Młodzież – kształcenie

Zespół Szkół Łączności w Gdańsku – wzorem dla Europy

Z inicjatywy Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwo w Polsce, w Pomorskiem będzie realizowany pilotażowy projekt reaktywizacji szkolnictwa zawodowego w UE

KE_4704

Na zdjęciu: O bezrobociu wśród młodzieży mówią: Bartosz Zadura z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, dr Ewa Synowiec – dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, prof. Jacek Męcina – sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Fabryki bez fachowców – to jak uczelnie bez naukowców. Niestety, praktyków nam coraz bardziej brakuje. Przedsiębiorcy narzekają na brak kadr dla przetwórstwa, budownictwa, transportu itp. Chodzi oczywiście o specjalistów znających się na najnowocześniejszych metodach produkcji, narzędziach, technologiach. Tymczasem – brakuje nam nawet, a może zwłaszcza, spawaczy. Stocznie morskie do realizacji zamówień na statki muszą same szkolić tych specjalistów.

Problem ów dostrzegła Komisja Europejska. Jej Przedstawicielstwo w Polsce – w Warszawie – postanowiło rozpocząć prace nad przywracaniem szkół zawodowych. Najpierw – w Gdańsku.

– Wspólnie z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną postanowiliśmy rozpocząć starania o to, by szkolnictwo zawodowe znowu zaczęto doceniać w Polsce – mówi dr Ewa Synowiec, dyrektor Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwo w Polsce. – Debatę na ten temat zaczęliśmy już w zeszłym roku, w Łodzi. Teraz, niemal w rocznicę tej konferencji w Łodzi, zamierzamy zorganizować seminarium w Gdańsku. Chcemy, by wzrósł wśród młodzieży prestiż wykształcenia zawodowego. Liczba osób ze specjalistycznym wykształceniem ma tak wzrosnąć na rynku pracy, by przedsiębiorcy nie skarżyli się, że jest coraz mniej fachowców. Dlatego, w Gdańsku, w Zespole Szkół Łączności zorganizujemy konferencję międzynarodową. Chcemy na niej pokazać, jak inne kraje radzą sobie z takimi problemami.

Dlaczego w Zespole Szkół Łączności? Bo tam jest wielki entuzjazm – mówiła pani dyrektor Ewa Synowiec.

– Zespół Szkół Łączności w Gdańsku ma już spore doświadczenie w kształceniu praktycznym uczniów. W tym celu nawiązał współpracę w przedsiębiorstwami, w których słuchacze ZSŁ odbywają praktyki – chwali tę szkołę Katarzyna Pszczoła z Komisji Europejskiej, mająca doświadczenie w reaktywowaniu szkolnictwa zawodowego w Afganistanie.

Konferencja, organizowania przez Komisje Europejską – Przedstawicielstwo w Polsce , Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną i Zespół Szkół Łączności odbędzie się 8 grudnia br. Jej tytuł brzmi: „Zawodowcy na start”, a dotyczyć ma szkolnictwa zawodowego w Unii Europejskiej i w Polsce.

Czy istnieje związek idealny? Czy można stworzyć taki związek między szkolnictwem zawodowym a biznesem? Czy kształcenie zawodowe potrzebuje odnowy? Jeśli tak, to jakiej i dlaczego? Spróbujmy wspólnie znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z edukacją zawodową w Polsce i UE. W poniedziałek 8 grudnia zapraszamy do Gdańska na międzynarodową konferencję „Zawodowcy na START!” – czytamy na stronie internetowej http://ec.europa.eu/polska/news/141118_zawodowcy_pl.htm .

Wśród uczestników i prelegentów spodziewani są znakomici goście, m.in. Janusz Piechociński – wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki, Ewa Synowiec – dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Tadeusz Sławecki – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Paweł Adamowicz – prezydent Miasta Gdańska, jak również przedstawiciele niektórych państw członkowskich UE i instytucji Unii Europejskiej. Wraz z uczniami oraz przedstawicielami instytucji zaangażowanych w rozwój oświaty, a także – w tak potrzebną – współpracę szkolnictwa zawodowego ze światem biznesu i samorządami na szczeblu lokalnym dyskutować będą na temat kondycji i przyszłości szkolnictwa zawodowego w Polsce i Unii Europejskiej – napisano na wspomnianej stronie internetowej. W programie konferencji przewidziano również warsztaty dla uczestników.

Kazimierz Netka

(Czytaj też w „Dzienniku Bałtyckim” – dziennikbaltycki.pl )

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *