Polska wśród globalnych liderów. Mamy jeden z pierwszych w świecie, projekt zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.  Przedstawia go Urząd Morski w Gdyni, który jest liderem prac nad tym planem, a wykonawcami są członkowie konsorcjum, m.in. Instytut Morski w Gdańsku oraz Morski Instytut Rybacki w Gdyni.

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni.

Co chcemy zrobić na polskiej części Bałtyku?

Można powiedzieć, ze dotychczas za mało docenialiśmy skarb, jakim jest polska część Bałtyku. Zapatrzeni byliśmy w to, co mamy na lądzie. Dla terytoriów lądowych opracowywane były plany zagospodarowania przestrzennego. Morze jakby dla nas, dla naszej gospodarki, nauki, nie istniało. Dopiero teraz zaczynamy je doceniać; a jak wielkie bogactwa znajdują się w morzu, nad nim oraz pod dnem, wykazuje projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Dotychczas bowiem dokładnie morzu się nie przyglądaliśmy, a takie plany wykorzystania terytoriów opracowywaliśmy dla obszarów lądowych naszego kraju. Teraz, powstał projekt zagospodarowania polskiej części Bałtyku, a chodzi o dużą powierzchnię, bo wielkości takiego kraju jak Belgia…

Więcej wiadomości jest na stronie:

https://mapy.umgdy.gov.pl/pzp/apps/PublicInformation/index.html?appid=7c18d28546c94e15a56b3fe6d1382423

Prace nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 zaczęły się kilka lat temu. Zanim powstał projekt, odbywały się dyskusje, krajowe oraz międzynarodowe konsultacje społeczne, w których uczestniczyliśmy i powstała tzw. wersja zerowa (v0) projektu tego planu.

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni

Więcej wiadomości jest na stronie: https://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2019/01/POM_v2_thumb.jpg

Fot. Kazimierz Netka

Najważniejszy etap prac dobiegł końca. Jest gotowy Projekt planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200 000. O szczegółach informuje Jakub Szostak – naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Geodezyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni, lidera projektu, w publikacji zamieszczonej na stronie internetowej https://www.umgdy.gov.pl/?p=27458#more-27458, pod datą, 02 stycznia 2019 roku:

„Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym informuje o zakończeniu kolejnego etapu prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000, zwanego dalej projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej prognozą ooś.

W czerwcu 2018 roku wyłożono do publicznego wglądu projekt planu wraz z prognozą ooś oraz poinformowano o możliwości składania uwag i wniosków. Następnie w lipcu 2018 roku została zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami.

W grudniu 2018 roku opracowano zmodyfikowany projekt planu, w którym wprowadzono zmiany wynikające z prognozy ooś oraz dokonanych uzgodnień, a także wprowadzono zmiany wynikające z uwzględnionych opinii, uwag i wniosków. Zmodyfikowany projekt planu (wersja v2) wraz ze zaktualizowaną prognozą ooś zostały przekazane do właściwych organów w celu ponowienia uzgodnień, o których mowa w art. 37e ust. 1 pkt. 8 ustawy o obszarach morskich.

Harmonogram dalszych prac dostępny jest pod adresem:
https://www.umgdy.gov.pl/?p=12762

Poniżej zamieszczono zmodyfikowany projekt planu (v2) wraz ze zaktualizowaną prognozą ooś, które zostały przesłane do właściwych organów w celu ponowienia uzgodnień” – czytamy w notatce, którą na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował Jakub Szostak – naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Geodezyjnego tego Urzędu.

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni

Co dalej? Projekt planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200 000. (wersja v2) znowu została poddana dyskusji. Z informacji, które przekazała nam Magdalena Kierzkowska – rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni, wynika, że w połowie roku, albo jeszcze w maju, odbędzie się konferencja – otwarte spotkanie, podsumowujące efekty dotychczasowych prac nad projektem planu zagospodarowania polskich obszarów morskich.

Projekt stanie się obowiązującym planem po ukazaniu się Rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz ministra inwestycji i rozwoju w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000, co być może nastąpi jeszcze w bieżącym roku.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *