Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) w Gdańsku otrzymał nowy statek – patrolowiec, współfinansowany z funduszy UE. Pani marszałek Sejmu RP, Elżbieta Witek, Matką Chrzestną. „Generał Józef Haller” i jego załoga pomogą strzec granic Unii Europejskiej

Fot. z Archiwum MSWiA.

SG-301 będzie również do dyspozycji Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX-u)

W czwartek 12 października na Westerplatte w Gdańsku odbyła się uroczystość chrztu nowego patrolowca SG-301. Jednostka, która otrzymała imię Generała Józefa Hallera, jest największą i najnowocześniejszą jednostką pływającą Morskiego Oddziału Straży Granicznej, służącą do wykonywania zadań w zakresie ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej na Bałtyku i Morzu Śródziemnym. Patrolowiec będzie brał udział w połączonych operacjach państw członkowskich UE, koordynowanych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) – wynika z informacji, które przekazała nam Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce:

Budowa jednostki w 90 procentach (w kwocie 23,4 miliona euro) została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Fot.: Komisjka Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce.

W uroczystości chrztu, z udziałem Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, Podsekretarza Stanu w MSWiA Błażeja Pobożego oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragi, uczestniczyli także p.o. Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Bartłomiej Balcerzyk, który powiedział:

„Cieszę się, że mogę dzisiaj uczestniczyć w ceremonii inauguracji nowej jednostki pływającej dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej, której budowa w 90% jest sfinansowana ze środków UE. Morski statek patrolowy stanowi część wyposażenia, które jest również oddawane do dyspozycji Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Patrolowiec przyczyni się do skuteczniejszej ochrony zewnętrznych granic morskich UE, umożliwiając także w razie potrzeby szybkie i pilne interwencje, oraz do zacieśnienia współpracy z Frontexem w zakresie wdrażania strategii zintegrowanego zarządzania granicami. Statek przyczyni się również do zapobiegania przestępczości transgranicznej oraz wspierania państw członkowskich w nadzwyczajnych sytuacjach humanitarnych i ratownictwie na morzu.”

23,4 mln euro przeznaczone na ten projekt stanowi część wynoszącego ponad 114 mln euro budżetu polskiego Programu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE – Granice 2014 – 2020. Z kolei na lata 2021 – 2027 Polska dysponuje łączną alokacją w wysokości 470 mln euro na zapewnienie skutecznego zarządzania granicami, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zarządzania procedurami azylowymi – poinformowała Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.

Oto szczegóły opublikowane na stronie internetowej Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/aktualnosci/57121,Pierwsze-podniesienie-bandery-na-nowej-jednostce-plywajacej-SG-301.html :

Fot. z Archiwum MSWiA.

Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga oraz Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradm. SG Andrzej Prokopski przekazali dowódcy i zastępcy dowódcy banderę i flagę Straży Granicznej. W wydarzeniu uczestniczył Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży. Oprawę uroczystości uświetniły Kompania Reprezentacyjna SG i Orkiestra Morskiego Oddziału SG.

Fot. z Archiwum MOSG.

W uroczystości uczestniczyli również Zastępca Komendanta Głównego SG ds. spraw logistycznych gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska, komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia SG, Komendant – Rektor WSSG w Koszalinie, dyrektorzy biur i zarządów Komendy Głównej SG, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, duchowieństwa, wykonawcy jednostki, dowódcy służb, szefowie instytucji oraz uczniowie zaprzyjaźnionych szkół.

Uroczystość przebiegła zgodnie z ceremoniałem morskim Straży Granicznej. Nową jednostkę pływającą poświęcił biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Piotr Przyborek. Następnie aktu chrztu dokonała Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, wypowiadając słowa: „Płyń po morzach i oceanach, sław imię Straży Granicznej, strzeż morskiej granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Nadaję ci imię Generał Józef Haller”. O kadłub patrolowca rozbiła butelkę szampana, jak nakazuje tradycja.

– Straż Graniczna otrzymuje patrolowiec, który będzie strzegł naszego bezpieczeństwa (….) chciałabym złożyć wyrazy najwyższego uznania, szacunku i podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej, także tych na lądzie. Jesteście Państwo naszymi cichymi bohaterami. Jesteśmy wam ogromnie wdzięczni. Czujemy się przy was bezpiecznie. Wiemy jak niebezpieczna, trudna to służba, ale pamiętajcie o tym, że my przy was jesteśmy i murem stoimy za polskim mundurem – powiedziała Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek.

Wiceminister SWiA Błażej Poboży podkreślił, że Straż Graniczna jest jedną z najnowocześniejszych i najbardziej profesjonalnych formacji w Europie. – Formacja dysponuje świetnym sprzętem, doskonałą kadrą, świetnie wyszkoloną, która ma ogromne doświadczenie – mówił Minister.

Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga podkreślił, że na „naszych oczach dokonuje się historia”. – Z dumą i oddaniem wywiązujemy się ze słów złożonej przysięgi: strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, a ten nowoczesny sprzęt tylko nam w tym pomaga – powiedział Szef SG.

Fot. z Archiwum MSWiA.

Pełnomorska jednostka patrolowa OPV (offshore patrol vessel) SG-301 „Generał Józef Haller” ma długość prawie 70 m, szerokość 11,5 m oraz zanurzenie około 4,5 m. Patrolowiec będzie mógł wykonywać zadania bez zawijania do portu minimum przez 12 dni z 35 osobami (w tym 20 członkami stałej załogi). Na jednostce są zamontowane dwa kontenery z wyposażeniem ratowniczym, dodatkowo na burtach znajdują się dwie szybkie łodzie służące do działań interwencyjnych. W części rufowej przewidziano miejsce dla w sumie 250 rozbitków, którzy będą mogli tam przebywać do 24 godzin. Do ewakuacji medycznej posłuży na pokładzie dziobowym płaszczyzna do współpracy ze śmigłowcem, która będzie wykorzystywana również jako platforma do operowania dronem. Główne zadania nowego patrolowca to m.in. ujawnianie prób przekroczenia morskich granic Unii Europejskiej wbrew przepisom, przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz transportowaniu przez morskie granice odpadów i szkodliwych substancji chemicznych. Jednostka będzie również mogła uczestniczyć w akcjach ratowniczych i humanitarnych – napisano na stronie: https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/aktualnosci/57121,Pierwsze-podniesienie-bandery-na-nowej-jednostce-plywajacej-SG-301.html .

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *