Najnowsze analizy GUS. W 2018 r.  wystąpił wzrost produktu krajowego brutto we wszystkich regionach. Poziom PKB na 1 mieszkańca powyżej średniej krajowej odnotowano w 4 regionach: warszawskim stołecznym, dolnośląskim, wielkopolskim i śląskim

Źródło ilustracji: Główny Urząd Statystyczny

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2018 r.

Jaki był końcowy rezultat działalności produkcyjnej w 2018 roku jednostek produkcyjnych będących rezydentami? Już to wiemy. Chodzi zaś o PKB – produkt krajowy brutto. Główny Urząd Statystyczny obliczył, że udziały poszczególnych regionów (m.in. województw) w generowaniu PKB w 2018 roku były znacznie zróżnicowane, bo wynosiły od 2,0% w regionie opolskim do 17,4% w regionie warszawskim stołecznym. Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2018 roku w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego, w którym odnotowano najniższy jego poziom – wynika z prezentacji, która przekazała nam Małgorzata Miryn – specjalista w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Oto szczegóły:

Powiązane opracowania

Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne w latach 2015-2017: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/rachunki-regionalne/produkt-krajowy-brutto-rachunki-regionalne-w-latach-2015-2017,1,18.html

GDP per capita in 281 EU regions: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9618249/1-26022019-AP-EN.pdf/f765d183-c3d2-4e2f-9256-cc6665909c80

Kompendium wiedzy o rachunkach regionalnych: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/rachunki-regionalne/kompendium-wiedzy-o-rachunkach-regionalnych,6,1.html

Wdrożenie Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych NUTS 2016: https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/rewizja-klasyfikacji-nuts-2016/

Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2014-2017: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/rachunki-narodowe-wedlug-sektorow-i-podsektorow-instytucjonalnych-w-latach-2014-2017,4,14.html

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2018 rok: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/informacja-glownego-urzedu-statystycznego-w-sprawie-skorygowanego-szacunku-pkb-za-2018-rok,9,5.html

Temat dostępny w bazach danych

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku :

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1406,pojecie.html

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/364,pojecie.html

Źródła: Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Gdańsku

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *