Morski Port Gdynia posiada bezzałogowy statek… powietrzny. Ten dron  będzie służył do obserwowania portu z góry. Zmierzy zanieczyszczenie powodowane przez jednostki wpływające do miasta, a czekającym na redzie dostarczy przesyłki

Fot. Tadeusz Urbaniak/ZMPGdynia S.A.

Bezzałogowe śmigłowce zwiększą bezpieczeństwo w Porcie Gdynia – na styku międzynarodowego transportu lądowego i wodnego

Fot. Tadeusz Urbaniak/ZMPGdynia S.A.

Port Gdynia, jako port podwójnego przeznaczenia ma kluczowe znaczenie dla gospodarki i obronności państwa. Dlatego, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPGdynia S.A), mając na uwadze dynamiczny rozwój bezzałogowych statków powietrznych, zdecydował się zwiększyć bezpieczeństwo i wdrożyć długofalową strategię dotyczącą wykorzystania dronów, w celu stworzenia w Porcie Gdynia kompletnego i zintegrowanego środowiska testowego – wynika z informacji, które przekazał nam Marcin Wojciechowski – kierownik Działu Marketingu, Pion Dyrektora Naczelnego Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Oto ciąg dalszy komunikatu:

W ramach projektu badawczo-rozwojowego pod nazwą „Lotniczy System Monitoringu” powstała niezawodna platforma wielowirnikowca w układzie X8 przystosowana do pracy w bardzo trudnych warunkach portowych: silnego wiatru, dużego zasolenia powietrza oraz zakłóceń w komunikacji dron – operator.

Fot. Tadeusz Urbaniak/ZMPGdynia S.A.

Dron został wyposażony w kamerę z zoomem, która posłuży do obserwacji terenów Portu Gdynia na potrzeby bezpieczeństwa.

Ponadto dron zadba o środowisko, korzystając z czujników zanieczyszczenia powietrza – pod tym kątem będą sprawdzane statki wchodzące do portu.

Fot. Tadeusz Urbaniak/ZMPGdynia S.A.

Port Gdynia podjął współpracę z gdyńską firmą Pelixar, która posiada duże doświadczenie i wiedzę techniczną w budowaniu bezzałogowych statków powietrznych oraz specjalizuje się w konstruowaniu dedykowanych rozwiązań według indywidualnych wymagań użytkowników.

– Cieszymy się, że udało nam się osiągnąć kolejny kamień milowy projektu. Warto zaznaczyć, że odebrany dron stanowi bardzo ciekawą konstrukcję. Niezwykle ważnym elementem jest wyposażenie naszego drona w nadajnik ADS-B, dzięki któremu jest widoczny dla lotnictwa załogowego oraz wież kontroli ruchu lotniczego. Powyższe elementy wyraźnie pokazują, że niezawodność oraz bezpieczeństwo były podstawowymi założeniami budowanej w ramach projektu platformy. Zgodnie z założeniami projekt nie kończy się na dzisiejszym odbiorze drona. Do końca roku BSP będzie uczestniczył w testach prowadzonych według dedykowanych scenariuszy z zakresu akcji ratowniczo – gaśniczych oraz ochrony środowiska. Zachęcam Państwa do śledzenia postępów w naszym projekcie – powiedział Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Fot. Tadeusz Urbaniak/ZMPGdynia S.A.

Rozwiązania przetestowane oraz wdrożone przy współpracy z firmą Pelixar, umożliwią sprawne rozpoznanie, weryfikację i reakcję na zagrożenia oraz sytuacje kryzysowe w Porcie Gdynia. Niezawodne i bezpieczne urządzenie będzie wspierać między innymi działania Portowej Straży Pożarnej. Dron został wyposażony także w autorski system transportowy firmy PELIXAR umożliwiający szybki załadunek, transport i zrzut małych paczek z portu prosto na statki czekające na redzie lub odwrotnie. Technologia, która została użyta do budowy drona umożliwia oddalenie się urządzenia nawet do 2 kilometrów od osoby sterującej.

– Projekt Lotniczy System Monitoringu, który Port Gdynia wniósł do Programu CEDD, wytycza ścieżkę wypracowywania rozwiązań dronowych dostosowanych do potrzeb użytkownika, spełniających odpowiednie normy i standardy, w tym przypadku działających w zawiłym otoczeniu technologicznym i regulacyjnym. To ważny krok milowy w rozwoju branży dronowej i całego obszaru bezzałogowych statków powietrznych – mówi Małgorzata Darowska, pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych i programu CEDD.

Port Gdynia podejmuje liczne działania, które mają realną szansę wyznaczać światowe standardy dla wdrożeń i rozwoju tego typu technologii. ZMPGdynia S.A. podpisał porozumienie o współpracy w ramach programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD), który wspiera testowanie i standaryzację technologii dronowych w zastosowaniach specjalistycznych i jest platformą umożliwiającą wymianę doświadczeń z podmiotami pracującymi na rzecz środowiska bezzałogowych statków powietrznych w Polsce.

Fot. Tadeusz Urbaniak/ZMPGdynia S.A.

Port Gdynia, jako port podwójnego przeznaczenia ma kluczowe znaczenie dla gospodarki i obronności państwa oraz dla realizacji założeń HNS . Jest również węzłem europejskiej sieci bazowej TEN-T i punktem wejścia Korytarza Bałtyk – Adriatyk, którego przedłużeniem jest łącząca Gdynię ze Szwecją Autostrada Morska Gdynia – Karlskrona. Ponadto jest uznaną marką wewnątrzeuropejskiego centrum logistycznego – poinformował Marcin Wojciechowski – kierownik Działu Marketingu, Pion Dyrektora Naczelnego Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.