Wielkie święto Tczewa, 30 stycznia. Miasto uczci rocznicę wyzwolenia  przez generała Józefa Hallera, w 1920 roku. Dzień po uroczystościach: robocza sesja. Radni podejmą uchwały m.in. w sprawie wzmocnienia zębów u dzieci, a także zabytków wpisanych do rejestru (w tym rokokowych konfesjonałów).

Fot. Kazimierz Netka.

Życzenia urodzinowe Prezydenta Miasta dla wszystkich mieszkańców urodzonych 30 stycznia.

W środę, 30 stycznia, od 1992 oku. obchodzony jest jako Dzień Tczewa – na pamiątkę wkroczenia do miasta w 1920 r. Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera i powrotu Tczewa do Polski. O uroczystościach i wydarzeniach, jakie odbędą się z tej okazji, mówili, podczas konferencji prasowej Mirosław Pobłocki – prezydent Tczewa, wiceprezydenci: Adam Burczyk i Adam Urban oraz Małgorzata Mykowska – rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej odbędzie się 30 stycznia, godz. 17.00 w Centrum Kultury i Sportu. Dzień 30 stycznia, od 1992 r. obchodzimy jako Dzień Tczewa. Jest to pamiątka wkroczenia do miasta w 1920 r. Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera i powrotu Tczewa do Polski. Z tej okazji o godz. 16.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. odbędzie się uroczysta msza św. w intencji mieszkańców Tczewa, a o godz. 17.00 – uroczysta sesja Rady Miejskiej w Centrum Kultury i Sztuki (ul. Kard. Wyszyńskiego 10). W programie uroczystej sesji przewidziano m.in.: wręczenie medali „Pro Domo Trsoviensi”. Decyzją Rady Miejskiej wyróżnienia otrzymają Magdalena Kubicka-Netka oraz Tomasz Tobiański. Wręczone zostanie wyróżnienie Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego „Pierścień Mechtyldy”.

Z okazji święta miasta, prezydent Mirosław Pobłocki, tradycyjnie wysyła życzenia urodzinowe wszystkim mieszkańcom urodzonym 30 stycznia. Jest ich 144. Najstarszy jubilat 30 stycznia skończy 90 lat, najmłodsza – 1 rok.

Święto potrwa jeden dzień, a potem – codzienna realizacja planów polepszania życia w mieście. Tczew zamierza wdrożyć program walki z próchnicą u dzieci. Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej radni głosować będą przyjęcie „Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z terenu Gminy Miejskiej Tczew na lata 2019-2021.” Według danych pozyskanych z Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2016 -2017 z próchnicą zębów na terenie miasta Tczewa zmagało się około 4485 dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat (w tym 2253 dziewcząt i 2232 chłopców). Największy problem jest u dzieci w wieku 5-9 lat (1823 dzieci).

Program profilaktyki dotyczy dzieci w wieku 7 lat zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Tczew. Jego realizacja w latach 2019 – 2021 obejmie całą populację siedmiolatków (biorąc pod uwagę ich rok urodzenia). Przewiduje się możliwość jego kontynuacji w latach następnych.

U 7-latków zostanie przeprowadzony przegląd jamy ustnej wraz z zabiegiem lakowania pierwszych zębów trzonowych stałych (szóstych) u dzieci, u których zabieg ten nie został wykonany w ramach refundacji NFZ przed ukończeniem 7. roku życia oraz w przypadkach utraty częściowej lub całkowitej laku szczelinowego (zabieg lakowania dotyczy maksymalnie 2 zębów u dziecka). Dodatkowo przeprowadzana będzie edukacja zdrowotna dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na techniki szczotkowania zębów, odpowiednie żywienie dzieci, nawyki higieniczne i konieczność okresowych wizyt kontrolnych u stomatologa. Przeprowadzenie ww. edukacji dokonane będzie podczas wizyty w gabinecie stomatologicznym.

Uprawnionymi do udziału w programie w roku 2019 będzie ok. 640 dzieci z rocznika 2012 (7 letnich). Szacunkowa liczba uczestników z roczników, które zostaną objęte Programem (razem w ciągu trzech lat) to ok. 1.816 osób (2012 – 638 dzieci, 2013- 590, 2014 – 588 dzieci).

Program zostanie zrealizowany we współpracy z placówkami oświatowymi, przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert. Udział w nim dzieci – po wyrażeniu przez rodziców/opiekunów pisemnej zgody.

Tczew zadba również o zabytki wpisane do rejestru. Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przeznaczono 50 000 złotych w budżecie miasta na 2019 rok. Wpłynęły trzy podania o wsparcie.

Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie dotyczy przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy dwóch rokokowych konfesjonałach znajdujących się w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. Wyszyńskiego 6 w Tczewie. Właścicieli nieruchomości przy ul. Podgórnej 6 w Tczewie wnioskują o dotację na remont dachu budynku. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Pl. Hallera 15 w Tczewie o liczy na pomoc finansową przy remoncie elewacji frontowej (II etap) – III kondygnacji budynku). Powyższe wnioski poddane zostaną analizie. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Miejska w Tczewie w formie uchwały.

31 stycznia odbędzie się zwykła sesja Rady Miejskiej – czwarta w tej kadencji. W programie jest m.in. podjęcie uchwał w sprawie: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów; ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych – dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących, o których mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (projekt uchwały określa m.in. odległość nowych inwestycji mieszkaniowych od przystanku komunikacyjnego ( nie więcej niż 500 m), szkoły i przedszkola (nie więcej niż 1500 m). Inwestycję mieszkaniową wielorodzinną lokalizuje się na terenie zapewniającym dostęp do urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu w odległości nie większej niż 1500 m. Dokument określa też dopuszczalną liczbę kondygnacji w budynkach, w zależności od lokalizacji budynku. Podane są także wymogi dotyczące miejsc parkingowych, także dla rowerów – wynika z informacji, które przekazała nam Małgorzata Mykowska – rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Tczewie.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *