Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego opracowali unikatową na skalę świata technologię przydatną do opracowania szczepionki przeciw COVID-19. Wsparcie finansowe pochodzi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Fot. Kazimierz Netka.

Innowacyjna technologia Uniwersytetu Gdańskiego i BioVentures Institute w walce z COVID-19

Firma biotechnologiczna BioVentures Institute we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim opracowała unikatową na skalę światową technologię molekularną konstrukcji rekombinowanych szczepionek i leków biologicznych nowej generacji. Ta innowacyjna technologia jest obecnie stosowana do opracowania szczepionki przeciw COVID-19. Nowa biotechnologia powstała w wyniku realizacji projektu naukowego wspófinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zarówno technologia, jak i wyniki badań są chronione wieloma międzynarodowymi patentami – wynika z informacji, które przekazała nam dr Beata Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich Prom, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Uniwersytet Gdański aktywnie promuje powstawanie wynalazków, praktyczne zastosowania nauki, współpracę z otoczeniem gospodarczym, w tym współdziała z wyrastającymi z akademickiego know-how spółkami typu start-up. W wyniku tej współpracy, powstała firma biotechnologiczna BioVentures Institute, której pomysłodawcą i głównym współzałożycielem jest prof. dr hab. Piotr Skowron z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Biotechnologii Molekularnej UG. Firma BioVentures Institute we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim opracowała technologię molekularną konstrukcji rekombinowanych szczepionek i leków biologicznych nowej generacji, która jest obecnie stosowana do opracowania szczepionki przeciw COVID-19. Ta innowacyjna technologia opiera się na konstrukcji sztucznych (czyli nieistniejących w naturze) białek za pomocą wektorowo-enzymatycznego, uorganizowanego powielania kodującego epitopy odcinka DNA. Została opracowana w wyniku realizacji projektu naukowego wspófinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jako unikatowa w skali światowej technologia ta jest chroniona patentem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a także kilkoma patentami międzynarodowymi: międzynarodowym zgłoszeniem patentowym PCT (Układ o Współpracy Patentowej), patentem Unii Europejskiej, patentem USA, patentem Indii, patentem Japonii oraz zgłoszeniem patentowym w Chinach oraz opublikowana w renomowanych czasopismach naukowych o międzynarodowym zasięgu, m.in.: „Materials Science & Engineering” (2020) – artykuł Skowron P. i in. ‘A vector-enzymatic DNA fragment amplification-expression technology for construction of artificial, concatemeric DNA, RNA and proteins for novel biomaterials, biomedical and industrial applications’.

Została także z powodzeniem zastosowana w kilku projektach:

– w największym projekcie badawczym Uniwersytetu Gdańskiego (wartość projektu to 26 mln złotych; pomysłodawca i kierownik – prof. dr hab. Piotr Skowron), dotyczącym bionanotechnologii (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: TECHMATSTRATEG2);

– w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju STRATEGMED1, dotyczącym konstrukcji nowych leków o działaniu proregeneracyjnym

– w programie priorytetowym „Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych”.

Wyniki badań zostały również poddane ochronie patentowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej – poinformowała dr Beata Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich Prom, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *