Na Polu Bitwy Westerplatte znowu trwa walka. Tym razem agresorem jest Bałtyk… Wybrzeże Westerplatte bardzo ucierpiało podczas sztormów w styczniu 2017 roku. Zniszczona została promenada, zbudowana przy wsparciu pieniędzmi z UE. Zaczyna się naprawa tego, co morze zrujnowało.

Na zdjęciu: Tak wygląda brzeg Westerplatte po ataku sztormów, jakie były na początku bieżącego roku. Fot. Kazimierz Netka.

Wielki remont planowany jest na Westerplatte. Musi być odbudowane nabrzeże. Koszt szacowany jest na około 10 mln złotych. Na taką sumę wyceniono szkody na odcinku nieco ponad pół kilometra. Sztorm dokonał tam zniszczeń na początku stycznia 2017 roku. Wzrost agresji Bałtyku to prawdopodobnie następstwo zmian klimatu na Ziemi.

Rozpoczyna się umacnianie Westerplatte – po atakach Bałtyku na Polskę.

 

Na zdjęciu: Tak wyglądał brzeg Westerplatte w 2010 roku. Fot. Kazimierz Netka

Styk Polski z morzem cięgle wymaga czujności i reagowania na ataki. Zagrożeniem dla naszego lądu nie są ludzie, ale przyrody. Ciągle musimy się bronić. Szkodliwe oddziaływanie morza jest na niemal całej polskiej linii brzegowej. Podmywanie Westerplatte jest miejscem, gdzie skutki tych ataków przyrody są bardzo dobrze dostrzegalne. W styczniu 2017 roku sztorm zniszczył to, co kilka lat wcześniej zostało zbudowane

Po blisko roku od ataku Bałtyku na Westerplatte, wyłoniono wykonawcę remontu uszkodzeń spowodowanych przez siły natury. Realizatora zamówienia, złożonego przez Urząd Morski w Gdyni, wyłoniono w drodze przetargu.

 

Na zdjęciu: Tak wyglądał brzeg Westerplatte 18 stycznia 2013 roku – po zakończeniu prac, wspieranych finansowo z funduszy unijnych. Fot. Kazimierz Netka.

O prawo uzyskania zlecenia, ubiegało się kilka firm. Urząd Morski zamierzał przeznaczyć na ten remont zniszczeń prawie 7 milionów złotych. Najtańsza oferta została złożona z kwotą prawie 10 mln złotych. Najdroższa – na ponad 12,8 mln złotych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu umocnienia brzegu w rejonie Westerplatte uszkodzonego podczas sztormu w styczniu 2017 roku – czytamy na stronie internetowej www.umgdy.gov.pl . Prace remontowe polegać mają na wykonaniu narzutu kamiennego od strony wody na długości około 570 metrów, odtworzeniu żelbetowego murka na długości około 95 metrów poprzedzonego rozbiórką zniszczonych elementów murku, odtworzeniu nawierzchni z kostki betonowej oraz kamiennej. Szczegółowy opis stanowi projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu oraz STWiOR (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ (Specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

 

Na zdjęciu: Tak wyglądał brzeg Westerplatte 26 lutego 2017 roku. Fot. Kazimierz Netka.

Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu planu BIOZ (Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ) oraz Programu Zapewnienia Jakości. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sztorm, jaki panował przez kilka dni na Bałtyku w styczniu 2017 roku, dokonał wielu zniszczeń od Świnoujścia po Krynicę Morską. Specjaliści twierdzą, że takie silne ataki morza na ląd powodowane są zmianami klimatycznymi na Ziemi. Podnosi się poziom oceanów, silniejsze i bardziej długotrwałe są sztormy. Te zjawiska mogą przybierać na sile. Musimy się do tych następstw podwyższania się temperatury na Ziemi, przystosować. Dlatego, opracowywane są palny adaptacji miast do zmian klimatu.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *