Niewesoły obraz Polski, w tym Pomorza na tle Unii Europejskiej. Najnowsze  dane przedstawił Urząd Statystyczny w Gdańsku – z okazji Dnia Europy, przypadającego 9 maja. Przypominamy, że Polska jest w UE od 1 maja 2004 roku

Źródło ilustracji: Urząd Statystyczny w Gdańsku.

Zrobiliśmy duże postępy, ale nadal pod wieloma względami jesteśmy poniżej średniej unijnej

Urząd Statystyczny w Gdańsku dokonał cennego przedstawienia sytuacji społeczno – ekonomicznej z okazji Dnia Europy. Przypomina stan sprzed 16 laty i w 2019 roku czyli tuż przed wstrzymaniem światowej gospodarki przez koronawirusa. Informacje na ten temat – infografikę – przekazała nam Małgorzata Miryn – specjalista w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Zestawienie informacji liczbowych nie daje optymistycznego obrazu. Na przykład, zmniejsza się liczba kobiet na stu mężczyzn – zwłaszcza średnio w UE; w Polsce utrzymuje się na tym samym poziomie od 2004 roku. Współczynnik dzietności nie gwarantuje zastępowalności pokoleń w Polsce i w UE. Wzrasta przeciętna długość trwania życia

Niestety, pod względem długości trwania życia, zarówno Pomorskie jak i Polska są poniżej średniej unijnej. Podobnie jest aktywnością zawodową.

Lepiej jest u nas (w Polsce, w tym w Pomorskiem) pod względem stopy bezrobocia. Mniejszy jest też u nas odsetek młodych ludzi tzw NEET, którzy nie pracują, nie uczą się, nie dokształcają.

Większy jest w Polsce, w tym w Pomorskiem, odsetek ludzi z wyższym wykształceniem. Tu uczyniliśmy znaczny postęp, bo w 2004 roku byliśmy poniżej średniej unijnej. Nasz produkt krajowy brutto na mieszkańca nie sięga jednak nawet połowy tego, co jest średnio w UE.

Bardzo źle jest u nas z zatrudnieniem w działalności badawczo – rozwojowej, a także z nakładami na działalność badawczą i rozwojową. Oznacza to, że za mało jesteśmy nastawieni na nowoczesność, innowacyjność, wynalazczość.

Szczegóły zawiera poniższa infografika:

Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *