Najuczciwsze są pielęgniarki oraz naukowcy; dziennikarze: pół na pół…

Naukowcy i pielęgniarki najuczciwsi. Po drugiej stronie urzędnicy i politycy

Źródło: www.kurier.pap.pl

Uczciwość i rzetelność polityków nisko oceniło 61 proc. respondentów

IMG_2046Na zdjęciu: Pomorskie pielęgniarki – najuczciwsze. Tu protestują przed Urzędem Wojewódzkim, walcząc o swe prawa. Fot. Kazimierz Netka.

Zdecydowanie najlepiej oceniane ze względu na uczciwość i rzetelność zawodową profesje to naukowcy, pielęgniarki, informatycy oraz nauczyciele i dentyści. Najniżej ocenieni zostali urzędnicy wysokiego szczebla, posłowie i politycy – podaje lutowy sondaż CBOS.

html

Spośród dwudziestu czterech zawodów objętych badaniem CBOS tylko dziesięć uzyskało średnie ocen powyżej „3”, co oznacza, że w stosunku do przedstawicieli tych zawodów oceny pozytywne przeważają na negatywnymi.

Według CBOS, ankietowani uczciwość i rzetelność zawodową ludzi wykonujących różne zawody lub działających w określonych dziedzinach oceniali za pomocą 5-punktowej skali (od „bardzo nisko” do „bardzo wysoko”), której środek stanowiły oceny „średnio, przeciętnie”.

DSCN3144Na zdjęciu: Pomorscy naukowcy są najuczciwsi. Spotkanie w Politechnice Gdańskiej. Fot. Kazimierz Netka.

Ponad połowa badanych (55 proc.) wysoko oceniła uczciwość i rzetelność naukowców, w tym 11 proc. bardzo wysoko; 30 proc. średnio, przeciętnie, 2 proc. raczej nisko, a 13 proc. nie potrafiło wyrazić opinii. W skali 1-5 naukowcy uzyskali średnią ocenę 3,75.

Wysoko przez respondentów zostały też ocenione pielęgniarki (59 proc. wskazań, w tym 13 proc. bardzo wysoko); 33 proc. średnio, przeciętnie; 3 proc. raczej nisko; 1 proc. bardzo nisko, a 4 proc. nie miało na ten temat zdania, co daje im średnią ocenę 3,71.

Za wysoką uczciwością i rzetelnością informatyków opowiedziało się 43 proc. ankietowanych, w tym 5 proc. bardzo wysoko; 36 proc. oceniło ich średnio, przeciętnie; 2 proc. raczej nisko, a 18 proc. nie potrafiło zająć stanowiska na ich temat, co daje średnią ocenę 3,56.

Za uczciwością i rzetelnością nauczycieli opowiedziało się 47 proc. respondentów, w tym 8 proc. ocenia ich bardzo wysoko. Z kolei 43 proc. ocenia ich średnio, przeciętnie; 4 proc. raczej nisko; 1 proc. bardzo nisko, a 5 proc. nie miało zdania, co daje średnią ocenę 3,53.

Wysoko oceniani też są dentyści (stomatolodzy). Ich uczciwość i rzetelność wysoko oceniło 46 proc. badanych, w tym 7 proc. bardzo wysoko; 42 proc. oceniło ich średnio, przeciętnie; 4 proc. raczej nisko; 2 proc. bardzo nisko, a 6 proc. nie potrafiło wyrazić opinii na ich temat, co daje średnią ocenę 3,49.

Nieco powyżej środka skali lokują się także rzemieślnicy, sprzedawcy w sklepach, lekarze, policjanci oraz kupcy.

Rzetelność i uczciwość duchownych, księży wysoko oceniło 20 proc. ankietowanych, w tym tylko 3 proc. bardzo wysoko; 47 proc. średnio, przeciętnie; 29 proc. nisko, w tym 10 proc. bardzo nisko, a 4 proc. nie potrafiło zająć stanowiska na ich temat, co daje średnią ocenę 2,83.

W przypadku czterech profesji (dziennikarzy, prywatnych przedsiębiorców, urzędników gminnych i miejskich oraz adwokatów) oceny pozytywne i negatywne mniej więcej się równoważą, co oznacza, że średnia ocen oscyluje wokół środka skali, natomiast w pozostałych przypadkach przeważają oceny negatywne, przy czym tradycyjnie do profesji najgorzej ocenianych pod względem rzetelności i uczciwości zawodowej należą urzędnicy państwowi wysokiego szczebla, posłowie na Sejm oraz politycy.

Urzędników państwowych wysokiego szczebla nisko ocenia 35 proc. respondentów, w tym 10 proc. bardzo nisko; 47 proc. średnio, przeciętnie; 9 proc. wysoko, a tylko 1 proc. bardzo wysoko, a 9 proc. nie miało na ich temat zdania, co daje średnią ocenę 2,61.

Pracę posłów na Sejm (parlamentarzystów) nisko oceniło 54 proc. ankietowanych, w tym 21 proc. bardzo nisko; 36 proc. średnio, przeciętnie; 4 proc. raczej wysoko, a 7 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w ich sprawie., co daje średnią ocenę 2,23.

Najgorzej pod względem rzetelności i uczciwości zostali ocenieni politycy. Nisko oceniło ich 61 proc. respondentów, w tym 26 proc. bardzo nisko; 32 proc. średnio, przeciętnie; 2 proc. raczej wysoko, a 5 proc. nie miało na ich temat zdania, co daje średnią ocenę 2,12.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 3 – 10 lutego tego roku na liczącej 1000 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

Źródło: www.kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *