Nowa era eksportowego brokera w Pomorskiem.  Do tego programu zdobywania zagranicznych rynków może się zapisać jeszcze kilkuset przedsiębiorców. Są pieniądze na wsparcie wyjazdów do innych państw na tragi itp. wydarzenia.

Fot. Kazimierz Netka.

Praktyka czyni mistrza. Seminarium „Pomorski Broker Eksportowy – nowe perspektywy”.

Z udziałem prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza – Sławomira Halbryta oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa pomorskiego – Adama Mikołajczyka, zainaugurowano 30 stycznia 2019 roku realizację kolejnego etapu programu: Pomorski Broker Eksportowy (PBE). Ten program, stworzony przez kilka podmiotów, pod egidą zarządu województwa, ma pomagać mikro, małym i średnim firmom w handlu zagranicznym, a konkretnie w zdobywaniu rynków zbytu w innych państwach. Pomorski Broker ma solidnego sojusznika, którym jest Polska Izba Inwestycji i Handlu, wspierająca polskich eksporterów w ich działalności poza granicami własnego kraju.

 

Fot. Kazimierz Netka

Coraz więcej przedsiębiorców widzi opłacalność w sprzedaży swych wyrobów i usług za granicą – powiedział prezes Sławomir Halbryt. Dodał, że przy globalizacji gospodarki, jest to wręcz niezbędne. Stać nas na współpracę z przedsiębiorcami z całego świata. A Chiny i Bliski Wschód, to kuszące dla nas rynki zbytu.

Prezes Sławomir Halbryt podkreślił znaczenie mediacji w działalności gospodarczej. Zwrócił uwagę, że jest ona ważna także dla firm eksportujących swe produkty. Poinformował o ofercie Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza: „grupy interesów”, a chodzi w tej ofercie o skupianie się przedsiębiorców wokół rozwiązywania jakiegoś problemu – na przykład przygotowywania ofert. Taka grupą interesu może być Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jest jednym z twórców unikatowego na skalę kraju, projektu: Pomorski Broker Eksportowy, wspierającego aktywność eksportową firm z pomorskiego regionu. Powstał z inicjatywy pomorskich Instytucji Otoczenia Biznesu,  jest projektem partnerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza – lidera projektu. Oprócz  Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, partnerami w tym projekcie są: Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość/O. terenowy Gdańsk, Inkubator STARTER, INVESTGDA i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – wynika z informacji, które przedstawił Paweł Mieczan – broker eksportowy z ramienia Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Każda z instytucji odpowiada za realizację konkretnych działań.

 

Fot. Kazimierz Netka

Projekt Pomorski Broker Eksportowy rozpoczął się w lipcu 2016 roku, a jego zakończenie zaplanowano na czerwiec 2023. Przedsięwzięcie ma wartość ok 84,08 mln zł. Ponad 64 mln zł  stanowi dotacja ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Planowane efekty: 1800 wspartych przedsiębiorstw, 15 misji gospodarczych, 48 wydarzeń gospodarczych, 36 imprez targowych, konferencje eksportowe, 70 Seminariów z cyklu „Eksportowy prolog”  oraz „Eksportowy epilog”, 12 Seminariów z cyklu „Export professionals” oraz „USA&China Gate”, 18 spotkań Klubu Biznesu, 2160 badań potencjału eksportowego firm, 4 konkursy grantowe dla MSP, promocja gospodarcza regionu – napisano na stronie internetowej http://www.brokereksportowy.pl/pl/projekt/72-informacje.html .

Obecnie projekt jest na półmetku jego realizacji. Do tej pory z tej oferty skorzystało około 800 firm – powiedział Paweł Mieczan.

 

Fot. Kazimierz Netka

Aleksandra Harasiuk – broker eksportowy z ramienia Agencji Rozwoju Pomorza poinformowała o nowościach na bieżący rok. Zmieniła się strona internetowa projektu. Zawiera ona dane o eksporcie.. Ogłoszony zostanie konkurs grantowy. Warto skorzystać z usługi o nazwie: broker zagraniczny. W listopadzie bieżącego roku zostanie zorganizowana konferencja pt. „Sztuka eksportu”.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pomorskie ma bogate oferty dla przedsiębiorców rozwijających eksport i innowacje: finansowanie firm poprzez pożyczki i dotacje. Mówił o tym Adam Mikołajczyk – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Departament Rozwoju Gospodarczego nie przyznaje pieniędzy. Zajmuje się programowaniem, tworzeniem narzędzi.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dotacje na badania i rozwój dla przedsiębiorstw są dostępne w ramach działania 1.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. To jeden z ostatnich dostępnych obszarów finansowania dotacyjnego – powiedział dyrektor Adam Mikołajczyk. Zostanie ogłoszony jeszcze jeden konkurs, w 2020 roku. Potem przedsiębiorcy będą mogli korzystać z dość szerokiej palety finansowania pożyczkowego. Unia Europejska traktuje projekty badawczo – rozwojowe jak oczko w głowie i niechętnie patrzy na dotowanie przedsiębiorstw. Dlatego, uruchomiona zostaje w Pomorskiem pożyczka na innowacje. Dzięki temu szybciej będzie można sięgnąć po pieniądze. Rozpatrywanie wniosku o dotacje trwa co najmniej pół roku, Pożyczkę można uzyskać w kilka tygodni od złożenia wniosku. Planowane jest ogłoszenie konkursu na wynajęcie instytucji: brokera biznesu – która świadczyłaby usługi specjalistyczne, na przykład proeksportowe – powiedział dyrektor Adam Mikołajczyk.

Sojuszniczką Pomorskiego Brokera Eksportowego jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIiH), posiadająca w innych państwach około 70 zagranicznych biur handlowych (ZBH). Mówiła o tym Elżbieta Krzyżanowska z Zespołu Projektów PAIiH, podczas wykładu pt. „Polskie mosty technologiczne najlepszą perspektywą strategii ekspansji. Przegląd informacji o zagranicznych biurach handlowych”. Mosty technologiczne to działania wspierające firmy w ich ekspansji zagranicznej, do 2023 roku. Wsparciem objęte są działania na terenie 20 krajów, ale lista tych państw jest aktualizowana, zależnie od sytuacji geopolitycznej na świecie. Tak więc, e tym procesie wspierania ekspansji, Pomorski Broker Eksportowy i Polska Agencja Inwestycji i Handlu, łączą swe siły.

 

Fot. Kazimierz Netka

W ramach polskich mostów technologicznych, firmy mogą uzyskać bezgotówkowe wsparcie na opracowanie strategii ekspansji. Ponadto, mogą otrzymać grant w wysokości do 120 tysięcy złotych do wykorzystania za granicą , ale na pokrycie kosztów kwalifikowanych. Koszty przelotów, zakwaterowania, – to przedsiębiorca musi pokryć z własnej kieszeni.

Przedsiębiorcy mają coraz więcej ofert pożyczkowych. Jak i gdzie po to wsparcie sięgać – mówiła Renata Taczalska z Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego (PFP), w swym wystąpieniu pt. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP w formie pożyczek z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 oraz z programu finansowanego ze środków województwa pomorskiego. Pieniądze z tych źródeł są łatwiej dostępne niż pożyczki z banków komercyjnych.

 

Fot. Kazimierz Netka

PFP nie ma produktu finansowego dedykowanego bezpośredniego wspierania eksportu, , ale pożyczki dają przedsiębiorcom możliwość zakupu np. urządzeń ułatwiających działalność eksportową – mówiła Renata Taczalska. W pożyczce nie ma ukrytych kosztów. Nie odrzuca się wniosku ze względów formalnych, a przedsiębiorca otrzymuje pomoc przy prawidłowym opracowaniu wniosku – doradca powie mu jak błędy ma poprawić, Decyzja o przyznaniu pożyczki może zapaść już w 2 tygodnie od zaakceptowania wniosku. Pożyczkami z PFP nie można finansować wkładu własnego do dotacji z funduszy unijnych.

Oto niektóre rodzaje pożyczek: na zatrudnienie, Mała pożyczka, Pożyczka na OZE. Ta ostatnia jest najnowszą ofert,a,a szczegóły dotyczące jej przyznawania są precyzowane. Dotyczy wykorzystywania odnawianych źródeł energii i nie mogą z tego wsparcia korzystać osoby fizyczne.

Seminarium „Pomorski Broker Eksportowy – nowe perspektywy”, zorganizowane 30 stycznia 2019 roku zainaugurowało cykl spotkań, seminariów, konferencji w nowym roku. Następnego dnia: 31 stycznia, w Inkubatorze „Starter”, odbędzie się seminarium pt. „Praktyka czyni mistrza – szansa dla eksportujących do Izraela”.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *