Nadbałtyckie społeczności pod „parasolem” współpracy. Ruszył międzynarodowy projekt Umbrella, mający wzmocnić transgraniczną kooperację lokalnych podmiotów w regionie Południowego Bałtyku.

Fot. Kazimierz Netka.

W przeszłości, od czasów Wikingów, częściej walczyliśmy ze sobą, niż się przyjaźniliśmy. Teraz ma być inaczej…

„Ku współpracy w obszarze Południowego Bałtyku” – to tytuł międzynarodowej konferencji, jaka 11 i 12 czerwca 2018 roku odbyła się w Trójmieście, a miała na celu aktywizację projekt Umbrella – jednego z transgranicznych działań w obszarze Południowy Bałtyk. Organizatorem było Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (Polska), w imieniu zespołu kierującego projektem UMBRELLA.

Spotkanie uczestników rozpoczęło się w poniedziałek, 11 czerwca 2018 roku i było poświęcone wizytom studyjnym. Uczestnicy konferencji mogli odwiedzić Leśny Ogród Botaniczny Marszewo w Gdyni; Akwarium Gdyńskie; Instytut Morski w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

We wtorek, od samego rana, toczyły się obrady w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, a kierował nimi Sebastian Magier – koordynator projektu Umbrella, kierownik Stałego Międzynarodowego Sekretariatu  Euroregionu Bałtyk.

 

Fot. Kazimierz Netka

Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, witając przybyłych na spotkanie, przypomniał, że brutalny podział historyczny przebiegał przez Morze Bałtyckie. Upadek żelaznej kurtyny; to tez dobrobyt Gdańska początki przemian nad Bałtykiem. Podkreślił, że początki przemian nad Bałtykiem zainicjowało je 4 robotników i jedne intelektualista, w Stoczni Gdańskiej, czyli w miejscu, gdzie odbywa się spotkanie. Tym intelektualista i głównym inicjatorem był Bogdan Borusewicz, który potem przekazał przywództwo Lechowi Wałęsie. Przypomniał, że spotkanie w sprawie projektu Umbrella odbywa się w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Powiedział też że obecnie żyjemy w bardzo trudnych czasach. Przywrócone zostało poczucie dobrobytu, a to powoduje, ze nie jesteśmy otwarci dla innych.

Obrady pod tytułem: „Ku współpracy w obszarze Południowego Bałtyku” moderowali Valentina Scandola – kierownik projektu Umbrella i i Sebastian Magier – koordynator projektu Umbrella, kierownik Stałego Międzynarodowego Sekretariatu  Euroregionu Bałtyk.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jednym z pierwszych punktów programu 12 czerwca było „przełamywanie lodów”, a skutecznie pomogła w tym prof. Dorota Simpson z Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Bardzo dobrym pomysłem okazało się przypomnienie dziejów społeczeństw mieszkających nad Bałtykiem i ich wzajemnych relacji. Dokonał tego prof. Jacek Zaucha, w wykładzie poświęconym wspólnej historii w regionie Morza Bałtyckiego – czyli przypomnieniu tego, co połączyło te kraje. Okazuje się jednak, że częściej toczyliśmy między sobą wojny niż nawiązywaliśmy pokojowe, przyjacielskie kontakty.

 

Fot. Kazimierz Netka

Niezwykle ważnym i ciekawym wystąpieniem był też wykład prof. Doroty Simpson na temat kultury Europejczyków w tym społeczności żyjących nad Bałtykiem.

Po południu odbyły się trzy równoległe sesje. Poruszano na nich podczas dyskusji trzy zagadnienia.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pierwsze to „Kultura i turystyka”, a podczas tych obrad, według programu, szukano odpowiedzi na pytania: Jak wykorzystać kulturę i turystykę do kształtowania tożsamości i spójności terytorialnej? – Jak wykorzystać dziedzictwo kulturowe do dialogu teraz i w przyszłości? Krótka prezentacja programu Europa dla Obywateli 2. Dyskusja: – Jak wykorzystać kulturę i turystykę do kształtowania tożsamości i spójności terytorialnej? – Jak wykorzystać dziedzictwo kulturowe do dialogu teraz i w przyszłości? Reprezentanci następujących projektów wezmą udział w dyskusji: – Muzea Bałtyckie 2.0 (INTERREG South Baltic 2007-2013) : Pani Grażyna Niedoszytko – Akwarium Gdyńskie / Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy – Baltic Museums love IT (INTERREG South Baltic) : Pani Grażyna Niedoszytko – DUNC-HERITAGE : Pan Niclas Carlsson; – FilmNet : Południowo-Bałtycka Sieć Filmów i Kultur (INTERREG South Baltic) : Pani Małgorzata Samusjew – szef Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk – Prezentacja muzeów i przegląd ich mikro-aktywności.

 

Fot. Kazimierz Netka

W temacie „Młodzież” odbyła się krótka prezentacja programu Erasmus +. Program przewidywał też WARSZTAT: Nie pozwól młodym opuścić swoich miast . Moderatorzy: Marcin Żuchowski – kierownik projektu SB YCGN – South Baltic Youth Core Groups Network i Agata Ludwiczak, kierownik ds. Komunikacji CaSyPoT – budowanie potencjału w zakresie strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy międzynarodowej

Debata na temat: „Zrównoważony transport” odbywała się przy wsparciu projektu INTERCONNECT.

 

Fot. Kazimierz Netka

Przekazano też informacje na temat: Rok kultury w Europie : BRIDGING AGES ASSOCIATION: „Jak wykorzystać dziedzictwo kulturowe do dialogu na temat obecnych problemów i przyszłych”. Prelegentką, według programu, była Pani Tina Lindström – kierownik wydziału pedagogicznego w Muzeum Kalmar County.

Uczestnikami spotkania pt. „Ku współpracy w obszarze Południowego Bałtyku” byli przedstawiciele różnych krajów Regionu Morza Bałtyckiego, w tym z: Danii, Szwecji, Polski, Litwy i Niemiec, którzy zastanawiali się nad swoją tożsamością i mieli zostać zainspirowani do podejmowania nowych międzynarodowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich i lokalnych. Poprzez to wydarzenie zespół projektowy pragnął uzmysłowić uczestnikom co znaczy wspólna praca i korzyści z niej płynące, w tym jak można osiągnąć większe i korzystniejsze efekty w oparciu o współpracę międzynarodową. Była to okazja do zaprezentowania oferty projektu UMBRELLA.

Pełna nazwa tego przedsięwzięcia brzmi: Umbrella – Rozwój potencjału współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów w regionie Południowego Bałtyku. Umbrella to projekt finansowany przez Program INTERREG Południowy Bałtyk. Zatwierdzony został w listopadzie 2017 roku; rozpoczął swoje działania w dniach 14 – 15 lutego 2018 r. Jest realizowany w ramach osi priorytetowej V Programu: Wzmocnienie potencjału współpracy lokalnych podmiotów z regionu Południowego Bałtyku poprzez uczestnictwo w sieciach transgranicznych. Potrzebę realizacji projektu wykazały badania, w których ustalono, że program Południowy Bałtyk jest wciąż słabo dostępny dla niedużych, lokalnych organizacji z powodu niewystarczających zdolności instytucjonalnych i finansowych, barier komunikacyjnych, braku znajomości języka angielskiego, a także braku kompetencji i zdolności w zakresie opracowywania i wdrażania projektów. Obserwacje poczynione w ramach Programu Południowy Bałtyk można przenieść również na inne europejskie instrumenty finansowe i inne lokalne narzędzia współpracy transgranicznej na obszarze Południowego Bałtyku. Dlatego ogólnym celem projektu Umbrella jest zainicjowanie procesu rozwoju potencjału współpracy transgranicznej obejmującego gminy, organizacje pozarządowe, a także inne lokalne i regionalne organizacje w celu przekazania im niezbędnej wiedzy i narzędzi umożliwiających im udział w nowych, ale także istniejących sieciach współpracy transgranicznej. Aby osiągnąć ten cel, projekt Umbrella zidentyfikuje grupę docelową interesariuszy i zaproponuje im szereg działań i usług dostosowanych do ich potrzeb i w zależności od ich obecnego poziomu wiedzy i stopnia zaangażowania we współpracę międzynarodową i zarządzanie projektami.

 

Fot. Kazimierz Netka

W związku z tym projekt zaproponuje następujące działania i usługi:

– Szkolenia krajowe dla beneficjentów i szkolenia dla trenerów dotyczące specyficznych wymagań, problemów i barier współpracy transgranicznej w każdym regionie Programu.

– Mikrodziałania (takie jak wizyty studyjne, konferencje, sprawozdania dotyczące poszczególnych aspektów współpracy), aby pomóc beneficjentom lepiej zrozumieć wartość dodaną współpracy transgranicznej. Beneficjenci będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę, kompetencje i doświadczenie, aby następnie składać aplikacje projektowe (w dużej lub małej skali) w kolejnych konkursach Programu Południowy Bałtyk lub innych funduszy europejskich dotyczących współpracy międzynarodowej, w tym zwłaszcza w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

– Warsztaty transgraniczne i usługa „Rent-an-expert” dla beneficjentów z pomysłami projektowymi w celu przygotowania wniosków projektowych i rozpoczęcia konkretnej współpracy z partnerami zagranicznymi;

– Konferencje transgraniczne: celu przekazania beneficjentom istotnych informacji w określonych obszarach tematycznych Strategii EU dla Regionu Morza Bałtyckiego, niezbędnych do przygotowania przyszłych wniosków projektowych – napisano na stronie internetowej http://eurobalt.org.pl/media/pliki/353.pdf .

 

Fot. Kazimierz Netka

Koordynatorem projektu z ramienia Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” jest Małgorzata Matkowska z Biura Miejscowego w Gdańsku.

Więcej wiadomości na temat tego projektu można znaleźć na stronach http://umbrellaproject.eu/ , https://pomorskieregion.eu/umbrella-p247

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *