Żuławy czeka wielka rewitalizacja. Rënk przejmie handlujących  na giełdzie w Chwaszczynie. Resort rolnictwa pragnie bliżej współpracować z marszałkiem województwa pomorskiego – oto niektóre wiadomości z konferencji prasowej z udziałem Ryszarda Zarudzkiego, wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, jaka odbyła się w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka

Nowe szanse dla pomorskiej wsi – niemal gruntowna przebudowa rolnictwa

Poprawa konkurencyjności polskiej wsi, lepsze wykorzystanie unijnych funduszy – to jedne z najważniejszych zagadnień poruszanych podczas konferencji prasowej, która odbyła się 24 września 2019 roku w Pomorskim Hurtowym Centrum Rolno – Spożywczym Rënk.

Fot. Kazimierz Netka

Temat spotkania brzmiał: Organizacja rynków rolnych oraz wsparcie dla rolników i producentów żywności w nowym okresie programowania WPR po 2020. Uczestniczyli w nim m.in.: Ryszard Zarudzki – wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi; Sławomir Niecko – prezes zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno – Spożywczego Rënk; Krzysztof Jaszczak – dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim; Kazimierz Janiak – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno – Spożywczego Rënk, Kazimierz Koralewski – reprezentant Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Andrzej Dolny – dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Karol Narloch – dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konferencja była poświęcona dwom zagadnieniom: rozwojowi Rënku oraz wsparcia polskich w tym pomorskich rolników.

Z informacji, które przekazał prezes Sławomir Niecko, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno – Spożywcze Rënk znacząco się powiększy. Powstanie hala licząca 5 000 metrów kwadratowych. Rënk pozyskał nowe tereny dla swego rozwoju. Prawdopodobnie przyjmie około setki handlowców, którzy działali na terenie giełdy przy ul. Rdestowej w Gdyni.

Fot. Kazimierz Netka

Spółka planując rozwój w długim terminie, kupiła w ostatnim czasie od miasta Gdańska nieruchomości gruntowe o powierzchni około 3 tys. m2 oraz finalizuje zakup 15,5 tys. m2 od podmiotu prywatnego. Te inwestycje mają pozwolić na lepsze zagospodarowanie obecnie użytkowanych terenów Spółki jak również zwiększyć jej potencjał rozwojowy w następnych latach. Spółka planuje wybudowanie obiektu biurowo – hotelowego, gdzie zlokalizowane mogłoby być przedszkole, oraz hali wysokiego składowania o powierzchni  5 tys. m2.

Spółka obecnie posiada około 220 najemców, którzy zatrudniają w sumie ponad 2000 pracowników. Niektóre firmy to małe kilkuosobowe podmioty, inne zatrudniają ponad stu pracowników. W zasadzie wynajęte są wszystkie powierzchnie w halach i pawilonach, jest też lista oczekujących na ewentualnie zwalniane boksy handlowe i magazynowe. Codzienne na teren Rënku wjeżdża około 1500 kupców, którzy kompleksowo zaopatrują się w zlokalizowanych tu hurtowniach. Spółka jest w trakcie przygotowywania nowych inwestycji: pawilon nr 5 o powierzchni około 5 tys m2 oraz dwa pawilony każdy po 1000 m2, które mają być zlokalizowane na obecnym wale. Od 15 września na teren Renku masowo przenoszą się producenci i handlowcy dotychczas zlokalizowani na konkurencyjnej giełdzie w Gdyni, gdyż jej właściciel wypowiedział wszystkim umowy najmu. Spółka robi co może, by jak najwięcej handlujących przyjąć na swoim terenie. Realizuje się właśnie scenariusz, który był zaplanowany i miał być zrealizowany 20 lat temu.

Rënk ma dobre warunki do powiększania się. Zyski tego centrum hurtowego rosną – mówił wiceprzewodniczący Kazimierz Janiak. W zeszłym roku wyniosły prawie milion złotych, w tym roku, na koniec okresu rozliczeniowego, są jeszcze wyższe.

Rënk ma być miejscem spotkań rolników z handlowcami, ma służyć producentom – mówił Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Ponadto, tworzone są rynki lokalne. Producenci żywności mogą nadal liczyć na wsparcie ze strony ministerstwa rolnictwa – zapewniał minister Ryszard Zarudzki. Mówił o sprawach, których nie mógł przedstawić podczas dożynek w Kartuzach. Mimo że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi finansuje pomorskie rolnictwo. Organizatorzy dożynek tłumaczyli si;e, ze nie zauważyli że pan minister Ryszard Zarudzki jest na tych dożynkach. Tymczasem, pieniądze, które otrzymują pomorscy rolnicy, pochodzą głównie z zasobów, także unijnych, którymi zarządza resort rolnictwa. Wsparcie przyznawane przez marszałka województwa jest znacznie mniejsze. Minister Ryszard Zarudzki zadeklarował zacieśnienie współpracy z marszałkiem województwa pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka

Konieczne jest – zdaniem ministra Ryszarda Zarudzkiego – wyrównanie dopłat dla polskich rolników do średniego poziomu w Unii Europejskiej i skuteczne negocjacje funduszy na rozwój obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027. Trzeba w Polsce zapewnić rozwój konkurencyjnego rolnictwa teraz i zachowania zdolności produkcyjnych w przyszłości, rozwój małego przetwórstwa, rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw, tworzenia krótkich łańcuchów żywnościowych wzmacniających małe i średnie gospodarstwa produkujące na lokalne rynki, rolnictwa współpracującego z mieszkańcami małych średnich i dużych miast, kształtującej postawy konsumenckie jej mieszkańców.

Niezbędne jest podejmowanie skutecznych działań dotyczących wsparcia dla „zielonego rolnictwa”, przyjaznego dla środowiska, zasobnego w bioróżnorodność i dbającego w dobrostan zwierząt. Jest to sposób na produkcję żywności wysokiej jakości. Dlatego tak ważne jest rozszerzenie i wzmocnienie wsparcie dla rozwoju gospodarstw ekologicznych oraz specjalizujących się w produkcji prozdrowotnej.

Fot. Kazimierz Netka

Powinny być prowadzone działania na rzecz wprowadzenia kompleksowego programu wsparcia dla naturalnej hodowli zwierząt, będącego szansą dla gospodarstw, dla środowiska i konsumentów. Zasada utrzymania dobrostanu powinna zostać rozszerzona także na lokalnych przetwórców żywności, skupujących zwierzęta od gospodarstw objętych programem i stosujących humanitarne metody transportu i uboju. Powinno nastąpić zwiększenie wsparcia dla zarządzania ryzykiem z funduszy UE dla ochrony gospodarstw rolnych przed klęskami oraz na przywracanie produkcji rolnej w gospodarstwach dotkniętych zniszczeniami. W szczególności dotyczy to zwalczania skutków zmian klimatu, przykładowo suszy. To ma znaczenie w związku ze zmianami klimatu i jest elementem adaptacji rolników oraz obszarów wiejskich do następstw zmian klimatu.

Jeśli chodzi o działania n terenie województwa pomorskiego, to minister Ryszard Zarudzki wskazuje m.in. na konieczność dokonania rewitalizacji Żuław. Taki program ma również poseł Kazimierz Smoliński i resort rolnictwa zamierza wdrożyć w praktyce rewitalizację (ożywienie) Żuław. Chodzi o ich wykorzystanie przede wszystkim rolnicze, bo to cenny obszar, ze względu na urodzajne gleby.

Do tej pory w delcie Wisły dokonano rewitalizacji rzek i kanałów, w ramach projektu „Pętla Żuławska” – rozwój turystyki wodnej.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *