kowalczuk – zastępca prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej; Tomasz Bratek – zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektor Programu Erasmus+ ; Adam Niemkiewicz – prezes zarządu Stowarzyszenia Morena; Mateusz Jeżowski – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Udział w targach dobrych praktyk to świetna okazja do nawiązania kontaktów z doświadczonymi organizacjami oraz instytucjami poszukującymi partnerów. Uczestniczyło w tych targach kilkadziesiąt organizacji, pokazujących swoje projekty oraz ich rezultaty. Poznać można było rezultaty projektów zrealizowanych w ramach edukacji szkolnej, zawodowej i pozaformalnej w latach 2012 – 2014 w Polsce; dowiedzieć się jak działa sieć informacji młodzieżowej – Eurodesk; uzyskać wiadomości na temat dokonań Ambasadorów dialogu usystematyzowanego.

Głównym tematem debaty był rozwój potencjału młodych ludzi i zwiększenie ich szans życiowych, a także sposoby na zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Omówiono możliwości i ograniczeń młodych ludzi w realizacji ich planów zawodowych oraz aktywności społecznej. Głos zabierali eksperci rynku pracy, działacze społeczni, przedsiębiorcy i politycy – mający wpływ na sytuację młodzieży na rynku pracy i na rozwój polityki młodzieżowej. Rezultatem tej wymiany poglądów będą rekomendacje. W przyszłości pomogą one wyznaczyć kierunki rozwoju polityki młodzieżowej. Zainspirują młodych ludzi do tego, aby podejmowali działania, które ułatwią im odnalezienie się na rynku pracy, także za granicą.

Pomocne w tym mogą być Krajowe Ramy Kwalifikacji oraz Krajowy Rejestr Kwalifikacji , co ma olbrzymie znaczenie dla uczenia się przez całe życie i dokumentowania swej wiedzy zdobywanej w toku ustawicznego kształcenia się. Niestety, ustawa o zintegrowanym systemie kwalifikacji, mająca te sprawy uregulować, najprawdopodobniej nie zostanie uchwalona w tej kadencji naszego parlamentu.

IMG_1082

Tymczasem, młodzież naprawdę ma się czym pochwalić. Zwłaszcza pomorska. Stowarzyszenie Morena z Gdańska stworzyło największą w Europie regionalną sieć informacji Eurodesk Pomorze – powstało, dzięki Morenie, blisko 30 punktów lokalnych we wszystkich powiatach woj. pomorskiego. W środę, 06 maja, reprezentanci młodzieży województwa pomorskiego odbiorą w Komisji Europejskiej nagrodę za projekt: „Polityka młodzieżowa – przegląd okresowy”, zgłoszony na konkurs „Inspire practice projects”, a zrealizowany przez Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji z Gdańska.

Stowarzyszenie Morena ma pomysły, na które nie udało się wpaść żadnemu mędrcowi z ministerstw. Swe projekty– za pośrednictwem Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego – stowarzyszenie Morena przedstawił rządowi. Niestety, ta pomorska koncepcja dotycząca m.in. udzielenia pomocy we wchodzeniu na rynek zatrudnienia około 400 000 młodym mieszkańcom województwa, nie zyskała w Warszawie należytego uznania. Stowarzyszenie Morena da sobie radę. Nie musi czekać na ustawę o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Ma pomysł na własną certyfikację kompetencji młodzieżowych – wynika z informacji, które przekazał Adam Niemkiewicz, prezes stowarzyszenia Morena.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *