Największy w kraju spadek ubóstwa skrajnego jest w Pomorskiem.  To m.in. efekt rządowych programów społecznych. Podsumowania dokonano w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, podczas specjalnej konferencji z udziałem Marcina Zielenieckiego – wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Dariusza Drelicha – wojewody pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka.

Wzrasta poczucie bezpieczeństwa socjalnego w Polsce.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2017 r. w Polsce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym było 19,5 % Polaków. To o ponad jedną trzecią mniej w porównaniu ze stanem w 2008 r. (wtedy było 30,5% zagrożonych). Tak dużego spadku nie zanotowało w tym czasie żadne z obecnych państw Unii Europejskiej – wynika z informacji, przedstawionych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Natomiast jeśli chodzi o polskie regiony – to największe osiągnięcia ma państwowa polityka społeczna prowadzona w województwie pomorskim. Tu efekty godne podziwu mają programy 500+, Karta Dużej Rodziny, Senior+. Duże znaczenie ma też program Opieka 75+. O szczegółach poinformowali podczas konferencji prasowej Marcin Zieleniecki – wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej i Dariusz Drelich – wojewoda pomorski.

Więcej wiadomości zawiera te z informacja, przekazana uczestnikom konferencji. Oto szczegóły z informacji MRPiPS:

Największy spadek ubóstwa skrajnego na Pomorzu

To właśnie w województwie pomorskim odnotowano największy spadek ubóstwa skrajnego – w porównaniu z 2015 r., w roku 2017 spadek wyniósł aż 65,1%. To jeden z wielu pozytywnych efektów polityki społecznej prowadzonej w tym regionie.

Statystyki nie pozostawiają wątpliwości: „500 +” działa

W porównaniu do roku 2015, w 2017 r. o 65,1% spadło w województwie pomorskim ubóstwo skrajne – z 8,6% do 3,0%. Dołóżmy do tego ogólną poprawę sytuacji materialnej rodzin i wzrost wskaźnika dzietności – z 1,412 w 2015 r. do 1,625 w 2017 r. (wzrost o 15,1%), a otrzymamy jasną odpowiedź na pytanie: Czy program „Rodzina 500 +” działa? Statystyki nie pozostawiają wątpliwości – tak, działa.

 

Fot. Kazimierz Netka

W I półroczu 2018 r. w województwie pomorskim pieniądze z programu „Rodzina 500 +” trafiły do ponad 158 tys. rodzin i 248,2 tys. dzieci.

 Jak pokazują najnowsze dane, do końca września na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 w województwie pomorskim złożono 147,5 tys. wniosków (39% online).

 Recepta na łatwiejszy start w nowy rok szkolny

Twoje dziecko wraca po wakacjach do szkoły? Szykuj się na wydatki. Każdy rodzic wie, jak droga jest szkolna wyprawka, a w przypadku dwójki, trójki czy większej liczby dzieci, obciążenie dla domowego budżetu jest ogromne. By trochę ulżyć rodzinom w tym trudnym czasie powstał program „Dobry start”. To 300 zł świadczenia na każde uczące się dziecko – bez kryterium dochodowego.

 Wnioski o wypłatę świadczenia można było składać online już od 1 lipca. W sumie w całej Polsce do końca września rodzice lub opiekunowie złożyli prawie 3,1 mln wniosków, a świadczenie trafiło do tej pory do ponad 4,1 mln dzieci.

 

Fot. Kazimierz Netka

W województwie pomorskim do 30 września br. złożono ponad 192,4 tys. wniosków (57% online), przyznano blisko 274,5 tys. świadczeń, a wsparcie na łączną kwotę ponad 82 mln zł trafiło do 267,5 tys. dzieci.

 Uwaga, wnioski o świadczenie można składać tylko do 30 listopada – złożenie wniosku po tym terminie nie daje szansy na otrzymanie świadczenia.

 Rodzicu, nie martw się

Nie bez powodu rodzice maluchów, a szczególnie mamy i ci, którzy na dziecko dopiero się decydują, obawiają się o swój powrót do pracy po urlopie macierzyńskim. Brak miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi to ogromny problem. Odpowiedzią na niego jest wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Łączna kwota przeznaczona na realizację programu „Maluch +” 2018 w województwie pomorskim wynosi 33,7 mln zł.

 W porównaniu do roku 2015, liczba placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi wzrośnie w tym regionie o 245 – z 269 do 514 w 2018 r. (dane szacunkowe na koniec 2018 r.). Takie placówki powstały w 2016 r. w Luzinie, Czarnem, Pelplinie, Starej Kiszewie, Słupsku, Gdyni i Lini, a w 2017 r. w Gdańsku, Pruszczu Gdańskim, Rudnie, Gdyni i Stegnie. Liczba miejsc opieki nad maluchami wzrośnie natomiast o blisko 3,3 tys. – z 5,58 tys. w 2015 r. do 8,85 tys. w 2018 r. (dane szacunkowe).

 Zniżki, zniżki i jeszcze więcej zniżek

Rodziny wielodzietne korzystające z Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na szereg zniżek m.in. na zakup artykułów spożywczych, kosmetyków, książek, odzieży, obuwia, zabawek, czy… paliwa. We wrześniu br. w województwie pomorskim KDR wspierało 369 partnerów, a ze zniżek można było korzystać w ponad 1,6 tys. miejsc.

 

Fot. Kazimierz Netka

Z najnowszych statystyk wynika, że na Pomorzu Kartę Dużej Rodziny posiada obecnie ponad 182 tys. osób. To duży wzrost – w 2015 r. liczba ta wynosiła niewiele ponad 68 tys.

 Dajmy seniorom szansę na aktywność

Najpierw, gdy człowiek pracuje, na wszystko brakuje mu czasu. Później, na emeryturze, ma głównie czas, ale brakuje możliwości spędzania go w sposób wartościowy. To właśnie do takich osób skierowany jest Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, którego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez wspieranie tworzenia i prowadzenia dziennych domów i klubów (uproszczona forma dziennych domów pobytu) „Senior +”.

 W 2018 r. na realizację programu „Senior +” na Pomorzu, czyli uruchomienie i działalność domów i klubów, przekazano 3 mln zł (to 2 mln zł więcej niż w roku 2015, kiedy środki przeznaczano wyłącznie na tworzenie placówek).

 Według prognoz na koniec 2018 r. na Pomorzu ma działać 29 placówek „Senior +” oferujących miejsca dla 645 osób. To znacznie więcej niż 3 lata wcześniej – takich placówek było wówczas 6, a miejsc – 130.

 Opieka „75 +” na Pomorzu

Do osób starszych, które są mniej samodzielne, skierowany jest program „Opieka 75 +”. Jego celem jest wspieranie finansowe samorządów gminnych w realizacji usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które realizują te usługi samodzielnie. Od nowego roku obejmie również osoby pozostające w rodzinach, a nie wyłącznie samotne, jak jest dzisiaj.

 

Fot. Kazimierz Netka

W województwie pomorskim w realizacji programu „Opieka 75 +” uczestniczy 13 gmin (dane za I półrocze 2018 r.), a środki przewidziane na jego realizację to blisko 250 tys. zł.

Bardzo istotne jest zahamowania zmniejszania się ludności naszego kraju. Chodzi o to, by wskaźnik dzietności był na takim poziomie, żeby mogła zaistnieć zastępowalność pokoleń. W Pomorskiem wskaźnik dzietności małżeństw wynosił w 2017 roku 1,62. i by ł najwyższy w kraju. Żeby mogły następne pokolenia być co najmniej tak samo liczne, wskaźnik dzietności powinien wynosić 2,1, czyli statystyczne, każda para rodziców powinna mieć co najmniej 2,1 potomków. Żeby taki wskaźnik osiągnąć musi zostać zapewnione bezpieczeństwo socjalne.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *