NFOŚiGW dotuje kupno samochodów elektrycznych. To nie tylko troska Funduszu  o jakość środowiska. Popieranie rozwoju elektromobilności ma pomóc w ożywieniu gospodarki po COVID-19, wytyczać nowe ścieżki rozwoju i zielonego wzrostu

Źródła ilustracji: Prezentacja pokazana podczas webinarium.

Używanie pojazdów na prąd poprawi jakość powietrza, zmniejszy emisję CO2, obniży poziom hałasu

25 czerwca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił rozpoczęcie dzień póżniej realizacji kilku nowych programów dotyczących wspierania rozwoju transportu pojazdami elektrycznymi. Chodzi o programy: „Zielony samochód”, „eVAN” i „Koliber”. Korzystać z nich mogą osoby fizyczne, przedsiębiorcy, taksówkarze.

Teraz, organizowane są szkolenia, dotyczące wypełniania wniosków o wsparcie finansowe z puli NFOŚiGW. Osoby i firmy, zamierzające kupić sobie pojazdy elektryczne mogą dowiadywać się podczas zdalnych seminariów – webinariów – jak o wsparcie finansowe się starać i jak pojazdy używać, by nie musieć oddawać uzyskanych pieniędzy. Uczestniczyliśmy w jednym z takich webinariów, dotyczących wspomnianych programów: „Zielony samochód”, „eVAN” i „Koliber”.

Na początek jednak przypomnijmy inaugurację wspomnianych programów – 26 czerwca, 2020 roku. O szczegółach poinformował nas Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Jak powiedział wówczas wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski, najwięcej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dopłaci do zakupu elektrycznych aut dostawczych (do 70 tys. zł) oraz taksówek (do 25 tys. zł), co przyniesie największy efekt ekologiczny, gdyż te auta mają największe przebiegi roczne. Wnioski są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej

Minister klimatu Michał Kurtyka podkreślił, że to kompleksowe wsparcie pomoże m.in. poprawić jakość powietrza, ograniczyć emisję CO2, a także obniżyć poziom hałasu oraz zużycie energii i paliw w transporcie.

„Trwająca epidemia COVID-19 wymaga od nas rozpoczęcia poszukiwania takich rozwiązań, które pozwolą pobudzić gospodarkę. Mamy ambicje, by ożywienie gospodarcze wytyczało nowe ścieżki rozwoju i wzrostu, zielonego wzrostu, stąd tak duże wsparcie dla rozwoju elektromobilności. Szacujemy, że całkowity wpływ trzech naszych nowych programów na polską gospodarkę to ok. 700 mln zł” – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka.

Warto przypomnieć, że „Zielony samochód”, „eVAN” i „Koliber” stanowią część większego Planu Zielonych Inwestycji, który oferuje w 2020 r. całkowity dostępny budżet dofinansowania w wysokości ok. 7,8 mld zł a całkowity wpływ tych programów na gospodarkę to ponad 22 mld zł.

„W Ministerstwie Klimatu chcemy tworzyć warunki i różnego rodzaju zachęty do jeszcze szybszego rozwoju tego obszaru, dlatego m.in. przygotowaliśmy ułatwienia w zakresie finansowego wsparcia zakupu pojazdów elektrycznych przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa” – zaznaczył wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

Szczegóły zwarte są na stronie internetowej http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1603,nfosigw-dofinansuje-zakup-pojazdow-elektrycznych.html.

Jeszcze więcej można było dowiedzieć się podczas bezpłatnych warsztatów – webinarium, np. 7 czerwca 2020 roku. O wspieraniu finansowym rozwoju elektromobilności w Polsce mówili eksperci NFOŚiGW, informując jak prawidłowo wypełniać wnioski o dofinansowanie w ramach naborów do trzech nowych, wspomnianych już wyżej programów dotyczących elektromobilności: eVAN – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1); Koliber – taxi dobre dla klimatu; Zielony samochód – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1).

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tym webinarium. Wiedzę słuchaczom przekazywali m.in. Rafał Kręcisz – zastępca dyrektora Departamentu Elektromobilności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz koordynatorzy programów:

1. Zielony samochód – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez wsparcie zakupu pojazdów o napędzie wyłącznie elektrycznym wykorzystywanych do celów prywatnych. Do rozdysponowania jest 37,5 mln zł ze środków NFOŚiGW. Osoby fizyczne mają szansę na dotacje do 18 750 zł, przy czym nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 maja 2020 r. Jest jeszcze jeden ważny warunek: cena nabycia pojazdu elektrycznego nie może przekroczyć 125 tys. zł. Budżet nowego programu pozwoli na dofinansowanie zakupu 2 tys. elektrycznych aut.

Więcej informacji o programie Zielony samochód

2. eVAN – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego

To 70 mln zł, które trafią do kieszeni przedsiębiorców zdecydowanych na zakup elektrycznych samochodów dostawczych (kategoria N1). W sumie będzie można dofinansować 1 tys. takich inwestycji. Przewidziano dotacje do 30% kosztów kwalifikowanych (do 70 tys. zł) na zakup/leasing pojazdów elektrycznych oraz do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 tys. zł na nabycie punktu ładowania o mocy do 22kW – kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 stycznia 2020 r.

Więcej informacji o programie eVan

3. Koliber – taxi dobre dla klimatu (pilotaż)

Celem jest w tym przypadku niknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie – zeroemisyjnym przewozie osób.

Na ten program zarezerwowano 40 mln zł wsparcia na zakup/leasing 1 tys. elektrycznych taksówek (kategoria M1) oraz 1 tys. ładowarek domowych typu wall box. Pilotaż skierowany jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, posiadających licencję na przewóz osób w transporcie drogowym. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację do 20% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 25 tys. zł, przy maksymalnym koszcie kwalifikowanym zakupu i montażu punktu ładowania 150 tys. zł) lub pożyczkę. Okres kwalifikowalności kosztów liczy się od 1 stycznia 2020 r.

Więcej informacji o programie Koliber

Zainteresowanie powyższymi programami wspierania rozwoju elektromobilności jest duże. Czego pragną dowiedzieć się uczestnicy webinariów? Oto niektóre pytania słuchaczy wykładów podczas zdalnego seminarium w dniu 7 lipca 2020 roku:

Czy konieczność przedstawienia historii finansowej za okres minionych trzech lata oznacza, że firmy powstałe w okresie krótszym niż 3 lata od daty złożenia wniosku nie kwalifikują się do otrzymania dopłaty ?

Czy w przypadku leasingu trwającego do III kw. 2023 r. dotacja będzie wypłacana jednorazowo za cały okres czy też proporcjonalnie do opłaconych rat leasingowych?

Czy do projektu kwalifikuje się pojazd, który jest kosztem niekwalifikowanym w innym projekcie finansowanym przez NFOŚiGW?

Zapis dotyczący wyłączenia usług spedycyjnych i transportu towarów z dofinansowania jest nieprecyzyjny. Zgodnie z PKD, usługi transportu drogowego obejmują także usługi pocztowe i kurierskie. Czy nie warto doprecyzować te zapisy w opisie programu ?

Czy w programie można wpisać samochód , który na rynku ma się pojawić dopiero na koniec 2020 lub na początku 2021? Jaką wtedy wpisać kwotę jeśli jeszcze nie jest znana? Chodzi mi o program Zielony Samochód.

Czy zakup punktu ładowania obejmuje prostą ładowarkę naścienną typu „wallbox” ?

Zaczęłam wpisywać dane do wniosku parę dni temu, a dziś widzę, że wniosek ma nieaktualną już wersję. Jak mogę uaktualnić bez konieczności wypisywani na nowo?

Czy może być dofinansowana izoterma i czy koszt zabudowy jest kosztem kwalifikowanym? Czy przestrzeń ładunkowa powinna być liczona przed czy po zabudowie? Dziś dealerzy mają szczątkowe wiadomości o danych technicznych aut a izoterma zmniejsza przestrzeń i dziś trudno to jednoznacznie określić

Czy będąc pracownikiem sp. z o.o. składającym wniosek jest konieczne upoważnienie lub pełnomocnictwo i w jakiej formie?

Czy możliwy jest również leasing punktu ładowania ?

Czy jest możliwość zmiany formy finansowania po podpisaniu umowy?

Czy założenia projektu dyskwalifikują pojazdy 5-osobowe? Czy program E-van dyskwalifikuje pojazdy 5-osobowe?

W harmonogramie rzeczowo-finansowym w udziale dofinansowania pojawia mi się udział na poziomie 100% pomimo wpisania kosztów całkowitych 210 000 i kwalifikowanych 70 000. Gdzie mogę szukać błędu?

Czy śpieszyć się ze składaniem wniosku? Jak duże jest zainteresowanie EVANem?

Czy gmina lub miasto kwalifikuje się do tego programu na zakup e-van na potrzeby urzędu?

Czy dotacja obejmuje koszt punktu ładowania wraz z montażem?

Czy można złożyć więcej niż jeden wniosek? Najpierw na punkt ładowania, a w kolejnym naborze na auto?

Na prawie wszystkie tego rodzaju pytania odpowiedzi są udzielane na bieżąco, podczas webinariów. Warto wiedzieć, że w piątek, 10 lipca br. o godz. 10:00 NFOŚiGW organizuje kolejny webinar dotyczący nowych programów wspierających rozwój elektromobilności: eVAN, Koliber, Zielony Samochód. Szkolenie jest bezpłatne. Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_YqA4DhjnR0C2gfrevjt-Ug

Oto adresy:

Źródła ilustracji: Prezentacje pokazane podczas webinarium

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *