Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) w Gdańsku otrzyma nową jednostkę do ochrony zewnętrznych morskich granic Unii Europejskiej  – na Bałtyku i Morzu Śródziemnym. Statek zostanie przystosowany także do gaszenia pożarów i ratowania tonących. Przyjmie na pokład nawet 250 rozbitków, w tym imigrantów. Napęd główny zapewnią silniki elektryczne

Źródło ilustracji: Archiwum MOSG w Gdańsku.

Najnowocześniejszy patrolowiec do ochrony, obrony, kontrolowania i ratowania

Źródło prezentacji: MOSG w Gdańsku.

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku pozyska nową pełnomorską jednostkę patrolową. Umowę na jej budowę podpisali 2 października kmdr ppor. SG Lesław Krysa – Zastępca Komendanta MOSG ds. Logistycznych i Philippe Gobert – prezes francuskiej stoczni SOCARENAM, która wygrała przetarg na budowę patrolowca. Koszt wyniesie 111 mln zł, z czego 90% dofinansuje Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE – wynika z informacji, które przekazał nam kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak – rzecznik prasowy Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

Przetarg na nową pełnomorską jednostkę pływającą wygrała francuska stocznia SOCARENAM z siedzibą w Boulogne-sur-Mer. Jej partnerami w budowie patrolowca są: biuro projektowe Mauric z Marsylii oraz firmy z Trójmiasta: NED-Project, NavireTECH i Baltic Operator. To właśnie w polskiej stoczni planowana jest budowa kadłuba wraz z częściowym wyposażeniem.

Źródło ilustracji: Archiwum MOSG w Gdańsku.

Nowa pełnomorska jednostka patrolowa OPV (offshore patrol vessel) ma służyć w ochronie zewnętrznych morskich granic Unii Europejskiej, głównie na akwenach Morza Bałtyckiego i Śródziemnego. Patrolowiec przeznaczony będzie do udziału w połączonych wielozadaniowych operacjach morskich koordynowanych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), w tym do ujawniania prób przekroczenia morskich granic UE wbrew przepisom, przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz transportowania przez morskie granice odpadów i szkodliwych substancji chemicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych, materiałów niebezpiecznych, broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz towarów objętych podatkiem akcyzowym bez wymaganych zezwoleń. Jednostka będzie mogła uczestniczyć w akcjach ratowniczych, humanitarnych i innych zdarzeniach na morzu, a także usuwać zanieczyszczenia środowiska morskiego. Wśród zadań jednostki znajdzie się sprawowanie nadzoru nad obszarami morskimi i egzekwowanie przestrzegania przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach. Wyposażenie OPV pozwoli na współpracę ze statkami powietrznymi straży granicznych i przybrzeżnych UE.

Parametry jednostki

Długość całkowita nowego patrolowca wyniesie około 69,9 m, zanurzenie kadłuba około 3,2 m, szerokość około 11,5 m. Na pokładzie przewidziano miejsce dla 35 osób, w tym 20 członków załogi stałej. Dodatkowo jednostka będzie miała możliwość ratowania rozbitków, w tym przy pomocy dwóch łodzi typu RIB będących na jej wyposażeniu. Dlatego też w części rufowej pokładu znajdzie się miejsce na tymczasowe umieszczenie 250 osób w czasie do 24 godzin. W celu ochrony przed trudnymi warunkami atmosferycznymi na odkrytych pokładach będą montowane czasowo osłony. Na pokładzie dziobowym przewidziano umiejscowienie płaszczyzny do współpracy ze śmigłowcem (ewakuacja medyczna), która będzie wykorzystywana również jako platforma do operowania dronem.

Autonomiczność jednostki wyniesie minimum 12 dni z 35 osobami. Prędkość maksymalną określono na 19 węzłów, zasięg minimum na 2600 Mm przy prędkości ekonomicznej 9 węzłów.

Jednostka będzie wyposażona w dwa kontenery 20-stopowe z wyposażeniem odpowiednim do realizacji zadań ratowniczych. Na jednostce zamontowane zostaną dwie armatki wodne o możliwości podania strumienia wody na odległość minimum 50 m w celu wsparcia akcji gaśniczych, w tym likwidacji pożarów na innych jednostkach i obiektach brzegowych.

Na nowym statku MOSG znajdą się dwie łodzie motorowe typu RIB. Pierwsza to łódź kabinowa interwencyjno – abordażowa, druga, z pokładem otwartym, ma być przeznaczona do działań ratowniczo-interwencyjnych. Będą one zdolne do rozwinięcia maksymalnej prędkości odpowiednio minimum 35 i 30 węzłów z możliwością podjęcia i transportu na jednostkę minimum 10 rozbitków. Opuszczanie i podnoszenie łodzi będzie odbywało się przy użyciu dźwigów hydraulicznych umieszczonych na obu burtach.

Jednostka zostanie wyposażona w hydrauliczny dźwig pokładowy przeznaczony do załadunku kontenerów, zaopatrzenia i obsługi urządzeń likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych. Dla poprawy stateczności na patrolowcu będzie zainstalowany system tłumienia przechyłów z wykorzystaniem zbiornika stabilizującego.

Ekologiczny napęd

Patrolowiec zostanie wyposażony w spalinowo – elektryczny układ napędowy. Napęd główny jednostki będą stanowiły silniki elektryczne napędzające pędniki śrubowe o stałym skoku osadzone na obrotowych kolumnach (azymutalne). W celu poprawienia własności manewrowych na dziobie zamontowany zostanie pędnik strumieniowy (ster strumieniowy).

Źródło ilustracji: Archiwum MOSG w Gdańsku.

Patrolowiec będzie budowany w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Koszt budowy wyniesie 111 mln zł. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej dofinansuje projekt do 90% wartości kontraktu, pozostała kwota będzie pochodzić z budżetu państwa. Zakończenie budowy nowej jednostki OPV planowane jest na listopad 2022 roku – poinformował kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak – rzecznik prasowy Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *