NIK przeprowadzi w 2019 roku ponad 110 kontroli w całym kraju. Podstawa wyboru tematów do wzięcia „pod lupę”: pogłębiona analiza ryzyka, problemów i zagrożeń zidentyfikowanych w trakcie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej.

Fot. Serwis Samorządowy PAP

Co NIK skontroluje w 2019 r.?

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła plan pracy na 2019 r. Do końca roku Izba planuje przeprowadzenie łącznie 111 kontroli.
ŹRÓDŁO: samorzad.pap.pl

Tradycyjnie najrozleglejszą jest kompleksowa kontrola wykonania budżetu państwa, która będzie prowadzona w 110 częściach budżetowych i wybranych jednostkach.

Wybierając tematy kontroli, NIK przeprowadziła pogłębioną analizę ryzyka uwzględniając problemy i zagrożenia zidentyfikowane w wyniku analizy sytuacji społeczno-gospodarczej. NIK uwzględniła także sygnały o nieprawidłowościach od obywateli, które miały wpływ na jakość ich życia i funkcjonowanie państwa. Wnikliwie przeanalizowano sugestie tematów nadesłanych przez organy Sejmu RP i Senatu RP, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Łącznie wpłynęło od tych instytucji 109 sugestii tematów kontroli. NIK uwzględniła w planie pracy 60 proc. z nich. Reszta jest objęta już rozpoczętymi kontrolami lub zostanie zrealizowana w formie kontroli doraźnych.

Wśród przyjętych do realizacji w 2019 r. tematów kontroli przeważa problematyka związana z opieką zdrowotną, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną środowiska, budżetem państwa, stanem finansów publicznych, transportem, gospodarką, bezpieczeństwem obywateli, oświatą oraz rozwiązywaniem szeroko pojętych problemów społecznych.

Wśród kontrolowanych obszarów jest m.in. pomoc świadczona przez gminy osobom żyjącym w ubóstwie, nadzór wojewodów nad stanowieniem prawa przez organy samorządowe oraz realizacja przedsięwzięć w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez JST.

Izba chce też sprawdzić, czy samorządy prawidłowo realizują zadania związane z centralizacją rozliczeń w VAT oraz czy osoby wykonujące działania z zakresu kompetencji jednostek samorządu terytorialnego na podstawie prawa administracyjnego zostały prawidłowo umocowane.

Ponadto NIK zbada, jak gminy wywiązują się z obowiązków bezpłatnego dowozu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

Kilka kontroli będzie dotyczyło odpadów komunalnych. NIK chce się przyjrzeć działaniom na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych i ich skutecznego recyklingu w Polsce.

Kontrolerzy sprawdzą też, czy administracja publiczna oraz prowadzący instalacje MBP podjęli właściwe działania na rzecz zgodnego z przepisami przetwarzania odpadów powstałych w tych instalacjach.

Jedna z kontroli będzie dotyczyć działań administracji publicznej na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.

mp/

ŹRÓDŁO: samorzad.pap.pl

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *