Nagroda Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf”. Przyjmowane  są propozycje, kogo docenić – podziękować za podejmowanie działań sprzyjających realizacji misji powiatu

Na zdjęciu: Starostowie i ubiegłoroczny Laureat w kategorii Twórca Roku: Zespół Pieśni i Tańca Kociewie Retro. Fot. z Archiwum Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.

„Kociewski Gryf” przeznaczony jest dla twórców kultury i organizacji pozarządowych

Znasz osobę, która w 2019 roku wyróżniała się osiągnięciami w dziedzinie kultury? A może uważasz, że działania którejś z organizacji pozarządowych były szczególnie istotne w działalności społeczno-kulturalnej na rzecz mieszkańców? Jeśli tak, to koniecznie zgłoś kandydatów do Nagrody „Kociewski Gryf” – zachęca Ewa Macholla – Zespół ds. kontaktów z mediami i komunikacji społecznej, Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim. Oto ciąg dalszy komunikatu:

 – Zbliża się kolejna, jubileuszowa edycja wręczenia Nagrody Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf”. Dla wielu działaczy, artystów, animatorów kultury i twórców miniony 2019 rok był czasem sukcesów, które zwieńczały nierzadko długą drogę przygotowań, wysiłku i poświęcenia. Zwracam się więc do Państwa z prośbą o nadsyłanie swoich kandydatur do tego zaszczytnego wyróżnienia – mówi starosta Kazimierz Chyła.

Na ilustracji: statuetka „Kociewski Gryf”. Źródło: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Nagrodę przyznaje się w dwóch dziedzinach: kultura i organizacja pozarządowa. Z kolei nagroda w dziedzinie kultury przyznawana jest w dwóch kategoriach: Twórca Roku (osoba), Impreza Roku – (instytucja, organizacja). Nagroda jest formą podziękowania osobom za podejmowanie działań sprzyjających realizacji misji powiatu – regionu rozwijającego się turystycznie i gospodarczo w zgodzie z naturalnym środowiskiem, dzięki aktywnej, zintegrowanej społeczności, czerpiącej z dziedzictwa kulturowego przeszłości i pielęgnującej tradycje. „Kociewski Gryf” ma też uhonorować organizacje pozarządowe i inne instytucje, które wniosły trwały wkład w rozwój kultury powiatu starogardzkiego.

W jaki sposób można zgłosić kandydatów? Należy to zrobić w formie pisemnej, na podstawie specjalnego wniosku dostępnego na stronie:

http://powiatstarogard.pl/pl/page/mg/aktualnosci/dla-kogo-nagroda-starosty-kociewski-gryf.html.

Wnioski o przyznanie nagrody w dziedzinach „Kultura” i „Organizacja Pozarządowa” mogą składać między innymi instytucje, organizacje pozarządowe lub osoby fizyczne. Jedna instytucja, organizacja lub osoba fizyczna może zgłosić nie więcej niż dwie kandydatury w danej kategorii. Osoba lub organizacja, która została zgłoszona do nagrody, powinna wyrazić pisemną zgodę na jej zgłoszenie na składanym wniosku. Laureaci nagrody nie mogą być ponownie zgłaszani do kategorii, w której otrzymali nagrodę w okresie kolejnych 3 lat, licząc od roku przyznania nagrody

Wnioski o przyznanie nagród w zamkniętych kopertach można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim ul Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański. Wydział Kultury, Sportu, Promocji Regionu i Polityki Społecznej z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie do Nagrody Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf”.
Propozycje są przyjmowane do 19 lutego 2020 roku – wynika z informacji, które przekazała nam Ewa Macholla – Zespół ds. kontaktów z mediami i komunikacji społecznej, Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *