NFOŚiGW dofinansuje z POIiŚ wielką inwestycję JSW KOKS SA – blok energetyczny opalany gazem koksowniczym. Z ciepła będą korzystać m.in. mieszkańcy Radlina, co może przyczynić się do zmniejszania emisji CO2 – ze względu na i łatwiejsze podłączenia domów jednorodzinnych do sieci ciepłowniczych.

Fot. z Archiwum NFOŚiGW.

„Odzyskane” paliwo zostanie w pełni wykorzystane do produkcji elektryczności i ciepła.

Aż 220 mln zł zainwestuje śląska spółka JSW KOKS w energetyczne i zarazem ekologiczne przedsięwzięcie – budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym. Projekt wesprze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzisiaj (19 grudnia 2018 r.) w siedzibie Funduszu podpisano umowę na 134 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – poinformował nas dyrektor Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW, w komunikacie podając też wypowiedzi uczestników spotkania i podpisania umowy.

Wsparcie finansowe w postaci preferencyjnej pożyczki umożliwia unijne działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Swoje podpisy na umowie regulującej przekazanie środków złożyli: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz członkowie Zarządu JWS KOKS SA – Iwona Gajdzik-Szot i Mariusz Soszyński. Uroczystość odbyła się w obecności gości specjalnych, m.in.: Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, Wiceministra Energii Grzegorza Tobiszowskiego oraz Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Małgorzaty Zielińskiej. Obecny był także Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski, który nadzoruje w Narodowym Funduszu działania związane z energetyką.

Realizacja przedsięwzięcie pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS SA” rozpocznie się 1 marca 2019 r. i potrwa do 30 czerwca 2021 r. Jego koszt całkowity oszacowano na 219 980 580 zł, przy czym dofinansowanie z Funduszu Spójności przekazane przez NFOŚiGW wyniesie 134 000 000 zł.

Projekt przewiduje budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym, który będzie dysponował mocą elektryczną ok. 28 MWe oraz wymiennika ciepłowniczego z mocą cieplną ok. 37 MWt. Nowo powstały blok ma być zlokalizowany w północno-zachodniej części Koksowni Radlin, w Radlinie przy ul. Hutniczej 1.

Obecnie powstający tam podczas produkcji koksu gaz koksowniczy jest oczyszczany i zużywany na potrzeby własne koksowni oraz sprzedawany do Elektrociepłowni Marcel. Niewykorzystana nadwyżka gazu dotychczas była jednak spalana bezproduktywnie na odpustnicy gazu. Strata ta sięgała nawet do 14 proc. produkcji gazu w 2016 r. i 9,3 proc. w 2017 r.

Ten „zbędny” gaz koksowniczy stanie się teraz paliwem, którym będzie opalany nowy blok energetyczny. Gaz jest pozyskiwany na terenie Koksowni Radlin w procesie suchej destylacji węgla kamiennego w temperaturze 900–1100 °C – w piecu koksowniczym pozbawionym dostępu tlenu. „Odzyskane” paliwo zostanie w pełni wykorzystane do produkcji elektryczności i ciepła – zarówno na rzecz zwiększających się potrzeb koksowni, jak i dla odbiorców zewnętrznych, w tym mieszkańców Radlina w województwie śląskim (powiat wodzisławski).

– Projekt JSW KOKS SA znakomicie wpisuje się w to, o czym była mowa w Polsce w ciągu ostatnich dwóch tygodni, czyli w problematykę podnoszenia efektywności energetycznej. O tym naprawdę dużo dyskutowaliśmy w Katowicach na szczycie klimatycznym COP24, w gronie międzynarodowym. Niniejsze przedsięwzięcie pozwala na wykorzystanie zasobów gazowych, które do tej pory były faktycznie odpadem. „Za jednym zamachem” w kogeneracji uzyskamy ciepło i energię elektryczną. To podejście kogeneracyjne będziemy coraz mocniej promować i wspierać. Intensywnie negocjujemy w ramach Unii Europejskiej, aby w kolejnej perspektywie finansowej tego typu inicjatywy, czyli kogeneracja oparta na gazie, nadal mogły być uruchamiane – zaznaczył Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.

– Warto podkreślić że w unowocześnianiu polskiego przemysłu mamy nie tylko stosowne założenia, akty prawne i wytyczne polityki energetycznej państwa, ale również pojawiają się konkretne projekty, które są realizowane w praktyce. Ma to niebagatelny wpływ na kondycję i zyski naszego sektora przemysłowego. Co bardzo ważne, i co mnie osobiście niezwykle cieszy, inwestycja energetyczna JSW KOKS SA związana jest z regionem śląskim – zwrócił uwagę Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski, pochodzący z Górnego Śląska i pełniący jednocześnie funkcję pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

– Dwa miesiące temu podpisaliśmy umowę na modernizację naszej baterii koksowniczej w Dąbrowie Górniczej. Wtedy skorzystaliśmy ze środków krajowych NFOŚiGW. Teraz sięgamy po środki europejskie. Nasza współpraca z Narodowym Funduszem jest wręcz modelowa, bardzo sobie cenimy życzliwość i merytoryczne wsparcie ze strony NFOŚiGW. Program rozwoju Śląska wymaga współpracy wielu ministerstw, instytucji publicznych i podmiotów, które otrzymują dofinansowanie. I tak się właśnie dzieje, a ostatecznym beneficjentem jest nasz region i jego mieszkańcy – powiedziała Iwona Gajdzik- Szot z Zarządu JSW KOKS S.A.

– Beneficjent, z którym podpisaliśmy umowę korzysta z najnowocześniejszych technologii. One służą zarówno środowisku, jak i nowoczesnej gospodarce Polski. To jest zbieżne z celami Narodowego Funduszu, w którym umowy na rzecz ekorozwoju kraju podpisujemy właściwie codziennie. Wartość podpisanych umów to około 30 miliardów złotych, a liczba kontraktów na roboty i usługi dochodzi do 4900. To ogromny front inwestycyjny, który realizujemy wspólnie z innymi instytucjami rządowymi. Zamierzamy „tak trzymać” i kontynuować pracę w kierunku efektywnego wykorzystywania środków unijnych – podkreślił Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda.

Planowana inwestycja wykonana zostanie w oparciu o sprawdzone w praktyce rozwiązanie i składać się będzie z dwóch kotłów parowych, jednej turbiny parowej kondensacyjno-upustowej, generatora elektrycznego oraz infrastruktury towarzyszącej. Każdy z kotłów będzie posiadał wydajność odpowiadającą 50 proc. całkowitej nominalnej ilości gazu koksowniczego, który będzie doprowadzany do bloku (maks. 21 tys. Nm3/h). Paliwem podstawowym dla kotłów będzie pochodząca z procesu technologicznego baterii Koksowni Radlin nadwyżka (w stosunku do potrzeb technologicznych Koksowni) gazu koksowniczego dostarczana własną siecią przesyłową bezpośrednio do nowego bloku energetycznego. Paliwem rezerwowym w okresach postojów gazowych będzie olej opałowy w ilości zapewniającej pokrycie potrzeby Koksowni na ciepło technologiczne i grzewcze.

W ramach inwestycji JSW KOKS zostanie zagospodarowana nadwyżka gazu koksowniczego poprzez wykorzystanie jej jako paliwo gazowe do opalania bloku energetycznego wytwarzającego energię elektryczną i ciepło użytkowe w procesie wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby własne Koksowni i odbiorców zewnętrznych. W tym na potrzeby mieszkańców miasta Radlin. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzięki produkcji ciepła i energii w kogeneracji spadną koszty ogrzewania oraz CWU (ciepła woda użytkowa) ponoszone przez mieszkańców miasta Radlin. Jednocześnie pozyskanie ciepła dzięki przedmiotowej inwestycji wyeliminuje konieczność utrzymywanie przestarzałego technologicznie i mało efektywnego, niespełniającego obecnych standardów emisyjnych dotychczasowego źródła ciepła dla Radlina i Kopalni Węgla Kamiennego Marcel.

Jako zyski środowiskowe można wymienić zwiększenie efektywności energetycznej, które naturalnym trybem redukuje emisję gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń. Gaz nie będzie marnowany a jego przetwarzanie z pomocą przemyślanej technologii pomoże osiągnąć cenne wskaźniki środowiskowe. Ilość zaoszczędzonej w ten sposób energii elektrycznej wyniesie 14 393,00 MWh/rok, a ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 166 287,00 GJ/rok. Zmniejszenie zużycia energii końcowej spodziewane jest na poziomie 218 097,51 GJ/rok. Natomiast zmniejszenie zużycia energii pierwotnej przewidziano na poziomie 10 904,88 GJ/rok. Podobnie oszacowany został roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 21 827,71 Mg/rok.

Z ciepła będą korzystać mieszkańcy Radlina, co może przyczynić się do systematycznego zmniejszania emisji CO2 – także ze względu na szersze i łatwiejsze podłączenia domów jednorodzinnych do sieci ciepłowniczych. W podobnym stopniu dotyczyć to może redukcji emisji zanieczyszczeń przyczyniających się do powstawania smogu.

Budowa infrastruktury opalanej gazem koksowniczym znajduje także swoje ważne miejsce w tworzeniu struktury bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz przyczynia się do wzmocnienia krajowych zasobów energetycznych – informuje dyrektor Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW .

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *