Nadbałtycki korytarz wodorowy GAZ-SYSTEM na liście Projects of Common Interest UE. Transgraniczny korytarz wodorowy, zgłoszony przez GAZ-SYSTEM i operatorów systemów przesyłowych, wiodący z Finlandii przez Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę do Niemiec, otrzymał status PCI – Projects of Common Interest (Projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania) w UE

Fot. z Archiwum GAZ-SYSTEM.

Powstanie system rurociągów do transportu wodoru z Finlandii, przez państwa bałtyckie do Polski i Niemiec

Komisja Europejska opublikowała listę inwestycji, które uzyskały status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w sektorze energetycznym. Na listę wpisany został projekt budowy Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego – poinformowała Iwona Dominiak – rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM. Oto ciąg dalszy:

Na opublikowanej 28 listopada br. liście projektów PCI (ang. Projects of Common Interest – PCI) po raz pierwszy uwzględniono projekty inwestycyjne mające na celu budowę zintegrowanej europejskiej infrastruktury wodorowej. Planowany korytarz wodorowy biegnący przez tereny 6 państw ma na celu zagospodarowanie potencjału produkcji odnawialnego wodoru w regionie bałtyckim, w szczególności w Finlandii, poprzez budowę systemu rurociągów służących do transportu wodoru z Finlandii, przez państwa bałtyckie do Polski i Niemiec.

– Projekt budowy Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego uzyskał pełne wsparcie Rządu, bowiem zmierza on do zachowania i umocnienia niezależności energetycznej Polski w obliczu transformacji nośników energii w przyszłości. Planowana infrastruktura energetyczna będzie wsparciem dla rozwoju krajowej produkcji zeroemisyjnego wodoru oraz jego dalszego transportu w Europie – powiedziała minister klimatu i środowiska, Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Jak dodała, realizacja Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego buduje pozycję Polski jako ważnego uczestnika regionalnych projektów energetycznych.

Pierwsza wodorowa lista PCI została opublikowana przy okazji zorganizowanej przez Komisję Europejską po raz czwarty konferencji PCI Energy Days, w trakcie której w Brukseli podsumowano dziesięciolecie obowiązywania Rozporządzenia TEN-E, postępy i wpływ realizacji projektów PCI, a także omówiono wyzwania stojące przed operatorami infrastruktury energetycznej w ramach dalszych działań przyczyniających się do osiągnięcia celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.

– Projekty realizowane przez GAZ-SYSTEM służą integracji energetycznej systemów przesyłowych państw Europy. Podobnie jak w latach wcześniejszych, tak i teraz spółka stara się, aby inwestycje ważne dla Polski zostały uznane za priorytetowe w Unii Europejskiej, a tym samym mogły liczyć na wsparcie finansowe na etapie realizacji – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

GAZ-SYSTEM wziął udział w konferencji oraz części wystawienniczej wydarzenia prezentując w ramach tzw. PCI Garden wkład ukończonych w 2022 roku przez Spółkę i partnerów projektów gazowych o statusie PCI – Baltic Pipe oraz połączenia z Litwą i Słowacją w zapewnienie bezpiecznych i niezakłóconych dostaw paliwa gazowego do Polski i innych państw regionu zwłaszcza w kontekście wydarzeń ubiegłego roku.

Nowe rozporządzenie TEN-E przewiduje możliwość przyznania statusu PCI dla inwestycji umożliwiających powstawanie zintegrowanej europejskiej infrastruktury wodorowej poprzez realizację projektów w zakresie przesyłu i magazynowania wodoru oraz instalacji służących do odbioru i regazyfikacji skroplonego wodoru lub wodoru przenoszonego w innych substancjach chemicznych (np. amoniaku). Projekt Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego został wpisany na listę PCI w ramach „Planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla wodoru” (ang. Baltic Energy Market Interconnection Plan in hydrogen – BEMIP Hydrogen).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia TEN-E projekty PCI to inwestycje mające kluczowe znacznie w realizacji europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej. Do najważniejszych z nich należą przystępna cenowo, bezpieczna i zrównoważona energia dla wszystkich obywateli, jak również budowa niskoemisyjnej gospodarki w Unii Europejskiej. Projekty te muszą przyczyniać się również do realizacji priorytetowych korytarzy infrastruktury energetycznej, a także znacząco poprawiać bezpieczeństwo dostaw, integrację rynkową i konkurencję.

Projekty PCI mogą korzystać z najlepszych praktyk, wynikających z rozporządzenia TEN-E, co oznacza m.in. możliwość skorzystania z przyspieszonego procesu uzyskiwania pozwoleń. Przy spełnieniu określonych warunków status PCI umożliwia także ubieganie się o dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Lista projektów PCI opublikowana przez Komisję Europejską wymaga obecnie zatwierdzenia przez Parlament Europejski.

Więcej informacji o projekcie Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego.
Dodatkowe informacje o liście PCI dostępne są na stronie Komisji Europejskiej – poinformowała Iwona Dominiak – rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM.

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *