Młodzież szuka zatrudnienia

Gwarancje na pomorskim rynku pracy

Młodzież i srebrne tsunami

gwar. IMG_5363

Unia Europejska boi się dwóch bardzo niekorzystnych dla gospodarki, zjawisk. Pierwsze – to coraz większe bezrobocie dla młodzieży. Drugie – coraz szybciej starzejące się społeczeństwo Europy. Mówi się nawet, że Europę, Polskę w tym Pomorskie, czeka srebrne tsunami – potwierdził Tadeusz Adamejtis, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, podczas konferencji pt. „Gwarancje dla młodzieży na pomorskim rynku pracy”. Srebrne, czyli osób o siwych włosach. Konieczność zajęcia się pokoleniem staruszków, może nas drogo kosztować, a seniorów, zwłaszcza tych uboższych, czekają ciężkie czasy.

Jednak, dzień, w którym zorganizowano konferencję, czyli 4 grudnia 2014 roku, to data bardzo szczęśliwa dla młodzieży. Wtedy bowiem oficjalnie zainaugurowano realizacje wspomnianego programu gwarancji dla pomorskiej młodzieży.

Zjawisko bezrobocia wśród młodzieży w Unii Europejskiej nasila się od kilku lat – mówił Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego. Dlatego, na szczeblu Komisji Europejskiej, krajów i regionów podejmowane są działania mające na celu wsparcie młodych na rynku pracy. W Pomorskiem te działania były realizowane w latach 2007 – 2013, z wykorzystaniem unijnego wsparcia finansowego z zasobów przewidzianych w Programie Operacyjnym kapitał Ludziki. Teraz, w latach 2014 – 2020, będzie można korzystać z zasobów Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Kogo obejmą Gwarancje dla Młodzieży (GdM) – propozycje Komisji Europejskiej przedstawione w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package)? Wyjaśnił to zebranym Maciej Recki, specjalista ds. programów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. Otóż, gwarancje te dotyczą kilku grup osób. Po pierwsze: młodych w wieku 15 – 17 lat przedwcześnie kończących naukę – czyli zaniedbujących obowiązek szkolny (do 16 roku życia), a także obowiązek nauki (do osiągnięcia18 roku życia).

Po drugie: dotyczą osób w wieku 18 – 24 lata pozostających poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem (NEET – not in employment, not in education or training – czyli nie uczących się, nie pracujących i nie szkolących się). W tej grupie znajdują się również wymagający szczególnego wsparcia, np. oddaleni od rynku pracy; ze środowisk defaworyzowanych, z obszarów wiejskich.

Po trzecie, gwarancje będą miały osoby w wieku 18 – 25 lat, zarejestrowane jako bezrobotne – w tym również podejmujące edukację w trybie niestacjonarnym (niespełniające tym samym warunku dla klasyfikacji jako NEET).

Czwarta grupa obejmuje młodych w wieku 18 – 29 lat – w zakresie wsparcia przedsiębiorczości. Z tego wsparcia skorzysta bezrobotna młodzież oraz poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego.

Na czym owe unijne gwarancje polegają? Na tym m.in. że urzędy pracy będą zobowiązane w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji osoby do 25 roku życia, przedstawić jej dobrą jakości ofertę pracy, przyuczenia do zawodu lub stażu lub innej formy aktywizacji lub kontynuowania nauki. Ustawa ma wprowadzić dodatkowe rodzaje zachęt, np. pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, bon stażowy, bon szkoleniowy oraz bon na zasiedlenie.

Podczas konferencji w Gdańsku, 4 grudnia, poruszono też problem starzenia się społeczeństwa. Co ma to wspólnego z młodzieżą? Chodzi o obawy, że seniorzy będą zabierać miejsca pracy młodym. Są coraz zdrowsi i coraz dłużej żyją. Wzrost liczby seniorów w Europie, jest owym srebrnym (od koloru włosów) tsunami – czyli fala niszczącą. Tak jednak nie będzie. Młodzi znajdą zatrudnienie przy usługach na rzecz seniorów: opiekuńczych, rehabilitacyjnych, żywieniowych, turystycznych itp. Przewiduje się, że w Unii Europejskiej powstanie około 2 milionów tego rodzaju miejsc pracy. Rzecz w tym, czy seniorzy, w Polsce coraz biedniejsi, będą mieli czym za te usługi płacić.

Pomorska młodzież jest chyba najlepiej w kraju przygotowywana do wchodzenia na nowy rynek pracy. O to zadbało Stowarzyszenie Morena w Gdańsku, realizując program pt. „Czas na Młodzież”. Zakres tego programu omówił Adam Niemkiewicz, prezes zarządu Stowarzyszenia Morena w Gdańsku, przedstawiając następujące elementy „Czasu na Młodzież”: Pomorski Fundusz Młodzieżowy; Pomorska Szkoła Liderów Młodzieżowych; Pomorska Karta Młodzieżowa; Młodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego; Pomorska Baza Młodzieżowej Aktywności i Informacji.

Skrypt IMG_5381

„Czas na Młodzież” zyskał duże uznanie w kraju i za granicą. W Pomorskiem obejmuje 123 gminy; 400 000 dzieci i młodzieży (w wieku 6 – 30 lat); 12 000 liderek i liderów młodzieżowych; 2 000 organizacji i grup młodzieżowych; 120 partnerów z samorządów i biznesu; 5 innowacyjnych projektów. Pomorska młodzież, realizująca wspomniane zamierzenia, stworzyła sobie – dzięki Stowarzyszeniu Morena – bardzo dobre warunki do kształcenia praktycznego. Umożliwiają to: Caritas, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Związek Harcerstwa Polskiego. Zdobyte kwalifikacje zostaną udokumentowane w Polskiej Ramie Kwalifikacji dającej szanse uznawania (w całej Unii Europejskiej) umiejętności na podstawie dyplomów, certyfikatów, świadectw, uzyskanych bez względu na formę i miejsce kształcenia (w szkole, poza szkołą) czasu nauki itp.

Kazimierz Netka

(czytaj też w „Dzienniku Bałtyckim”)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *