Na szlaku morskim z Bałtyku do Elbląga prace budowlane nie ustają. Wkrótce zacznie się kolejny etap tworzenia tej drogi wodnej. Znamy zwycięzcę przetargu. Apel do samorządów wojewódzkiego i miejskiego o zaangażowanie finansowe w modernizację Portu Morskiego w Elblągu

Na zdjęciu: Widok z Zalewu Wiślanego na rzekę Elbląg – fragment projektowanego toru żeglugowego Bałtyk – Port Morski w Elblągu. Fot. Kazimierz Netka.

Ponad 570 mln złotych na budowę II etapu morskiego szlaku żeglugowego Bałtyk – Elbląg. Przy okazji wzmocnione zostaną obiekty przeciwpowodziowe

Źródło ilustracji: NDI/Besix

Mierzeja Wiślana jest już prawie przekopana. Trwa budowa kanału w poprzek tego wąskiego, piaszczystego pasma lądu. Za około pół roku gotowy będzie pierwszy most nad śluzą. Prace te wykonuje konsorcjum NDI/Besix.

We wtorek 22 grudnia 2020 roku, Urząd Morski w Gdyni (będący w imieniu Skarbu Państwa inwestorem tego przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”) przekazał informacje o wynikach przetargu na wykonanie kolejnego odcinka szlaku. Zwyciężyła firma Budimex.

Na ilustracji: Ministrowie Andrzej Adamczyk i Marek Gróbarczyk. Źródło: transmisja z telekonferencji

O szczegółach poinformowano podczas telekonferencji dotyczącej największych w Polsce inwestycji strategicznych (budowa drogi morskiej do Elbląga takim przedsięwzięciem strategicznym jest) poinformowano 22 grudnia 2020 roku, podczas telekonferencji. O dokonaniach mówili m.in.: minister infrastruktury – Andrzej Adamczyk, wiceminister infrastruktury – Marek Gróbarczyk oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni – Wiesław Piotrzkowski.

Na ilustracji: Dyrektor Wiesław Piotrzkowski. Źródło: transmisja z telekonferencji

Więcej informacji zawiera komunikat, który przekazał nam Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury:

22 grudnia 2020 r. Urząd Morski w Gdyni wybrał ofertę firmy Budimex SA w przetargu na II część inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

10 września 2020 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu ogłoszonym wiosną br. W wyniku prac komisji przetargowej wybrano ofertę firmy Budimex SA z ostateczną ceną ponad 574 mln zł. Czas realizacji zadania wyniesie 24 miesiące od podpisania umowy.

Na ilustracji: Dyrektor Wiesław Piotrzkowski. Źródło: transmisja z telekonferencji

– Przekop Mierzei Wiślanej to strategiczna inwestycja dla regionu i całego naszego kraju. Przekopanie Mierzei Wiślanej ma na celu otwarcie portu w Elblągu na żeglugę bałtycką, a druga cześć inwestycji jest tego ważnym elementem – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Źródło ilustracji: Urząd Morski w GdyniAutor wizualizacji: arch. Mateusz Mielewczyk.

Druga część inwestycji obejmie przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg, w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowe oraz budowę przystani niskich, które ułatwią dostęp do rzeki. Powstanie również most obrotowy nad rzeką Elbląg w Nowakowie.  Zbudowany zostanie też nowy odcinek drogi powiatowej wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Elbląg ze ścieżką dla pieszych i rowerzystów oraz trasami dojazdowymi. Łączna długość dróg wyniesie około 1,5 km.

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga wyniesie blisko 23 km, natomiast przejście przez Zalew Wiślany ponad 10 km. Około 10 km wyniesie droga po rzece Elbląg, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał oraz tor wodny będą miały 5 m głębokości.

Źródło ilustracji: Urząd Morski w GdyniAutor wizualizacji: arch. Mateusz Mielewczyk.

– Prace budowlane przy przekopie Mierzei Wiślanej trwają cały czas, przy zachowaniu wszystkich procedur, zgodnie z obowiązującym prawem a inwestycja nie jest zagrożona  – stwierdził wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

 Od roku trwa pierwszy etap budowy drogi wodnej z Zalewu Wiślanego do Zatoki Gdańskiej. Głównym elementem tej części inwestycji jest przekop przez Mierzeję Wiślaną w miejscowości Nowy Świat. Obecnie ma budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną scalany jest pierwszy z dwóch mostów obrotowych oraz trwają intensywne prace pogłębiające.  Wykonywana jest również sztuczna wyspa na  Zalewie Wiślanym, a zaawansowanie prac wynosi ponad 40% – wynika z informacji, które przekazał nam Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Na zdjęciu: Widok z rzeki Elbląg na Żuławy w rejonie miejscowości Nowakowo. Fot. Kazimierz Netka

Budowa morskiej drogi wodnej do Elbląga poprawi zabezpieczenie przeciwpowodziowe, m.in. w rejonie miejscowości Nowakowo. Rzeka Elbląg zostanie obudowana, wzmocniona – mówił kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Na zdjęciu: Widok na jedno z nabrzeży Portu Morskiego w Elblągu. Fot. Kazimierz Netka

Minister Andrzej Adamczyk zaapelował do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Urzędu Miejskiego w Elblągu o zaangażowanie finansowe w modernizację Portu Morskiego w Elblągu. Powstający Główny Urząd Inwestycji Morskich zajmie się inwestycjami na rzecz portów i będzie miał na to pieniądze, ale marszałek województwa i prezydent miasta powinni w większym stopniu poczuwać się do inwestowania w takie przedsięwzięcie, ze względu na profity, jakie to przyniesie regionowi. Władze samorządowe mają na to dwa lata, bo w 2022 roku Port Morski w Elblągu ma być w pełni dostępny dla żeglugi morskiej.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.