Grupa LOTOS i inne polskie firmy mają szansę stać się liderami rynku gospodarki wodorowej zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Potencjał naukowy i techniczny w Polsce pozwala na budowę fabryki ogniw paliwowych i elektrolizerów

Fot. z Archiwum Grupy LOTOS S.A.

Powstaje „Polska strategia wodorowa”. Jesienią jej projekt trafi pod konsultacje społeczne

Ministerstwo Klimatu rozpoczęło prace nad strategią wodorową Polski do 2030 r. O podstawowych celach tego dokumentu przedstawiciele resortu poinformowali podczas konferencji, która odbyła się 7 lipca 2020 r. w Warszawie. Podpisano także list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej z najważniejszymi spółkami sektora energetycznego i transportowego. Sygnatariuszem tego porozumienia jest również Grupa LOTOS – poinformował Dział Komunikacji Zewnętrznej Grupy LOTOS S.A. Oto ciąg dalszy komunikatu:

– Budowanie gospodarki wodorowej to wielkie wyzwanie dla naszych przedsiębiorstw i instytucji naukowych. Firmy, które dzisiaj podpisały wspólnie z Ministrem Klimatu list intencyjny ws. budowy gospodarki wodorowej mają szansę stać się liderami tego rynku zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej – mówi Michał Kurtyka, minister klimatu.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Klimatu, rozwój sektora wodorowego w najbliższej dekadzie, może w znaczący sposób przyczynić się do ograniczenia przez Polskę emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności z sektora transportowego. Resort spodziewa się także wzrostu zużycia wodoru w ciepłownictwie, dzięki rozwojowi technologii power-to-gas/liquid.

– Dzięki zwiększeniu udziału wodoru w naszym miksie energetycznym, możemy w sposób istotny ograniczyć import surowców energetycznych z zagranicy, a w konsekwencji zwiększyć naszą niezależność i bezpieczeństwo – zaznacza Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu.

Główne cele „Polskiej strategii wodorowej” to:

Stworzenie łańcucha wartości dla niskoemisyjnych technologii wodorowych.

Wzmocnienie roli wodoru w budowaniu polskiego bezpieczeństwa energetycznego.

Wdrożenie wodoru jako paliwa transportowego.

Przygotowanie nowych regulacji dla rynku wodoru.

Potencjał naukowy i techniczny w Polsce pozwala na budowę fabryki ogniw paliwowych i elektrolizerów. Ministerstwo Klimatu będzie się starało stworzyć najlepsze warunki do inwestowania w tę technologię w Polsce. Kolejnym elementem strategii wodorowej będzie budowa nowej infrastruktury jego dystrybucji w kraju.

– Paliwa nowej generacji to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy LOTOS. Wśród nich ważne miejsce zajmuje wodór, określany mianem paliwa przyszłości. Realizujemy obecnie szereg projektów, które pozwalają wykorzystać nasz, istniejący już, potencjał i doświadczenie w dziedzinie wytwarzania tego gazu. Nowym elementem tych działań jest jeszcze bardziej efektywna współpraca z administracją rządową i sygnatariuszami porozumienia w zakresie wspólnej budowy polskiego łańcucha wartości gospodarki wodorowej, a w tym produkcji, magazynowania i dystrybucji wodoru pozyskanego z odnawialnych źródeł energii – dodaje Marian Krzemiński, wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS, który reprezentował spółkę podczas konferencji.

„Polska strategia wodorowa” jest obecnie przygotowywana w Ministerstwie Klimatu. Jesienią bieżącego roku zostanie ona skierowana do konsultacji publicznych, zaś do końca roku przekazana do rozpatrzenia przez Radę Ministrów – poinformował Dział Komunikacji Zewnętrznej Grupy LOTOS S.A.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *