NDI modernizuje układ transportowy w Morskim Porcie Gdańsk.  Rozbudowuje sieć drogową i kolejową w Porcie Zewnętrznym – z uwzględnieniem potrzeb planowanego Portu Centralnego.

Fot. z Archiwum NDI

Nowoczesne szlaki transportowe umożliwią rozwój portu i zwiększą jego konkurencyjność w świecie.

Zakończył się montaż belek na jednym z czterech wiaduktów drogowych, które powstają w gdańskim porcie. Prace przebiegają w imponującym tempie: 15 listopada wmurowano kamień węgielny pod tym obiektem. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych sam montaż trwał dwa dni.

Wiadukty są częścią wykonywanej przez sopocką firmę NDI na rzecz Portu Gdańsk inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku” – wynika z komunikatu, który przekazał nam Jacek Świderski – koordynator ds. promocji w NDI, podając też wypowiedzi reprezentantów wykonawców.

Fot. z Archiwum NDI

Wiadukt WD-4 będzie prowadził ruch rozbudowywanej dwujezdniowej ulicy Kontenerowej. Przebiega nad torami sieci kolejowej w Porcie Zewnętrznym. Jego rozpiętość – 17,44 metra – jest dostosowana do lokalizacji torów oraz drogi, która się pod nim znajduje. Długość obiektu wynosi 41,10 metra, a inny z parametrów tzw. światło poziome wynosi 16,76 m. Wiadukt zaprojektowano jako dwie jednoprzęsłowe konstrukcje z pomostem z prefabrykowanych belek sprężonych typu T. Do budowy użyte zostanie m.in. 1300 m3 betonu, 210 ton stali.

Fot. z Archiwum NDI

Zamontowane zostały 24 sprężone prefabrykowane belki typu T18 o długości 18 m i masie około 12 ton mówi Paweł Ciomek, kierownik robót mostowych z firmy budowlanej NDI. – 13 na nitce prawej i 11 na nitce lewej. Belki stanowią główną konstrukcję nośną płyty ustroju obiektu, na nich zostanie wykonana płyta żelbetowa o grubości 24 cm. Do montażu użyliśmy żurawia o udźwigu 100 ton, a belki zostały ustawione z dokładnością co do 1 cm.

Sam obiekt mostowy WD-4, ze względu na niekorzystne warunki gruntowe, został posadowiony pośrednio na prawie 20-metrowych palach zwieńczonych oczepem. Jego budowa wymagała przebudowy istniejących sieci uzbrojenia pod ziemią. Wiadukt będzie oświetlony, a poza jezdniami będzie tam również ciąg pieszo-rowerowy ułatwiający komunikację.

Fot. z Archiwum NDI

Obecnie prowadzimy prace przy kolejnym z obiektów mostowych wiadukcie WD-3mówi Jacek Szymański, dyrektor kontraktu z firmy budowlanej NDI. – Wykonaliśmy już przyczółki i filary, a w marcu planujemy montaż belek. Można powiedzieć, że w tym momencie prace na projekcie wyprzedzają przyjęty harmonogram. Dla robót drogowych i mostowych zaawansowanie na koniec stycznia wyniosło około 30%.

W ramach projektu rozbudowy układu drogowo-kolejowego w Porcie Zewnętrznym wykonywanym przez firmę NDI na rzecz Portu Gdańsk przebudowane zostaną ulice: Portowa, Poinca, Kontenerowa i Budowniczych Portu Północnego o łącznej długości 5,6 km. Powstaną 4 nowe wiadukty, a rozebrane zostaną 2 istniejące (w tym jeden nad czynnymi torami kolejowymi oraz drugi nad zespołem przesyłowych rur paliwowych PERN, LOTOS i Naftoport). Pojawi się dodatkowy tor do terminala DCT, nowe tory do terminali węglowych oraz nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym. Powstanie także parking buforowy dla aut ciężarowych – pierwszy w tej części Portu.

Fot. z Archiwum NDI

– Przebudowa układu drogowo-kolejowego to jeden z dwóch ogromnych projektów, które uzyskały dofinansowanie unijne. Drugi to modernizacja nabrzeży i pogłębienie toru wodnego. Nowoczesna infrastruktura jest dla nas priorytetem, bo tylko w ten sposób możemy sprostać wymaganiom rynku. To, że prace wyprzedzają harmonogram, nie tylko nas cieszy. Daje także pewność, że wybraliśmy rzetelnego wykonawcę prac – mówi Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Nowy układ drogowo-kolejowy o długości 9,4 km ( w tym 16 nowych rozjazdów) ma stanowić także zaplecze dla przyszłego Portu Centralnego, dzięki któremu przeładunki Portu Gdańsk mogą sięgnąć 100 mln ton rocznie. Wartość kontraktu to prawie 176 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2020 roku – poinformował Jacek Świderski – koordynator ds. promocji w NDI.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *