Na prokuratora – nowa metoda oszustów coraz częściej jest stosowana  w województwie pomorskim. Uniwersytet Gdański, Komenda Wojewódzka Policji, Narodowy Bank Polski, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz inne instytucje zjednoczyły swe siły w obronie seniorów.

Fot. Kazimierz Netka.

Najbardziej zagrożone wyłudzeniami są te osoby, które nadmiernie ufają obcym. Tracą olbrzymie pieniądze…

 

Fot. Kazimierz Netka

O tym jakie jest zagrożenie osób starszych oszustwami, ile tracą ofiary przestępstw, można było dowiedzieć się 21 listopada 2018 roku, w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, podczas wojewódzkiej debaty pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Uczestniczyli w niej słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czyli seniorzy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Była to kolejna debata z tego cyklu, zwana ewaluacyjną. Pierwszą, wyjściową zorganizowano też w Uniwersytecie Gdańskim 23 maja 2018 roku. Organizatorami są funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku przy współudziale partnerów z Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Narodowego Banku Polskiego – poinformował nas sierż. szt. Mateusz Kmiecik z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pół roku to wystarczająco długi okres, by dokonać oceny. Z wstępnej ewaluacji wynika, że działania Policji są skuteczne. Jednak, przestępcy doskonalą swe działania; mają nowe pomysły na oszukiwanie seniorów.

Organizatorzy debat liczą na współdziałanie tych, którym oszuści najbardziej zagrażają. Najważniejsze jednak, by seniorzy byli ostrożni gdy ktoś zgłasza się do nich po pieniądze, niezależnie od tego, za kogo się podaje.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jadąc samochodem, usłyszałam w radiu, że przedwczoraj w Sopocie było wiele zgłoszeń na policje dotyczących prób wyłudzenia – mówiła, witając przybyłych na debatę, prof. Anna Machnikowska – prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. kształcenia. Część z tych prób oszustwa zakończyła się niestety, powodzeniem. Naszym problemem jest dotrzeć do jak największej grupy osób , w sposób skuteczny, z informacjami na temat sposobów dokonywania oszustw. Niektóre ofiary tych przestępstw zapewniały, ze wiedziały o takich metodach oszustw, ale nie sądzili, ze po pierwsze to ich spotka, a po drugie – nie wiedzieli jak się w takich sytuacjach zachować – mówiła prof. Anna Machnikowska – prorektor Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Nasze działania nie byłyby skuteczne, ale na pewno dużo mniej skuteczne, gdybyśmy nie mieli partnerów – mówił inspektor Krzysztof Kozelan – I zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku. Chodzi o osoby, które współdziałają z policja w zakresie zapobiegania szeroko pojętej przestępczości. Możemy uznać Państwa za naszych partnerów, awangardę, która niesie kaganek oświaty w zakresie sposobów zapobiegania przestępczości, przekazując te wiedzę o tym jak chroni,c się przed oszustami – mówił inspektor Krzysztof Kozelan. Dodał, że metoda dokonywania oszustw, umownie w zwana „na wnuczka” jest rozwijana. Obecnie już stosowany jest sposób na prokuratora, a o takim przestępstwie poinformowano dzisiaj, 21 listopada. Sposobów działania sprawców jest bardzo wiele.

 

Fot. Kazimierz Netka

Debatę pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” prowadziła podinspektor Iwona Kuczyńska Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pani inspektor przedstawiła zagrożenie oszustwami typu „na wnuczka”w okresie od początku bieżącego orku do 20 listopada oraz między debatami, czyli między 23 maja i 20 listopada. Poinformowała, że policja w ochronie seniorów współpracuje także z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Na Dzień Seniora, obchodzony 25 października, w Domu Technika NOT w Gdańsku, przygotowano 56 000 ulotek z informacjami, opracowanymi przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Gdańsku. KWP w Gdańsku podjęła też wspólne działania z Gdańskim Urzędem Pracy podczas Festiwalu Aktywności Seniorów. Spotkania informacyjne prowadzone są także poza Trójmiastem – w kilkunastu gminach, a podczas tych wykładów przedstawiana jest też Krajowa Mapa Bezpieczeństwa.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jak wielkie jest zagrożenie, jak wielkie sumy pieniędzy ludzie tracą wskutek oszustów działających metodami o umownej nazwie „na wnuczka”, pokazuje powyższy slajd.

 

Fot. Kazimierz Netka

Na tym nie koniec. Sporo pieniędzy seniorzy tracą w następstwie zawierania niekorzystnych umów. Ostrzegała przed tym Anna Dobrzyn – naczelnik Wydziału Spraw Konsumenckich Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Gdyni. Bardzo istotnym jest by wszelkie umowy zawierać świadomie. Trzeba wiedzieć, co się podpisuje.

 

Fot. Kazimierz Netka

O tym, jak chronić swe pieniądze w bankach, mówił Marek Maciejewski – kierownik Zespołu Bezpieczeństwa Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Gdańsku. Tu chodzi nie tylko o zachowanie w tajemnicy numerów kont i haseł, ale również zapobieganie utracie kart debetowych i kredytowych. Ważne jest zapobieganie rozszyfrowywaniu przez złodziei numerów PIN. Pan z Narodowego Banku Polskiego ostrzegał też przed inwestowaniem w kryptowaluty.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jak to się dzieje, że pomimo wiedzy na temat metod działania oszustów, dajemy się okraść? O tym mówił nadkomisarz Wojciech Ciszewski – ekspert Wydziału Psychologów KWP w Gdańsku.

Bardziej podatni na namowy złodziei jesteśmy wtedy, gdy coś ważnego się w naszym życiu dzieje. Łatwo sugestiom przestępców ulegają osoby starsze i żyjące samotnie.

Oszustom sprzyjają dwa elementy. Pierwszym jest czas – złodziej ponagla swą ofiarę do szybszego działania, do decydowania się niemal natychmiast bo inny klient czeka. Będące pod presją czasu starsze osoby łatwo wprowadzić w błąd.

Działanie pod wpływem emocji p sprawia, że tracimy czujność, samokontrolę. Napięcie wzrasta, gdy złodzieje, podając się za policjantów, wciągną oszukiwanego w swą przestępczą grę, mająca znamiona działań policyjnych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Omówiona została również Krajowa Mapa Zagrożeń.

Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja. Uczestnicy wypełnili ankiety, które będą pomocne policji w planowaniu i przeprowadzaniu działań przeciwko oszustom.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *