W Gdyni będzie nowy wiadukt nad torami

Na zdjęciu: Umowę podpisują: prezydent Gdyni Wojciech Szczurek (z lewej) oraz Jarosław Wielopolski, prezes zarządu biura projektów Multiconsult Polska. Fot. Jerzy Uklejewski

W gdyńskich dzielnicach Chyloni i Cisowej na ulicach Puckiej, Północnej i Piaskowej są trzy przejazdy kolejowe z zaporami, znacznie ograniczające płynność ruchu pojazdów. Na otwarcie przejazdu przez tory – podniesienie barierek – trzeba czekać długie minuty, bywa, że nawet ponad 30 minut! Ale oto już w tej materii ma się coś zmienić.

Ruszyły formalności związane z utworzeniem połączenia drogowego, które znacznie odmieni skomunikowanie z północnymi dzielnicami Gdyni. Podpisano umowę z firmą Multiconsult Polska sp. z o.o. dotyczącą opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. „Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi”.
– Wybudowanie wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej to bardzo ważna dla Gdyni inwestycja, umożliwi likwidację przejazdów kolejowych z zaporami, a tym samym znacznie usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo w północno-zachodniej części miasta. To nie tania inwestycja ale ważna dla mieszkańców Gdyni – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.Program funkcjonalno-użytkowy wykona biuro projektów Multiconsult Polska sp. z o.o. z Warszawy za 138 tys. złotych. Czas na realizację umowy wynosi 14 tygodni od jej zawarcia. Umowę podpisali prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz Jarosław Wielopolski, prezes zarządu biura projektów Multiconsult Polska.

A po podpisaniu umowy czas na pamiątkowe zdjęcie władz miasta Gdyni z szefostwem biura projektów Multiconsult Polska Fot. Jerzy Uklejewski

Nowy wiadukt, który powstanie przy współpracy z PKP, ma być wzniesiony nad liniami kolejowymi oraz grupą torów stacji Gdynia Port, na północ od ul. Przemysłowej. Cała inwestycja obejmować będzie oprócz wykonania wiaduktu, także likwidację dwóch przejazdów kolejowo-drogowych, przebudowę infrastruktury kolejowej – by nie kolidowała z infrastrukturą drogową, budowę i modernizację: dróg celem powiązania wiaduktu z siecią drogową, sieci energetycznych, ciepłowniczych, oświetleniowych, a także kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
W roku 2020 planowane jest wyłonienie generalnego wykonawcy oraz przeprowadzenie prac projektowych i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Rozpoczęcie robót
przewidziane jest na rok 2021, zaś ich finałna koniec 2022 roku. Za dwa lata, spokojnie, bez oczekiwania na przejazd pociągów, będzie można przejechać przez ulicę Pucką.

Jerzy Uklejewski

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *