Pomorskie najmniej „emerytalne”

 Emerytalna odsłona

Znamy najnowsze wydatki na renty i emerytury. Jednak, informacje, które przekazał nam Zakład Ubezpieczeń Społecznych, świadczą o tym, że pieniędzy jest o wiele za mało. Wpływy ze składek pokrywają kwotę wypłat w zaledwie około trzech czwartych.

IMG_7456

Na zdjęciu: Wykres, przedstawiający wpływy ze składek na ubezpieczenie społeczne (dolna linia) i wydatki na świadczenia (emerytury, renty itp. wypłacane przez ZUS). Brakuje nam około 52,4 miliarda złotych. Fot. Kazimierz Netka.

Oto publikacja  z www.kurier.pap.pl :

Gdzie najweselsze jest życie staruszka? Wojewódzki ranking wysokości emerytur

W Pomorskiem jest najmniej emerytów i rencistów – 19,4 procent liczby mieszkańców
2015-12-05 15:02

Przeciętna miesięczna emerytura z ZUS w 2014 r. wyniosła 2 043,11 zł i była o 3,7 proc. wyższa niż rok wcześniej. Najwyższe świadczenia wypłacano na Śląsku, a najniższe w woj. podkarpackim.

Z danych GUS wynika, że w 2014 r. na świadczenia emerytalno – rentowe wydano w Polsce łącznie 199,6 mld zł, czyli o 2,7 proc. więcej niż w 2013 r.

Z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wypłacono 183 mld zł (wzrost o 3 proc.), z czego na wypłaty z ZUS przypadło 167,4 mld zł (wzrost o 2,9 proc.), z MON – 6,33 mld zł (wzrost o 3 proc.), z Ministerstwa Sprawiedliwości – 1,28 mld zł (wzrost o 4 proc.) i z MSW – 7,9 mld zł (wzrost o 4,8 proc.).

Kwota emerytur i rent brutto z KRUS wyniosła 16,6 mld zł (spadek o 0,7 proc. w porównaniu do 2013 r.).

Przeciętna miesięczna emerytura z ZUS w 2014 r. wyniosła 2 043,11 zł, a więc o 3,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwyższe świadczenia wypłacano w województwie śląskim (2 476,54 zł), a najniższe w województwie podkarpackim (1787,40 zł).

Z kolei przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w 2014 r. wyniosła 1 991,14 zł (wzrost o 3,6 proc.), w tym z ZUS – 1 922,92 zł (wzrost o 3,6 proc.), z MON – 3 174,79 zł (wzrost o 2,7 proc.), z MS – 3 367,61 zł (wzrost o 2,8 proc.), z MSW – 3 232,32 zł (wzrost o 3,3 proc.). Natomiast w KRUS ukształtowała się na poziomie 1 144,73 zł (wzrost o 2,1 proc.).

html

Z danych GUS wynika, że w 2014 roku w Polsce było ponad 8,87 mln emerytów i rencistów, czyli o 0,9 proc. mniej niż w roku poprzednim. W stosunku do liczby ludności Polski grupa ta stanowiła 23,1 proc. (spadek o 0,2 proc.), dominowały w niej osoby pobierające emerytury.

Najwięcej emerytów i rencistów było w województwach: śląskim (1,14 mln osób) i mazowieckim (1,12 mln osób), a najmniej w województwie opolskim (201,8 tys. osób) i lubuskim (214,6 tys. osób). W stosunku do liczby ludności, najwyższy odsetek wynoszący 25 proc. odnotowano w województwie śląskim, a najniższy – 19,4 proc. w województwie pomorskim.

mp/Kurier PAPP

Źródło: www.kurier.pap.pl .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *