NFOŚiGW przekaże ponad 7 mln zł na termomodernizację bloków w Szczecinie i Nowym Dworze Gdańskim – również na inteligentne zarządzanie energią. Wsparcie otrzymają spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Na zdjęciu: Siedziba Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim. Fot. Kazimierz Netka.

Cieplej i czyściej będzie na Żuławach i przy ujściu Odry.

Gruntowna termomodernizacja oznacza duże oszczędności energii – cieplnej i elektrycznej, a co za tym idzie – zmniejszenie rachunków. Oczywistą korzyścią jest także łatwo dostępne, komfortowe ciepło w domu. Takich rezultatów oczekują mieszkańcy bloków w Szczecinie i Nowym Dworze Gdańskim po remoncie energetycznym przeprowadzonym przez zarządców ich nieruchomości.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych na osiedlach w obu miastach będzie możliwa za sprawą przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków europejskich na realizację wspomnianych inwestycji. Umożliwia to I oś Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowana w perspektywie 2014-2020 i związane z nią działanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym – wynika z informacji, które przekazał nam dyrektor Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW, cytujący w swym komunikacie także wypowiedzi:

Szczecin

Przedsięwzięcie pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Wspólnot Mieszkaniowych Paproci 1-12 – Ziemowita 8, 9, Cienista 16, 17, Papieża Jana Pawła II 21 OF, Bolesława Krzywoustego 65 OF ze Szczecina będzie realizowane przez szczecińską Wspólnotę Mieszkaniową „Paprotka”, która jest beneficjentem dofinansowania z NFOŚiGW. Otrzymała ona niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 2 176 904 zł ze środków POIiŚ, co zostało potwierdzone podpisaniem umowy w siedzibie Narodowego Funduszu. Porozumienie potwierdzili 8 października br. Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Piotr Woźny i Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Paprotka w osobach: Marzeny Pabiszczak, Marcina Łukomskiego oraz Michała Czyża. Koszt całkowity działań przewidzianych w projekcie zamknie się w kwocie 3 140 631 zł.

W ramach inwestycji przewidziano realizację do końca lipca 2019 r. kompleksowej termomodernizacji budynków wielorodzinnych, w tym ocieplenie przegród, wymianę stolarki, wykonanie dokumentacji oraz audyty energetyczne. Oczekiwane oszczędności i zyski środowiskowe po zakończeniu prac to przed wszystkim zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (6 194,29 GJ/rok) oraz zmniejszenie zużycia energii końcowej (4 595,12 GJ/rok). Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych CO2 został przewidziany na poziomie 412,85 Mg/rok. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej oszacowano na 171,45 MWh/rok, zaś zaoszczędzonej energii cieplnej – na 3 947,90 GJ/rok. Ten wielowymiarowy efekt ekologiczny jest oczekiwany od razu po zakończeniu remontu.

– Najtrudniejsze było zebranie dokumentacji przed przystąpieniem do przedsięwzięcia. Jest to stary, ponad 100-letni zespół budynków i zorganizowanie audytu wewnętrznego, zewnętrznego i wentylacyjnego oraz inne obowiązki potrzebne do rozpoczęcia termomodernizacji zajęły nam prawie trzy lata. Jesteśmy prawdopodobnie pierwszą wspólnotą w Szczecinie, która starała się o takiego rodzaju dofinansowanie. Mieścimy się na Golęcinie, jakby za miastem, choć tak naprawdę w mieście, w otoczeniu pięknej zieleni. Planujemy kolejne, podobne inwestycje poprawiające komfort mieszkania – powiedziała Marzena Pabiszczak z Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Paprotka po podpisaniu umowy.

Nowy Dwór Gdański

NFOŚiGW przekazał również dotację ze środków POIiŚ na działania pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych będących w zasobach SM Nowy Dwór Gdański z wykorzystaniem instalacji OZE oraz inteligentnego Systemu Zarządzania Energią, które będą prowadzone przez Spółdzielnię Mieszkaniową Nowy Dwór Gdański.

W wyniku podpisania umowy w siedzibie NFOŚiGW, co nastąpiło we wrześniu br., beneficjent otrzyma na ten cel 5 156 411 zł. Porozumienie zostało podpisane przez Zastępcę Prezesa Zarządu Piotra Woźnego i Prezesa Zarządu SM Nowy Dwór Gdański Mirosława Myszkę. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie 7 643 521 zł. W konsekwencji nastąpi kompleksowa termomodernizacja 14 budynków wielorodzinnych, w tym ocieplenie przegród, modernizacja systemu grzewczego z montażem pompy ciepła, modernizacja instalacji c.w.u. oraz pełne wykorzystanie systemu zarządzania energią. Prace potrwają do 1 kwietnia 2020 r. Wraz z ich zakończeniem nastąpi też uzyskanie efektu ekologicznego: zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (7 027,69 GJ/rok) oraz redukcja emisji CO2 (737,24 Mg/rok) – poinformował nas dyrektor Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW w Warszawie.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *