Ile kosztują nasze choroby? Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał podsumowania wydatków jakie poniesiono w 2018 roku. Przeciętnie, na osobę objętą obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w Pomorskiem wydano nieco ponad 1470 zł (o 25 zł mniej niż średnio w kraju)

Fot. Kazimierz Netka

Średnia kwota wydatków na zwolnienia lekarskie w Pomorskiem wyniosła blisko 780 złotych na osobę

Ponad 2 mld 117 mln zł – tyle w 2018 roku wydał Zakład Ubezpieczeń Społecznych na świadczenia związane z niezdolnością Pomorzan do pracy. Co ciekawe, świadczenia wpłacane kobietom kosztowały o 17 mln zł więcej niż te, które pobrali mężczyźni.

Najwięcej kosztowały zwolnienia lekarskie, kolejne były renty z tytułu niezdolności do pracy, dalej renty socjalne i świadczenie rehabilitacyjne, a najmniej wydał ZUS na rehabilitację leczniczą.

Przeciętnie, na jedną osobę objętą obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w naszym województwie wydano 1471,33 zł (to o 25 zł mniej niż przeciętna wypłata w kraju) – wynika z informacji, które przekazał nam Krzysztof Cieszyński – regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa pomorskiego.

Wydatki związane z chorobami układu nerwowego wyniosły 145,16 zł na osobę, natomiast kwota wydana na świadczenia związane z opieką położniczą z powodu ciąży w przeliczeniu na jedną osobę była najwyższa w kraju i kosztowała ok. 195 zł.

Renty z tytułu niezdolności do pracy Pomorzan, kosztowały ZUS ponad 723 mln 690 tys. zł. W tym ponad 83 mln 803 tys. zł (11,6 proc.) stanowiły renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, 195 mln 114 tys. zł (26,9 proc) renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i najwięcej, bo aż 445 mln 43 tys. zł (61,5 proc.) renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy.

W 2018 roku, w Pomorskiem wypłacono 207 mln 642 tys. zł na tzw. renty wypadkowe. W związku z wypadkami przy pracy bądź chorobą zawodową ZUS wypłacił renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji w kwocie ponad 13 mln 981 tys. zł (6,7 proc.), renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy za przeszło 29 mln 53 tys. zł (14 proc) oraz renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w kwocie blisko 164 mln 608 tys. zł (79,3 proc.).

Renty socjalne w 2018 r. kosztowały pomorskie oddziały ZUS ponad 155 mln 219 tys. zł, co stanowi 5,6 proc. wydatków na tle całego kraju. Wydatki na renty socjalne dla mężczyzn to blisko 86 mln 137 tys. zł, a dla kobiet ponad 69 mln 82 tys. zł.

Najwięcej pieniędzy pochłonęły zwolnienia lekarskie, zarówno te finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i funduszy zakładów pracy. Wyniosły one blisko 1 mld 121 mln 787 tys. zł, czyli 6,1 proc. wydatków poniesionych w całym kraju. W przypadku kobiet na Pomorzu to prawie 718 mln 913 tys. zł (64,1 proc.), a mężczyzn około 402 mln 874 tys. zł (35,9 proc.). Świadczenia rehabilitacyjne w ubiegłym roku pochłonęły blisko 104 mln 676 tys. zł, co stanowi 6 proc. wydatków w kraju.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca Pomorza objętego obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał: 503 zł (o 53,57 zł mniej niż średnia w kraju) na renty z tytułu niezdolności do pracy, 144,27 zł na renty wypadkowe (o 17 zł mniej niż średnia w kraju), 107,84 zł na renty socjalne (o 4,41 zł mniej niż średnia w kraju) i 72,73 na świadczenia rehabilitacyjne (o 2,47 zł więcej niż średnia w kraju). Przeciętna kwota wydatków na zwolnienia lekarskie wyniosła o 29,54 zł mniej niż średnia krajowa, tj. 779,40 zł.

Kwota wydatków na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w przeliczeniu na jedną osobę poddaną rehabilitacji w 2018 r. wyniosła 2 086,16 zł – poinformował Krzysztof Cieszyński – regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa pomorskiego.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *