Narodowy i Wojewódzki fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej wsparły strażaków i ratowników wodnych  w Pomorskiem. Przekazały pieniądze na kupno sprzętu, m.in. samochodów. Podpisanie umów odbyło się w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych.

Strażacy bardzo poświęcają się podczas akcji ratowniczych, ale bez dobrego sprzętu ich działania są mniej skuteczne, mimo że narażają swe zdrowie i życie. A warto pamiętać, że nie tylko gaszą pożary, ale też niosą nam pomoc w wielu innych wypadkach, także w ratowaniu ludzi zimą, nawet wyciągając ich z przerębli.

Jak niewdzięczną i trudną pracę mają ratownicy wodni – możemy przekonać się, obserwując ich działania na kąpieliskach morskich i śródlądowych. Nie zawsze słyszą, za narażanie siebie na niebezpieczeństwa, słowa podziękowania; bywa inaczej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Ratownicy ocalają nie tylko ludzi. Chronią też przyrodę. Dlatego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w spierają finansowo straże pożarne i ratowników wodnych. Potrzeby tych jednostek są olbrzymie.

W środę, 28 sierpnia 2019 roku, o godz. 12:30 w Sali im. Lecha Kaczyńskiego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, odbyła się uroczystość podpisania umów dotyczących dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz specjalistycznego sprzętu  wykorzystywanego w akcjach ratowniczych i podczas usuwania skutków zagrożeń w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. W spotkaniu udział wzięli wojewoda pomorski  – Dariusz Drelich; komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – nadbrygadier Tomasz Komoszyński; poseł Marcin Horała, Maciej Kazienko – prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz przedstawiciele komend Państwowej Straży Pożarnej i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, a także WOPR – Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Umowy dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych podpisane zostały pomiędzy prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Maciejem Kazienko a przedstawicielami 25 pomorskich Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dzięki tym umowom Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku na wymianę wyeksploatowanego i zużytego sprzętu ratowniczo – gaśniczego na nowy, czyli nowoczesne samochody ratowniczo – gaśnicze.

NFOŚiGW przeznaczył na ten cel 4,4 mln zł, a WFOŚiGW w Gdańsku – 520 tysięcy złotych. Łącznie dofinansowanie wynosi prawie 5 mln zł – wynika z informacji, które przekazała Urszula Pakulska – starszy inspektor ds. promocji i informacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Źródło ilustracji: WFOŚiGW w Gdańsku

Oto Ochotnicze Straże Pożarne (OSP), które otrzymają dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wymianę sprzętu ratowniczo – gaśniczego: OSP Swornegacie, OSP Ogorzeliny, OSP Przywidz, OSP Kolonia Ostrowicka, OSP Bobowo, OSP Bińcze, OSP Stogi, OSP Stare Pole, OSP Gostkowo, OSP Sobieszewo, OSP Bojano, OSP Pinczyn, OSP Czeczewo, OSP Kolonia, OSP Krokowa, OSP Osiek, OSP Marynowy, OSP Piece, OSP Polnica, OSP Przechlewo, OSP Łubiana, OSP Rytel, OSP Sasino, OSP Kępice, OSP Sztutowo.

 

Fot. Kazimierz Netka

Podpisano także umowy z jednostkami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń. Dofinansowanie pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Źródło ilustracji: WFOŚiGW w Gdańsku

Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, patrolujące wody śródlądowe województwa pomorskiego oraz przyległe wody Morza Bałtyckiego, otrzymało pieniądze na zakup mobilnego zestawu ratowniczego: ambulansu, skutera wodnego, drona obserwacyjnego, systemu łączności, środków przeciwrozlewowych. Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, działające na terenie gminy Sopot oraz na wodach Zatoki Gdańskiej, dzięki dofinansowaniu NFOŚiGW kupi dwie łodzie ratownicze oraz pięć kompletów skafandrów. Gniewińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, działające na terenie powiatów puckiego i wejherowskiego, otrzymało pieniądze na zakup dwóch skuterów wodnych, kamery termowizyjnej oraz wyposażenia ratowniczo – medycznego. Łącznie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazano na rzecz wspomnianych jednostek WOPR  622 250 zł.

Dzięki nowoczesnym pojazdom, strażacy i ratownicy wodni szybciej dotrą do miejsc nieszczęścia. Nowe pojazdy emitują do atmosfery mniej szkodliwych substancji niż samochody stare – mówiła Urszula Pakulska – starszy inspektor ds. promocji i informacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jeszcze niedawno było tak, że średni wiek samochodów, którymi dysponowały ochotnicze straże pożarne, wynosił około 40 lat – wynika z informacji, przekazanych podczas uroczystości przez nadbrygadiera Tomasza Komoszyńskiego – komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

– To kolejne wsparcie strażaków i ratowników pieniędzmi z zasobów wspomnianych funduszy, ministerstw. Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, przypomniał, że do jednostek OSP oraz Państwowej Straży Pożarnej, łącznie od 2016 roku, trafi 129 samochodów – z tymi, które zostaną kupione za pieniądze przekazane na mocy umów zawartych 28 sierpnia 2019 roku. Wsparcie finansowe na kupno tych pojazdów pochodzi także z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Za pracę strażaków i ratowników wodnych, podziękował także Marcin Horała – poseł na Sejm. To wasze wielkie zaangażowanie, wielkie poświęcenie musi uzyskać wsparcie materialne, by było skuteczne – mówił pan poseł.

Jak w ostatnich latach przedstawia się finansowanie służb ratowniczych w województwie pomorskim – mówił Maciej Kazienko – prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Na doposażenie jednostek OSP samochodami ratowniczo -gaśniczymi wydano w 2018 roku 20,56 mln zł. Dotacja NFOŚ i WFOŚ wyniosła 5,31 mln zł.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wyposażenie jednostek OSP w samochody ratowniczo -gaśnicze w 2019 roku kosztowało 18,28 mln zł; w tym dotacja NFOŚ i WFOŚ wynosi 4,92 mln zł.

Na doposażenie komend Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczo -gaśniczy przeznaczono 682 000 zł. Dotacja WFOŚ: 400 000 zł. Doposażenie OSP w podstawowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Łączna wartość: 499 946 zł. Dotacja WFOŚ: 202 880 zł

Doposażenie jednostek WOPR w specjalistyczny sprzęt ratowniczy kosztowało 1 244 500 zł, a dotacja NFOŚ i WFOŚ wyniosła 622 250 zł. Wsparcie otrzymały: Sopockie WOPR; Gniewińskie WOPR; Pomorskie WOPR.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *