Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców

Uroczystość w Domu Uphagena

Gdańsk powinien stać się światową stolicą nauki i wolnej myśli

Jan Uphagen, zasłużony gdańszczanin, być może nie śmiał nawet marzyć o ty, co się teraz w jego domu odbywa. W salonach,w których pan Uphagen gościł w XVIII wieku znamienite osobistości, teraz wyróżniani są są najwybitniejsi młodzi, gdańscy badacze, odkrywcy, wynalazcy. Otrzymują Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. W piątek, 06 lutego 2015 roku, po raz kolejny odbyła się taka uroczystość. Najbardziej zasłużonych młodych pracowników nauki, prezydent Gdańska podejmował właśnie w domu Jana Uphagena, przy ul. Długiej 12.

Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska, wręczył statuetkę i dyplom dr Annie Klimaszewskiej. Pan wiceprezydent powiedział, że przed młodymi badaczami stoi duże wyzwanie. Powinni oni sprawić, by Gdańsk był nie tylko światową stolicą bursztynu, ale też światową stolicą nauki i wolnej myśli.

Uphageny_IMG_7006W imieniu drugiej laureatki, nieobecnej Marty Kolanowskiej nagrodę odebrał dr Przemysław Baranow. Przyczynę nieobecności laureatki wyjaśnił prof. Grzegorz Węgrzyn prorektor ds. nauki Uniwersytetu Gdańskiego, wygłaszając laudacje (sławiąc dokonania naukowe obydwu pań). Otóż, dr Marta Kolanowska przebywa na kolejnej wyprawie naukowej w Ameryce Południowej.

– Dr Anna Maria Klimaszewska jest adiunktem w Katedrze Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; od 2014 roku jest także profesorem wizytującym (visiting professor) Uniwersytetu w Tuluzie we Francji na Wydziale Nauk Politycznych – informuje dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom. Swoje zainteresowania badawcze zdobywczyni nagrody koncentruje przede wszystkim na historii prawa francuskiego oraz jego oddziaływania na kształtowanie się polskiej kultury prawnej. Zdobywa zagraniczne granty na swoje badania (m.in. Harvard University). Obecnie w ramach grantu, który zdobyła w konkursie OPUS Narodowego Centrum Nauki, kieruje projektem pt. „Implementacja zasad francuskiego prawa handlowego w Księstwie Warszawskim, konstytucyjnym Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Krakowskiej – Code de commerce w zderzeniu z polskimi realiami”).

Dr Anna Klimaszewska na podstawie swoich badań podważyła m.in. dotychczas prezentowane w polskiej literaturze poglądy dotyczące napoleońskiego kodeksu handlowego – Code de commerce oraz realizacji idei kodyfikacji prawa cywilnego materialnego we Francji. Jest autorką dwóch nagrodzonych monografii: „Code de commerce – francuski Kodeks handlowy z 1807 roku” oraz „Code noir – u źródeł ordonansu Ludwika XIV w sprawie niewolników” (współautor – M. Mosakowski), a także 20 artykułów i rozdziałów w książkach (w języku francuskim, angielskim i polskim). Jest także laureatką Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

– Teraz najważniejszym moim celem jest obrona pracy habilitacyjnej – powiedziała nam dr Anna Klimaszewska.

– Druga laureatka, dr Marta Kolanowska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi badania dotyczące taksonomii i filogenezy (klasyfikacji i rozwoju rodowego) Orchidaceae wykorzystując narzędzia do modelowania niszy ekologicznej (jest to określenie rozmieszczenia kompleksów klimatycznych odpowiednich dla badanego gatunku przy użyciu algorytmów komputerowych) – informuje dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego. – Jej zainteresowania naukowe obejmują również zagadnienia bioróżnorodności i ochrony przyrody. Największym osiągnięciem młodej badaczki jest opisanie mechanizmu inwazji eurazjatyckiego gatunku storczyka, kruszczyka szerokolistnego (Epipactis helleborine), w Ameryce Północnej. W swoich badaniach wykorzystuje komputerową technikę modelowania rozmieszczenia nisz ekologicznych.

Dr Marta Kolanowska jest autorką 89 artykułów naukowych w języku polskim i angielskim, 4 monografii i 3 rozdziałów w książkach. Jest także laureatką stypendium „START” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W ramach grantów Unii Europejskiej SYNTHESYS (Integrated Activities grant) przebywała na zagranicznych stypendiach we Wiedniu i Londynie.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena jest przyznawana od 2003 roku. Do 2006 r. nosiła nazwę „Młody Heweliusz”. Wyróżnienie przyznawane jest studentom kształcącym się w gdańskich szkołach i na gdańskich uczelniach oraz absolwentom tych szkół, w wieku do 30 lat za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Laureatów wyłania Kapituła Nagrody złożona z przedstawicieli: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Wychowania Fizycznego, Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Prezydenta Miasta Gdańska oraz Niepublicznych Uczelni Wyższych w Gdańsku. Do tej pory nagrodą wyróżniono 24 młodych naukowców (do 30. roku życia).

Trofeami tego konkursu są statuetki, ale nagroda ma też wymiar finansowy. Laureaci otrzymują 7 tys. zł – informuje Urząd Miejski w Gdańsku. Dr Ewa Barylewska-Szymańska, kierownik Domu Uphagena, kustosz dyplomowany, przekazała zwyciężczyniom złote karty wstępu do Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *