Niepewny jest stoczniowy kontrakt budowy 4 statków, wart ponad 70 mln złotych. Unieważniono wybór oferty. Chodzi o lodołamacze dla RZGW w Gdańsku, mające pracować na Wiśle.

Na zdjęciu: Lodołamacz „Orka” RZGW w Gdańsku walczy ze spiętrzającą się krą na Wiśle nieco na południe od Gdańska Świbna – 11 stycznia 2016 roku. Fot. Kazimierz Netka.

Nadal nie wiadomo, kto zbuduje 4 statki – lodołamacze, mające służyć zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom m.in. Gdańska i Żuław. Unieważniono wybór wykonawcy tych statków, za ponad 70 mln złotych w unijnym projekcie wartym 74 mln złotych. Brakowało danych z Krajowego Rejestru Karnego.

Czy i kiedy nastąpi podpisanie kontraktu ze stocznią w Szczecinie? Stocznia w Gdańsku, której oferta nie została wybrana, walczy dalej o prawo budowy lodołamaczy na Wisłę…

Inwestor – zamawiający lodołamacze – czyli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gdańsku zakwestionował aktualność zapisów w dokumentacji zwycięzcy przetargu. Wybór oferty został unieważniony. Chodzi o usługę budowy kilku specjalistycznych statków, wartą 74 000 000 złotych
O potrzebie budowy lodołamaczy, które mają kruszyć lód na Wiśle od jej ujścia (nieco na północ od miejscowości Świbno w Gdańsku i Mikoszewo w gminie Stegna na Żuławach) mówiło się od wielu lat. Chodziło bowiem o to by skuteczniej zapobiegać powstaniu zatoru lodowego, a w konsekwencji przerwania przez spiętrzony nurt Wisły wałów przeciwpowodziowych i zalania terenów przyległych (w tym Gdańska). Zabiegał o te specjalistyczne statki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gdańsku, odpowiedzialny za zapewnienie ochrony przed powodziami (opadowymi, zatorowymi, morskimi itp.) od ujścia Wisły aż do zapory we Włocławku. Niestety, brakowało pieniędzy.

Na zdjęciu, od lewej: Stanisław Otremba – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku;  Roman Wójcik – zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrona Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;  Mariusz Gajda – wiceminister środowiska; Dariusz Drelich – wojewoda pomorski;  Iwona Koza – prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Fot. Kazimierz Netka.

Dopiero 14 lutego 2017 roku znalazła się potrzebna kwota i zawarta została stosowna umowa. 74 miliony złotych pochodzić ma z zasobów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a 85 procent tej sumy ma być unijną dotacją. Jednocześnie trwała procedura poszukiwania wykonawcy. 24 lutego 2017 roku zamawiający, czyli RZGW w Gdańsku powiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty – złożonej przez Morską Stocznię Remontową Gryfia S.A. ze Szczecina z kwotą nieco ponad 70 mln złotych. Konkurentką szczecińskiej stoczni była REMONTOWA Shipbuilding SA z Gdańska, której oferta opiewała na kwotę nieco pond 73,7 mln złotych.
Niestety, okazuje się, że nie był to ostateczny finał procesu wyłaniania budowniczego 4 statków – lodołamaczy.
6 kwietnia RZGW w Gdańsku poinformował o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W uzasadnienie czytamy: Zamawiający dopatrzył się, iż niektóre dokumenty złożone w dniu 10.03.2017 r. na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona są nieaktualne, tj. dokument KRS, gdyż były zmiany w składzie rady nadzorczej, a tym samym nie zostały złożone informacje z KRK dla nowych członków tejże rady – złożone dokumenty były aktualne na dzień składania ofert, a nie potwierdzały swojej aktualności na dzień ich złożenia (10.03.2017 r.).
W związku z powyższym wybrany Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania – dowiedzieliśmy się w RZGW Gdańsk.
Niepełne informacje w dokumentacji, dostrzeżone przez RZGW Gdańsk, to nie wszystko. W sprawie wyboru oferty Morskiej Stoczni Remontową Gryfia S.A. ze Szczecina dotyczącej budowy lodołamaczy wypowie się też Krajowa Izba Odwoławcza – dowiedzieliśmy się od Krzysztofa Romana – zastępcy dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Decyzja – co dalej – zapadnie najprawdopodobniej w bieżącym tygodniu. Być może zostanie ogłoszony nowy przetarg na budowę lodołamaczy dla RZGW w Gdańsku.
Oto szczegóły zadania, opisane na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (gdansk.rzgw.gov.pl):
Efektem realizacji zadania pn. „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk” będzie wybudowanie w latach 2017 – 2021 czterech lodołamaczy, w tym jednego czołowego oraz trzech liniowych. Realizacja ww. zadania odbywać się będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Na zdjęciu: Lodołamacz „Rekin” broniący mostu w Tczewie, 16 stycznia 2016 roku. Fot. Kazimierz Netka.

Przedmiotem projektu  pn. „Budowa lodołamaczy dla RZGW w Gdańsku” jest zbudowanie specjalistycznych jednostek pływających przeznaczonych do akcji łamania lodów na Dolnej Wiśle, tj. lodołamaczy wraz z zabezpieczeniem towarzyszącej infrastruktury, w tym:
Działanie 1 – zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie: jednego lodołamacza czołowego i jednego lodołamacza liniowego – jako jednostek prototypowych;
Działanie 2 – zaktualizowanie dokumentacji projektowej na podstawie wyników prób rzeczywistych jednostek prototypowych w sezonie zimowym. Wybudowanie i wyposażenie dwóch kolejnych lodołamaczy liniowych – jako jednostek seryjnych;
Działanie 3 – zabezpieczenie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej dla obsługi lodołamaczy celem sprawnego prowadzenia akcji lodołamania. Realizacja projektu  dofinansowana jest, w wysokości 85 proc., z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIŚ), Priorytet II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”. Budżet projektu: 74 mln. zł.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *