Modernizacja linii CE 65. Szybciej będzie można dojechać z południa kraju kraju, do Trójmiasta.  We wtorek, 24 września 2019 roku, PKP PLK i Transprojekt Gdański podpisały umowę w sprawie projektu dotyczącego Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) Tczew. Ogłoszono też przetarg na realizację tzw. bypasa na odcinku Glincz – Kokoszki.

Fot. Kazimierz Netka

Rząd realizuje przedsięwzięcia, które ułatwiają podróżowanie koleją mieszkańcom Polski, w tym Pomorza, a także poprawią kontakty portów morskich z lądem.

Przybliżyć peryferia do metropolii, porty lepiej połączyć z zapleczem lądowym To cele rządowych inwestycji kolejowych. Jednak w Pomorskiem, by usprawnić dojazdy po linii kolejowej nr 201, trzeba najpierw załatać „dziurę” z rozbiórki torów dokonanej na potrzeby Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Mówili o tym, podczas konferencji prasowej w Gdańsku m.in. poseł Kazimierz Smoliński, Ireneusz Merchel – prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA; wojewoda pomorski Dariusz Drelich; Andrzej Osipów – dyrektor Regionu Północnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji; Marek Rytlewski – prezes zarządu Transprojekt Gdański sp. z o.o.

Fot. Kazimierz Netka

O szczegółach dotyczących prac projektowych poinformował nas Mirosław Siemieniec – rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przekazując następujący komunikat:

Krótsze podróże do Trójmiasta – szybciej do Tczewa

Sprawniejsze i szybsze podróże, takie będą główne efekty modernizacji prawie 50 km linii na odcinku Twarda Góra – Tczew. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na dokumentację projektową. To kolejny projekt PLK przygotowywany do realizacji w przyszłej perspektywie. Inwestycja, poza zapewnieniem lepszych podróży, usprawni przewóz towarów.

Fot. Kazimierz Netka

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o.o. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania „Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew: LCS Tczew” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wartość umowy 8,9 mln zł netto. Dokumentacja ma być gotowa za 24 miesiące.

Lepsza oferta dla pasażerów

Fot. Kazimierz Netka

Po modernizacji ok. 50 km trasy pomiędzy Twardą Górą a Tczewem pociągi pasażerskie pojadą nawet z prędkością do 200 km/h. Pasażerowie zyskają łatwiejszy dostęp do kolei. PLK przebudują perony na stacjach Smętowo, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i przystankach Majewo, Kulice Tczewskie. Perony będą wyższe, aby zapewnić wygodne wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Komfort pasażerów poprawią nowe wiaty, oświetlenie i ławki. Będzie lepszy system informacji głosowej oraz czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Wszystkie obiekty będą przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Linią pojedzie część towarów

Planowany do modernizacji odcinek Twarda Góra – Tczew jest częścią magistrali kolejowej C-E 65, należącej do VI Europejskiego Korytarza Transportowego, łączącego państwa nadbałtyckie z położonymi nad Morzem Adriatyckim i na Bałkanach. Inwestycja usprawni przewóz ładunków w regionie i z południa na północ. Składy towarowe zwiększą prędkością do 120 km/h.

Szybszy i sprawniejszy transport kolejowy umożliwi modernizacja 57 obiektów inżynieryjnych w tym mostów i wiaduktów. Poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych zwiększy się po budowie 8 bezkolizyjnych skrzyżowań m.in. w Kulicach, Pelplinie, Subkowach i Czarlinie.

Nad sprawnym i bezpiecznym ruchem pociągów czuwać będą kolejarze w nowym Lokalnym Centrum Sterowania Tczew. Na linii wymienione zostaną też urządzeń sterowania i telekomunikacji. Szczegółowy zakres prac określi dokumentacja.

Prace projektowe w ramach zadania pn. „Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew: LCS Tczew” zaplanowano do końca 2021 roku. Roboty przewidziane są w latach 2022-2025 r. Inwestycja planowana jest do realizacji ze środków Unii Europejskiej dla projektów perspektywy 2021-2027. Jej wartość szacuje się na 1,1 mld zł – poinformował Mirosław Siemieniec – rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Umowę podpisali: Andrzej Osipów – dyrektor Regionu Północnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji; Marek Rytlewski – prezes zarządu Transprojekt Gdański sp. z o.o.

Na przedwojennej linii 201

Fot. Kazimierz Netka

O planach poprawy komunikacji kolejowej w najbliższych latach mówił Ireneusz Merchel – prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Przypomniał o rewitalizacji linii kolejowej nr 201 z Inowrocławia przez Bydgoszcz, Kościerzynę do Gdyni. Trasa ta została oddana do użytku w 1933 roku i była przeznaczona do przewozu węgla ze śląska do portu morskiego w Gdyni. Kilka lat ju z trwają pracę nad przywróceniem linii 201 do użytku „w pełnej krasie”, by była w pełni wykorzystywana. Dobiegają końca prace projektowe. Linia 201 ma być dwutorowa i zelektryfikowana. Planowane jest też usprawnienie transportu od linii 201 w miejscowości Łąg w kierunku Tczewa.

Na czas modernizacji linii 201 nie możemy odciąć mieszkańcom Kartuz możliwości dojazdu do Trójmiasta – mówił prezes Ireneusz Merchel. Dlatego, w dniu dzisiejszym, czyli 24 września 2019 roku ogłoszony został przetarg na realizację tzw. bypasa na odcinku Glincz – Kokoszki. PKP Polskie Linie Kolejowe liczą, że zostanie zrealizowane to, co zadeklarowali marszałek województwa oraz prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, czyli że wybudują odcinek 1,5 km toru, który został rozebrany nie tak dawno na potrzeby Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *