Nagrody Bursztynowego Mieczyka

Laureaci Nagrody Bursztynowego Mieczyka 2015

Przyznawanie Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego jest wieloletnią, międzysektorową, partnerską inicjatywą w województwie pomorskim. Jej głównym celem jest wzmocnienie i docenienie sektora obywatelskiego oraz podniesienie prestiżu i etosu pracy w organizacjach pozarządowych, a także poszerzenie aktywności społeczności lokalnych. Partnerstwo nagrody działa poprzez ścisłą współpracę z instytucjami w środowisku lokalnym i aktywnie poszukuje nowych rozwiązań formy animacji. Podstawową wartością Partnerstwa nagrody jest praca na rzecz dobra wspólnego, oparta na zaufaniu i solidarności.

Fot. W+éodzimierz Amerski 055

Do sekretariatu Kapituły w Fundacji RC wpłynęły dokumenty nominujące do nagrody łącznie 53 organizacje. Po zapoznaniu się z wnioskami i załączoną dokumentacją Kapituła postanowiła przyznać nagrody główne organizacjom:

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH „WRÓĆ” – za innowacyjność i promowanie nowych rozwiązań w obszarze pomocy społecznej

FUNDACJA SŁONECZNE WZGÓRZE – za wielosektorową współpracę na poziomie lokalnym w obszarze pomocy społecznej

Fot. W+éodzimierz Amerski 044

GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA – za całokształt działalności organizacji

FUNDACJA AKCJA BAŁTYCKA – za działalność w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska

Kapituła przyznała w imieniu Fundatorów następujące nagrody specjalne:

Fot. W+éodzimierz Amerski 016

Nagrodę Marszałka Senatu: Stowarzyszenie SUM Gdańsk, organizujące parady z okazji obchodów 3 Maja i 11 Listopada. Nagrodę dwóm dziennikarzom Lechowi Parellowi, redaktorowi naczelnemu Radia Gdańsk oraz Adamowi Hlebowiczowi, redaktorowi naczelnemu Radia Plus, wręczył senator PiS Antoni Szymański (na zdjęciu powyżej).

Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Fundacje Pomysłodalnia Gdynia.

Nagrodę Europejskiego Centrum Solidarności: Fundacje Edukacji i Działań Społecznych Kartuzy.

Nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich: CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Słupsk.

Fot. W+éodzimierz Amerski 020

Nagrodę Stowarzyszenia Pomorskie w Unii wręczył wicemarszałek Ryszard Świlski: Stowarzyszeniu EDUQ Lębork oraz Fundacji Innowacji Wspierających Samodzielność Niezależni Gdynia. Wicemarszałek wspomniał, że na gdańskim Pomorzu jest zarejestrowanych aż 9230 organizacji pozarządowych.

Nagrodę OWES w dziedzinie Ekonomii Społecznej: Fundacja Innowacji Społecznej Gdańsk,

Nagrodę za Debiut Roku: Fundacja Pomorze Dzieciom Gdańsk.

W kategorii „Nagroda Obywatelska” nominowanych było 14 organizacji:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Fundacja Pokolenia
Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”
Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni”
Gdańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Gdańskie
Pomorski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
Puckie Hospicjum P.W. Św. Ojca Pio
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa”
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin
Stowarzyszenie Sum
Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie
W wyniku głosowania internetowego prawie 29 proc. głosów otrzymało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Gdańskie. Tym samym stało się ono I Laureatem Pomorskiej Obywatelskiej Nagrody Bursztynowego Mieczyka.

Fot. W+éodzimierz Amerski 034

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Fundacja RC – inicjator i współorganizator Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyznał także swoją nagrodę specjalną. Bursztynową Różę za działania na rzecz integracji i wzmocnienia III sektora w województwie pomorskim i nie tylko… dla Marka Olechnowicza szefa stowarzyszenia Podaj Rękę z Miłocina k/Pruszcza Gdańskiego. Jest on od wielu lat liderem i współtwórcą pomorskiego systemu budowy reprezentacji NGO w powiatach w formie Rad Organizacji Pozarządowych. Obecnie rozpoczął kolejną kadencję pracy w Pomorskiej Radzie Organizacji Pozarządowych.

Podczas sobotniej gali wręczono również nagrodę Bursztynowego Katamarana. W kategorii „Samorząd” statuetkę otrzymała Gmina Władysławowo. Nagrodę za najlepszą współpracę z NGO odebrał burmistrz Roman Kużel. Za najlepszą partnerską współpracę organizacji pozarządowej z samorządem nagrodę otrzymało Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska.

Fot. W+éodzimierz Amerski 011

Wykład pt. Obywatel wobec państwa, wygłosił prof. Jerzy Stepień. W jego ocenie fundamentem RP jest samorząd, bo to co jest na dole nie zależy od góry. To zwłaszcza wśród obywateli rozwija się zasada pomocniczości.

Fot. W+éodzimierz Amerski 007

Głos zabrał Basil Kerski, szef ECS, który wspomniał, że podległą mu siedzibę odwiedziło już 400 tys. gości. Zaproponował obejrzenie krótkiego filmu pt. Znaki dziedzictwa europejskiego, zrealizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej. Na 16 miejsc mówiących o europejskiej tradycji, najwięcej jest w Polsce, m.in. Unia Lubelska, Konstytucja 3 Maja, historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej, Plac Solidarności i ECS. Na filmie mogliśmy obejrzeć strajkujących w sierpniu 1980 roku gdańskich stoczniowców, a wśród nich śpiewającego i grającego na gitarze Antoniego Filipkowskiego, za co – jak się dowiedzieliśmy – został aresztowany przez ówczesną milicję.

Fot. W+éodzimierz Amerski 065

Wieczór w doskonale nagłośnionej i oświetlonej sali ECS, uświetnił występ zespołu, w którym solistka znakomicie śpiewała i grała na saksofonie.

Po 21 latach funkcjonowania, od 2015 roku Nagroda Bursztynowego Mieczyka w istotny sposób zmieniła formułę i wizerunek. Nad zmianą partnerstwo nagrody pracowało praktycznie ostatnich 12 miesięcy. Postało nowe logo, strona internetowa, wybrano nowe miejsce gali oraz zmieniono jej formułę na bardziej edukacyjną i multimedialną. Wypracowano nową misje i wizję NBM. Teraz czeka nas kolejne 20 lat promowania dzieł organizacji pozarządowych i aktywnych Pomorzan w nowej formule Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego.
Wła-49

Fot. Włodzimierz Amerski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *