Nauka programowania wkroczy do szkół

Budowanie kompetencji cyfrowych. Nauka programowania wkroczy do szkół

IMG_2328

Na zdjęciu: W Pomorskiem dobiega końca Rok Matematyki. To, że królowa nauk jest tu doceniania, świadczy napis na tablicy – za plecami członków prezydium sejmiku województwa pomorskiego. Od lewej: Grzegorz Grzelak – wiceprzewodniczący; Jan Kleinszmidt – przewodniczący pomorskiego sejmiku; Józef Sarnowski – wiceprzewodniczący; Jerzy Barzowski – wiceprzewodniczący. Teraz pora na „Rok nauki programowania”. Fot. Kazimierz Netka

Źródło: www.kurier.pap.pl

Zalewska, Streżyńska, Gowin: lekcje programowania we wszystkich szkołach

Wprowadzenie programowania w nauczaniu informatyki i zapewnienie szerokopasmowego internetu we wszystkich szkołach zakłada wspólny projekt trzech ministerstw: edukacji narodowej, cyfryzacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Szefowie resortów: edukacji – Anna Zalewska, cyfryzacji – Anna Streżyńska, nauki – Jarosław Gowin oraz prof. Maciej Sysło z Rady ds. Informatyzacji Edukacji, zapowiedzieli na wtorkowej wspólnej konferencji prasowej, że zostanie poszerzona podstawa programowa kształcenia informatycznego na wszystkich poziomach edukacji.

Jednym z jej elementów będzie wprowadzenie nauki programowania we wszystkich poziomach szkół. W 2016 roku w części placówek zostanie wprowadzony pilotaż nauczania, który ma się stać podwaliną nowej podstawy programowej.

Jak zapowiedziała szefowa MEN, we wszystkich szkołach będzie on funkcjonował od 2017 roku. Nowy program będą wprowadzali, po wcześniejszym przygotowaniu, nauczyciele informatyki.

Powszechne nauczanie programowania w szkołach ma służyć m.in. budowaniu kompetencji cyfrowych, wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży z mniejszych i oddalonych ośrodków, rozwijaniu kreatywności, czy wreszcie – kształceniu przyszłych programistów.

– Naszych dzieci nie stać na to, aby tracić czas na powolne, mozolne budowanie kompetencji cyfrowych w oparciu o rozwiązania pozaszkolne. Tylko edukacja zapewni im systematyczną naukę umiejętności cyfrowych – podkreśliła Zalewska.

Anna Streżyńska dodała, że naszych dzieci nie stać również na to, by odbiegać od rówieśników z innych krajów.

– Dzisiaj mamy możliwość zrobić pierwsze kroki na tej drodze – zaznaczyła. – Dołączamy w tym względzie do państw europejskich, w których programowanie jest elementem nauki informatyki w szkołach – zadeklarowała.

Prof. Maciej Sysło z Rady ds. Informatyzacji Edukacji działającej przy Ministrze Edukacji zauważył, że wspólna propozycja ministerstw ma być próbą wypełnienia zajęć informatyki, które już się odbywają w szkołach, nowoczesnym kształceniem z uwzględnieniem programowania.

– Programowanie postrzegamy nie tylko jako czynność typowo informatyczną kształcącą programistów, ale również rozwijającą myślenie logiczne, kreatywność uczniów i pomysłowość. Nie tylko w zakresie samych narzędzi czy informatyki, ale także wszystkich innych przedmiotów – zauważył.

Minister cyfryzacji Anna Streżyńska poinformowała także, że resort pomoże zinwentaryzować zasoby szkolne – zarówno sprzęt IT, jak i dostęp do Internetu. Zapowiedziała również, że w ramach projektu we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zostanie udostępniony szybki szerokopasmowy internet.

Udostępnienie sieci ma służyć dostarczeniu wszystkim szkołom „platformy technologicznej do zaistnienia dla wszystkich nowoczesnych technologii”. Środki na realizację projektu mają pochodzić z programu Polska Cyfrowa.

Jak podkreślił wicepremier Jarosław Gowin realizacja tych dwóch celów wprowadzi Polskę do ścisłej czołówki jeśli chodzi o proces edukacyjny.

– Wprowadzenie programowania do programów szkół od pierwszej klasy szkoły podstawowej to będzie drugi taki program na świecie. Nie ma też takiego kraju, w którym wszystkie szkoły mają dostęp do szerokopasmowego Internetu – mówił Gowin.

Minister przypomniał także nazwiska przedstawicieli lwowskiej szkoły matematycznej Stefana Banacha, Stanisława Mazura, Stanisława Ulama i Hugo Steinhausa. Wyraził nadzieję, że „dzięki programowi, wśród młodych Polaków znajdą się znakomici kontynuatorzy dorobków polskiej myśli matematycznej II Rzeczypospolitej”.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Źródło: www.kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *