Nowe zarządzanie

Prace nad wojewódzkimi planami zagospodarowania przestrzennego do roku 2030. Ważne, ponadregionalne fragmenty Polski w Pomorskiem i Warmińsko-Mazurskiem

Żuławy i obszar przygraniczny

Delta Wisły powinna być cała brana pod uwagę przy sporządzaniu planów rozwoju tego kawałka Polski. To znaczy, należy uwzględniać problemy, które występują zarówno na pomorskiej części tej ziemi, jak też znajdującej się w woj. warmińsko – mazurskim. Dlatego, gminy, znajdujące się na Żuławach postulują, by utworzyć Żuławski Obszar Funkcjonalny oraz przygraniczny i uwzględnić to w nowym planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego do 2030 roku. Taki wniosek złożyło kilka jednostek samorządowych – poinformowali Jakub Pietruszewski – zastępca dyrektora oraz Anna Łoziak z Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku.

Przystan_promowa_IMG_0231

Na zdjęciu: Międzynarodowa przystań promowa na Westerplatte w Gdańsku. Od wielu lat nie cumują tu promy Stworzenie przygranicznego obszaru funkcjonalnego być może pozwoli ożywić ten obiekt.

Zdaniem Adama Mikołajczyka z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, trzeba wymyślić dla Żuław pakiet projektów rozwojowych. W tym celu potrzebna jest specjalna debata.

Wnioski o utworzenie Obszaru Funkcjonalnego Żuławy (OFŻ) złożyły: powiat nowodworski, m. i gm. Nowy Dwór Gdański, gm. Cedry Wielkie, gm. Dzierzgoń, m. i gm. Gniew, m. Krynica Morska, gm. Kwidzyn, gm. Lichnowy, m. Malbork, gm. Malbork, gm. Miłoradz, m. i gm. Nowy Staw, gm. Ostaszewo, m. Pruszcz Gdański, gm. Pruszcz Gdański, gm. Pszczółki, gm. Ryjewo, gm. Sadlinki, gm. Stare Pole, gm. Stary Targ, gm. Stegna, gm. Subkowy, gm. Suchy Dąb, m. i gm. Sztum, gm. Sztutowo, m. Tczew, gm. Tczew, m. Elbląg, gm. Elbląg, gm. Gronowo Elbląskie, m. i gm. Pasłęk, gm. Markusy, gm. Rychliki.

W tym obszarze powinny być także m.in. miasto Gdańsk oraz miasto i gmina Pelplin.

Padła też propozycja utworzenia przygranicznego obszaru funkcjonalnego. Może on obejmować (według projektu Rozporządzenia MIiR – ministra infrastruktury i rozwoju – w sprawie szczegółowych warunków określania obszarów funkcjonalnych i ich granic) gminy wchodzące w skład powiatów, których siedziby władz znajdują się w miastach leżących w odległości do 50 km od granicy państwa – od granicy Polski z rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim. Wnioski w tej sprawie przesłały powiat nowodworski oraz miasto Krynica Morska.

Więcej wiadomości można znaleźć na stronie: http://www.pbpr.pomorskie.eu/pl/pzpwp_2030/kalendarium_pzpwp2030 . Uwagi do przedstawionych w trakcie spotkania propozycji można składać do dnia 22 stycznia 2015 r.: mailem: biuro@pbpr.pomorskie.pl lub na adres: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ul. Gradowa 11 80-802 Gdańsk. Odpowiedzi na pytania udzielają: Jakub Pietruszewski (58 301 06 44 w. 20) oraz Anna Łoziak (58 301 06 44 w. 21).

Obszar funkcjonalny charakteryzuje się występowaniem szczególnych zjawisk z zakresu gospodarki przestrzennej lub konfliktów przestrzennych; stanowi zwarty układ terenów, posiadających wspólne uwarunkowania i jednolite cele rozwoju. Tym się wyróżnia, że jego granice zwykle nie pokrywają się z zasięgiem administracyjnym samorządów czy województw. Dlatego, w procesie planowania trzeba takiemu obszarowi poświęcać wiele uwagi, uwzględniając to, że jego rozwój (gospodarczy, kulturalny) zależy od wielu gmin.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *